Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 25 Thường Niên A

Chúa Nhật 25 Thường Niên A

THỢ LÀM VƯỜN NHO

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 20,1-16

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?" Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!" Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.)

SUY NIỆM

Dụ ngôn ông chủ thuê thợ làm vườn nho mà chúng ta vừa mới đọc là hình ảnh Thiên Chúa là tình thương.

Một chủ vườn nho thuê thợ làm vườn, bất kể ai đến sớm hay nửa ngày, hoặc mãi xế chiều mới đến, ông đều cho vào làm vườn nho cho ông.

Hết ngày ông bảo trả thù lao cho thợ. Trước tiên là những người mới chỉ làm được có 1 giờ, mỗi người được 1 đồng (tương đương với 30.000đ bây giờ). Những người vào làm từ sớm đinh ninh rằng mình sẽ được trả cao hơn. Nhưng khi chính họ cũng chỉ nhận được 1 đồng, họ lẩm bẩm là ông chủ bất công, vì họ chịu nắng nôi vất vả cả ngày mà cũng chỉ được như người mới đến.

Ông chủ trả lời: Ông không bất công đâu, vì ông đã trả theo công thỏa thuận một ngày. Còn những người kia, ông không có quyền giúp đỡ họ sao?

Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn ta hiểu: Chúa yêu thương và đối xử với mọi người rất công minh và nhân ái như ông chủ này. Tạo công ăn việc làm cho thợ đã là điều đáng khen rồi. Thù lao ông trả cho họ một ngày cũng rộng rãi, vì ông để ý đến cả vợ con của thợ và thuốc men hay áo quần, nhà cửa cũng chỉ nhờ vào đồng lương của họ.

Đối với những người làm ít giờ hơn hay chỉ một giờ, ông cho thù lao đủ một ngày, vì ông biết dù không có công ăn việc làm, bụng họ vẫn đói, vợ con họ cũng đói, nên ông thuê thợ không vì để có lợi nhuận hay thu nhập nhiều cho ông, mà là tạo cho tha nhân có công ăn việc làm.

Ông chủ này là hình ảnh của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúa rất yêu thương, đối xử rất công minh với mọi người.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ông chủ đi tìm thợ nhiều đợt trong một ngày và trả công đầy đủ không vì thu nhập cho ông, mà là tạo cơ hội cho mọi người có công ăn việc làm, là hình ảnh Chúa xử nhân hậu và quảng đại với chúng con. Chúng con ca tụng lòng nhân ái của Chúa.

* Hát: Chúa yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp đến bao giờ mới cân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sáng sớm ông chủ đã ra chợ tìm thợ, rồi 9 giờ, 11 giờ, rồi 4 giờ chiều còn đi tìm nữa... là hình ảnh Chúa luôn săn sóc chúng con cả xác hồn. Ôi lòng Chúa nhân hậu và từ bi.

* Hát: Chúa yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp đến bao giờ mới cân.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuối ngày ông chủ bảo trả công đồng đều, dù người mới vào làm chỉ 1 giờ. Vì ông biết họ không có việc làm, nhưng bụng họ vẫn đói và vợ con họ cũng đói... là hình ảnh Chúa thấu suốt mọi hoàn cảnh, mọi nhu cầu của chúng con.

* Hát: Chúa yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp đến bao giờ mới cân.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con hiểu biết lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con hàng ngày.

* Hát: Chúa yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp đến bao giờ mới cân.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.