Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 2 Mùa Chay A

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 17,1-9

Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! " Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!". Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."

SUY NIỆM

Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa đồng bản tính với Thiên Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Chính Ngài cũng là Thiên Chúa toàn năng, thánh thiện tuyệt đối, vinh quang ngập đất trời.

Nhưng để giải thoát loài người chúng ta theo kế hoạch yêu thương mà cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng vạch ra. Mỗi vị đều có vai trò riêng. Vai trò của Ngôi Lời Thiên Chúa là giải phóng loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi, do tổ tông loài người đã phụ ơn Thiên Chúa, phản bội tình Ngài và tự ý xa Thiên Chúa nên bị Santan chộp lấy và giữ trong nanh vuốt của nó.

Để thực thi điều đó, Ngôi Lời Thiên Chúa đã tự hạ mặc lấy thân xác loài người để giấu vinh quang và quyền năng của Ngài như lời Thánh Phaolô nói:

"Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì thiên chức ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn tự hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây Thập tự". (Pl.2,6-8).

Nhưng để các môn đệ Chúa khỏi mất đức tin khi thấy Người bị đòn vọt, nhục nhã và chết tức tưởi, nên Chúa đã cho ba môn đệ thân tín theo Ngài lên núi cao. Ở đó đang khi Ngài cầu nguyện thì thân xác Ngài trở nên sáng láng rực rỡ, áo Ngài cũng trở nên trắng như tuyết. Và có tiếng từ trời vọng xuống tuyên bố: "Đây là Con Ta, làm thỏa lòng Ta, hãy nghe lời Người" (Mt.3,17).

Nhờ đó, đức tin của các môn đệ được vững hơn, và biết rằng Con Người bị kẻ dữ hành hạ tối đa, đến nỗi không còn hình dạng con người, chính là Con Thiên Chúa vinh quang và luôn luôn vinh quang, đời đời vinh quang.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để cứu chúng con, Chúa đã hiến thân chịu nhục nhã khổ đau như một kẻ tội lỗi. Xin đừng để chúng con mất đức tin khi Chúa để Hội thánh là nhiệm thể Chúa bị bách hại và bị phá phách.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã tự hạ mang thân phận tội lỗi của chúng con, để đời đời chúng con được làm con Thiên Chúa. Xin cho chúng con đừng phụ lòng Chúa.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa Cha đã tuyên bố Chúa là Con yêu quý đẹp lòng Ngài. Xin cho chúng con biết sống đẹp lòng Thiên Chúa suốt đời chúng con.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như Thánh Phaolô nói: "Vinh quang của tôi là Thập giá Chúa Kitô". Xin Chúa cho chúng con hiểu biết những đau khổ thử thách Chúa để chúng con gặp trên đời, chính là để thanh tẩy, tinh luyện và trau dồi chúng con trong ơn thánh Chúa.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn. Hằng náu thân tù hãm vì con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS