Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN 34 TN - Lễ Chúa Kitô vua vũ trụ

Chúa Nhật 34 Thường Niên

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 23,35-43

Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! " Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!". Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái."

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!". Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!". Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!". Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."

SUY NIỆM

Đức Chúa Giêsu bị trói đứng trước Philatô, đại diện toàn quyền của Rôma, một đế quốc hùng mạnh thời Chúa Giêsu còn tại thế. Vì giáo quyền Do Thái cáo gian Đức Chúa Giêsu gây rối loạn, nên ông Philatô hỏi Ngài: "Ông có phải là vua Do Thái không?".

Đức Chúa Giêsu trả lời: "Nước tôi không thuộc thế gian này". Ông Philatô lại hỏi tiếp: "Thế ông là vua sao?". Chúa Giêsu trả lời: "Tôi sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho sự thật". Ông Philatô không phải là hạng người biết nghe và hay nghe sự thật, nhưng ông cũng biết rõ các tư tế và kỳ hào Do Thái bắt Ngài nộp cho chính quyền Rôma và vu cáo Ngài đã xưng mình là vua, để nhờ tay chính quyền Rôma giết Người. Ông cũng biết rõ Chúa Giêsu là người vô tội bị cáo gian nên tìm cách phóng thích Chúa.

Chính Hội đồng Tối cao Do Thái mưu giết Chúa Giêsu với bất cứ giá nào. Nhưng bà vợ ông Philatô đã mơ thấy Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nên can chồng đừng nhúng tay vào vụ xét xử Đấng vô tội.

Nhưng vì ông Philatô sợ dân Do Thái vu cáo ông nơi triều đình Rôma nên ông trao Chúa Giêsu cho lính đánh đòn. Vì các chức sắc Do Thái sợ quan Philatô cho đánh đòn Chúa Giêsu rồi tha Ngài, nên xúi lý hình đánh làm sao để có được tha thì Chúa Giêsu cũng đã thành phế nhân. Vì thế, trận đòn mà ý ông Philatô là chỉ làm cho Chúa mang thân hình đáng thương, thì bọn lý hình không chỉ đánh đòn Chúa một cách thậm tệ mà còn bắt Chúa Giêsu đội vương miện tết bằng gai và chế diễu Ngài là vua giả.

Philatô thấy thương Chúa và nghĩ khi người Do Thái thấy hình tượng Chúa như vậy thì cũng không đòi đóng đanh Chúa nữa, nên đưa Chúa lên nơi cao cho mọi người thấy và nói: "Đây là người ấy".

Nhưng dân Do Thái bị các tư tế và luật sĩ kích thích gào lên: "Đóng đinh nó đi !".

Ôi! Chúa Giêsu là vua thật trời đất lại bị dân mình coi là vua giả, bị hành hạ tối đa và giết đi.

Để đền tội ấy ta hãy suy tôn Chúa Giêsu là vua lòng ta và là vua cao cả chí thánh.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin Chúa hãy làm vua lòng chúng con.

*Hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình thương xót. Xin thương giúp người đang sống trong tội biết tìm đến Thánh Tâm Cha.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa làm vua các gia đình Công giáo.

*Hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình thương xót. Xin thương giúp người đang sống trong tội biết tìm đến Thánh Tâm Cha.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa làm vua giáo xứ, giáo phận chúng con.

*Hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình thương xót. Xin thương giúp người đang sống trong tội biết tìm đến Thánh Tâm Cha.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa làm vua Hội Thánh và dùng Hội Thánh Chúa chinh phục muôn dân cho họ nhận biết Chúa là Vua tình yêu, là vua trên hết các vua.

*Hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình thương xót. Xin thương giúp người đang sống trong tội biết tìm đến Thánh Tâm Cha.