Chương Trình Về 2 Ngày Hành Hương Mẹ Bãi Dâu

Huynh Đoàn Thánh Thể Việt Nam trong ý hướng mừng ngày lễ Mẹ Thánh Thể, trong năm kỷ niệm 155 năm Thánh Ê-ma Tổ phụ khai sinh Huynh Đoàn Thánh Thể Thể Giới ( 18959 – 2014 )và cưu mang tâm tình Tạ ơn Chúa, cầu Bình an cho nước Việt theo lời mời gọi của HĐGMVN đã chủ ý chọn vào 02 ngày cuối tháng Hoa dâng Mẹ khời từ 14g00 chiều, ngày Thứ Ba 27 tháng 05 năm 2014 đến sáng ngày Thứ Tư 28 tháng 05 năm 2014 để tổ chức những ngày hành hương về bên Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu. Ước lượng có hơn 1000 Hội viên HĐTT hiện diện từ miền Cao nguyên đến miền Nam sông nước để hò hẹn cùng nhau trẩy hội về bên Mẹ Bãi Dâu. Theo ghi nhận của Ban Tổ chức, có sự hiện diện của các Liên Huynh từ: Giáo phận Sài Gòn ( HĐTT giới Cao niên, Gia Trưởng TT thuộc Giáo xứ Khiết Tâm, Gx. Long Thạnh Mỹ, Gx. Thanh Đa, Gx. Thuận Phát, Gx. Tân Hòa , Giáo Phận Xuân Lộc ( Gx. Hải Dương, Gx. Lộc lâm, Gx. Kim Bích,Gx Bắc Hải, Gx Phú Tảo, Gx. Lộ Đức, với Gx. Thái An còn có sự hiện diện của cha phó Linh Hướng HĐ ), Giáo phận  Ban Mê Thuột ( Gx. Kim Phát, Gx.Chi Lăng, Gx. Kim Châu, Gx. Kim Hòa , Gx. Quỳnh Ngọc ),  Giáo Phận Long Xuyên ( Giáo xứ Thanh Hải có sự hiện diện của cha xứ Linh Hướng HĐ ),  Giáo Phận Cần Thơ và Giáo Phận Vĩnh Long ( Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, Gx. Thành Thới, Gx. Long Thắng, Gx. Càng Long, Gx. Sa Đéc… ), Giáo Phận Phú Cường ( Gx An Phú, Gx. Vĩnh Hòa, với Gx. Lộc Thiên có cha xứ Linh Hướng HĐ Gx hiện diện ), Giáo Phận Bà Rịa ( Gx. Long Hương có cha Xứ Linh Hướng HĐ Gx hiện diện )… để cùng nhau về tham dự ngày họp mặt với niêm vui phấn khởi tràn đầy hân hoan.

Dịp Hành Hương Mẹ Bãi Dâu lần này còn có sự hiện diện vị đại diện Huynh Đoàn Thánh Thể St. Barbara đến từ Mỹ Quốc. Đó là Bác sĩ Phước nguyên Hội Trưởng HĐTT đã kịp về Việt Nam để hiệp thông tham dự. Điều cần biết thêm, Huynh Đoàn Thánh Thể Giáo xứ St Barbara với bề dầy 32 năm hoạt động đã có trên 130 Hội viên đang sinh hoạt, 80 Hội viên đã Tuyên Hứa vào ngày 27/05/2014 và đến ngày lễ Bổn mạng Mình Máu Thánh Chúa tháng 06 sắp tới đây sẽ có thêm 24 người sẽ long trọng tuyên hứa.

Thời gian trước ngày Họp mặt Huynh Đoàn hai tháng, Cha Giám Đốc và các cộng tác viên trong Văn phòng HĐTTVN đã đi khảo sát 02 chuyến để gặp gỡ, trao đổi với Cha Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu với thành quả tốt đẹp. Nhờ đó, việc triển khai công tác chuẩn bị cũng có nhiều thuận lợi khi chọn HĐTT Giáo Xứ Long Hương là đơn vị gần nhất hỗ trợ nhu cầu nơi ăn chốn ở. Ban Tổ Chức đã cố gắng để thông tin chương trình và phân công cụ thể cho các ban chuyên trách như sau:

- Ban  Phục  vụ Tổng quát: Lm Antôn Nguyễn Minh Thuấn trách nhiệm tổng quát; Lm Đaminh Trần Dũng: Tiếp Các Cha Linh Hướng , Chuẩn bị: Thủ Bản – Vi bằng – Dây đeo; Lm P.M Thanh Quang : Phụng vụ - Nghi thức tuyên Hứa ;  Lm Giuse Phú Vinh: Cùng Lm Quang, hướng dẫn Hoa thiêng dâng Mẹ;  Lm Phêrô Thỉnh, Lm Chính… : Giải tội.

- Ban Công Tác Thường Trực: OÂ Ñaminh Vuõ Löông. Tieáp ñoùn phuïc vuï, Hướng dẫn  nơi ăn , chốn nghỉ cho khách quý ;  OÂ Giuse Nguyeãn Hoàng Thaéng : Tieáp ñoùn – Lieân lạc - höôùng daãn, đăng ký xuất ăn do HĐTT Long Hương phục vụ, lo tài chánh và những nhu cầu phát sinh;  OÂ Baotixita Phaïm Vaên Ñöùc vaø caùc Gia tröôûng thieän nguyeän: Tieáp ñoùn -Höôùng daãn đăng ký các chỗ nghỉ qua đêm, điều hành trật tự, vận chuyển, cung cấp tài liệu; Ô. Hoàng Hội trưởng, Ô.Thìn Hội phó, Anh Minh  và Ban Điều hành cùng đông đảo Hoäi vieân HÑTT Gx Long Höông nhiệt tình đăng ký là đôn vò hoã trôï toå chöùc;Ngoài ra về : Y tế – Hậu cần,  hướng dẫn du lịch Bãi Dâu;  Chị Trang và Chị Tuyết sẵn sàng trực Ban y tế sơ cấp cứu. Đăc biệt dịp Hành Hương HĐTT Bãi Dâu lần này còn có sự cộng tác tích cực trong khâu chuẩn bị từ ngày Thứ Hai của các AE Cựu Tu sinh Thánh Thể : A.Thái và A.Minh.  Hy vọng trong tương lai các cựu Tu sinh cùng gia đình sẽ cộng tác nhiều hơn trong những dịp họp mặt Huynh Đoàn Thánh Thể. Các Em dự tu như Quốc Phong … cũng sẵn sàng hỗ trợ trong tổ quay phim.

-  Cha Thuấn, Cha Dũng, Cha Vinh cùng với A Thắng và các cựu Tu sinh đã có mặt ở Gx Long Hương để cùng Ban ĐH lượng giá công tác chuẩn bị. Nhân cơ hội này, Anh em Thánh Thể đã dâng Thánh lễ Đồng Tế và Chầu Thánh Thể tại Giáo Xứ Long Hương đồng thời Cha Vinh ôn tập nghi thức Tuyên hứa cho các ứng viên HĐ. AE đã được hai Cha chánh và Phó xứ và Ban ĐHHĐTT Gx Long Hương đón tiếp niềm nở và tạo mọi điều kiện kể cả việc nghỉ đêm thuận tiện.

Chương Trình chi tiết được diễn tiến như sau:

1/ Ngày thứ nhất : 14g30 Chiều Thứ Ba, ngày 27 tháng 05 năm 2014.

a/ Đón Tiếp :

- 14g30 : Đón tiếp tại Đền Thánh Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu.

- 15g00 : Khai mạc: Lm Giám Đốc.

* Thuyết Trình: Lm PM Quang với chủ đề: Mẹ Chúa TT. 

b/ Dâng Hoa Kính Mẹ :

* Sau 15” Giải lao là nghi thức dâng hoa thiêng kính Mẹ của các đại diện HĐ dưới chân đài Mẹ Bãi Dâu. Lm PM Quang và Lm Giuse Vinh đã hướng dẫn cách trang nghiêm và trật tự.

c/ Thánh Lễ Đồng Tế :

- 17g00 : Thánh Lễ  Đồng Tế tại Thánh Đường Bãi Dâu với ý lễ : Mẹ Thánh Thể  .

* Cha Giám Tỉnh chủ tế với sự hiện diện của các Cha Thánh Thể và các Cha Linh hướng HĐ Lộc Thiện, Long Hương , Thái An.

* Giảng Lễ Cha Phêrô Trịnh.

d/Nghi Thức Tuyên Hứa:

* Cha Giám đốc nhận lời tuyên hứa cho 150 Hv.

* Các Cha linh Hướng . Gx.Thái An, GX.Lộc Thiện, Cha PM. Quang, Cha Đam. Dũng, Cha Giuse Vinh, Cha Xứ Long Hương trao Thủ Bản – Huy Hiệu – Vi Bằng cho Hội Viên Tuyên Hứa.

* Các Thầy Học viện dẫn lễ - Giữ nhịp cộng đồng – giúp lễ.

e/ Cung Nghinh Thánh Thể :

- Ngay sau Thánh lễ Cha Giám Tỉnh kiệu Mặt Nhật Cung Nghinh TT với đường kiệu chung quanh nội vi Thánh đường.

f/ Chầu Thánh Thể Canh Thức.

- Kế tiếp là các giờ  Canh Thức Chầu Thánh Thể theo phiên đến 4g00 sáng Thứ Tư .

2/ Ngày thứ hai : 6g00 Sáng Thứ Tư, ngày 28 tháng 05 năm 2014.

  • 6g00 : Thánh Lễ Đồng tế Tạ ơn và cầu nguyện cho nước Việt Bình An.
    • Cha Giám Đốc chủ tế nhận lời tái tuyên hứa cho tất cả Hội Viên.
    • Cha PM.Quang giảng về Chúa Giêsu vua bình an.
    • Cha Giám Tỉnh thay mặt Tỉnh Dòng cám ơn quý Cha và mọi người hành hương.
    • Sau Thánh lễ là phần  Giao lưu – Sinh hoạt ngắn - Bế mạc .

Tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria và Thánh Tổ phụ Eymard đã chúc lành cho ngày Họp Mặt Huynh Đoàn Thánh Thể Việt Nam Hành Hương tại Bãi Dâu, từ khởi sự cho tới hoàn thành mọi sự tốt đẹp bình an.

Chúng con cũng không quên cám ơn Cha Giám Tỉnh, Qúy Cha Ban Cố Vấn, Qúy Cha Thánh Thể và Quý Cha Linh Hướng, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể Hội Viên Huynh Đoàn Thánh Thể đã hiện diện dâng Thánh lễ, Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho buổi Họp Mặt đầy ý nghĩa tình huynh đệ Thánh Thể.

Chúng tôi cũng không quên cám ơn các Cộng Tác Viên Thường Trực, các Đoàn Thể các Giáo Xứ, Qúy Thầy, Các em Dự Tu …góp phần rất lớn cho việc tổ chức từ khâu chuẩn bị cho tới lúc ra về. Đặc biệt giờ phút cuối chia tay, nhờ sự tận tình hướng dẫn của HĐTT Gx Long Hương rất nhiều đoàn đã ở lại vui đùa tắm mát, với làn nước Biển trong xanh , mát mẻ  tại  Bãi Dâu và Bãi Sau Vũng Tàu nhiều giờ trước khi ra về thật hạnh phúc ấm tình Thánh Thể.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria, Thánh Tổ Phụ Eymard  trả công bội hậu trên Qúy Cha và Qúy Vị.

                       BAN TRUYỀN THÔNG
                               HĐTTVN.