Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN III Mùa Vọng

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 

           

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 11,2-11

Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? " Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."

Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

SUY NIỆM

Không phải Thánh Gioan không biết gì về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa với các tổ phụ, và các ngôn sứ, đã tiên báo thời điểm, dấu hiệu Ngài sẽ đến.

Chính Thánh Gioan cũng đã nói với dân chúng: Đấng đến sau tôi, cao trọng hơn tôi, tôi không đáng cởi giày cho Ngài. Lần khác Thánh Gioan đang đứng với các môn đệ của Người, thì Chúa Giêsu Cứu Thế đi qua. Thánh nhân đã bảo với các môn đệ mình: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.

Vậy tại sao lần này thánh nhân lại sai môn đệ Người đi hỏi Chúa: Ngài có phải là Đấng phải đến đã đến hay chúng tôi còn phải đợi ai?

Thánh nhân làm như vậy là vì Người muốn cho các môn đệ Người được mắt thấy tai nghe những việc Chúa Giêsu làm và những lời Chúa dạy, để họ được nhận ra Đấng Thánh của Thiên Chúa và Người cũng muốn cho môn đệ Người theo Chúa Giêsu. Có lần thánh nhân đã nói với đông đảo quần chúng về Chúa Giêsu: Ngài phải được vinh hiển, còn tôi phải lu mờ đi.

Quả thật khi các môn đệ Thánh Gioan thưa với Chúa Giêsu lời Thánh Gioan bảo họ thì Chúa Giêsu đã trả lời họ: "Các anh cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù được sáng mắt, người què đi được, người phong cùi được sạch, người điếc được nghe, người chết được tái sinh... nhất là người nghèo khó được nghe Tin Mừng".

Phần chúng ta không được mắt thấy tai nghe lời nói việc làm của Chúa, nhưng các sách Tin Mừng đã cho chúng ta được thấy được nghe về Chúa Giêsu. Cần chúng ta siêng năng đọc và tìm hiểu Tin Mừng.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con dù không được tai nghe mắt thấy công việc Chúa làm, lời Chúa nói, nhưng chúng con tin rằng: các sách Tin Mừng đem Lời Chúa cho chúng con.

*Hát: Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao, một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lời Chúa là Lời hằng sống, gieo mầm sống, xin cho chúng con biết nghe, hiểu và thực hành lời Chúa, để lòng chúng con được bừng lửa tin yêu.

*Hát: Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao, một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã ban Mình Máu Thánh để bồi dưỡng và làm cho chúng con biết can đảm sống Lời Chúa.

*Hát: Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao, một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho lòng chúng con say mê lời Chúa và tâm hồn chúng con say mê tình Chúa.

*Hát: Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao, một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS