Thánh Thể Hy Tế Giao Hòa

Thánh Thể Hy Tế Giao Hòa

Bí Tích Thánh Thể xét như là như là một hy tế vì nó diễn lại chính lễ hy sinh trên thập giá của Chúa Kitô. Hy tế Thánh Thể bắt nguồn từ chính Đức Giêsu, khi Người thiết lập mầu nhiệm Thánh Thể làm giao ước mới: Đức Giêsu vừa là vị trung gian ký kết, vừa là Con Chiên chịu sát tế, vì thế hy tế Thánh Thể không mang ý nghĩa là một hy tế mới. Thật ra hy tế Thánh Thể cũng chẳng phải hy tế bổ sung vào hy tế Chúa Giêsu đã dâng trên Thập Giá, nhưng là một hy tế được làm cho thành hiện tại. Trong chính ý nghĩa hy tế thập giá ấy mà nguồn mạch Thánh Thể được khai sinh như một dấu chứng tình yêu hiến tế của Chúa Giêsu giữa nhân loại.

Từ hy tế thập giá phát sinh hy tế Thánh Thể, nhờ mầu nhiệm Thánh Thể, hy tế thập giá hiến dâng trên đồi Canvê được tái diễn, nhắc nhớ liên lỉ một cách kỳ diệu và quyền lực cứu độ của hy tế này mang lại ơn tha thứ cho tòan nhân lọai.

Nơi Thánh Thể, chúng ta nhận biết Đức Giêsu Kitô  - Con Thiên Chúa tự hiến chính mình cho nhân loại. Và khi chiêm ngắm Thánh Thể, chúng ta cũng nghiệm thấy chính tình yêu thúc bách Đức Giêsu “trao hiến chính mạng sống mình cho bạn hữu” (x. Ga 15,13). Khởi đi từ sự vâng phục thánh ý Chúa Cha và yêu thương con người “cho đến cùng”, Con Thiên Chúa đã giao hòa con người với Thiên Chúa, không chỉ đơn thuần khôi phục lại cho con người vẻ đẹp thuần khiết như thửơ ban đầu tạo dựng, nhưng làm cho con người đạt đến tầm vóc viên mãn của người con cái Thiên Chúa.

Có thể nói, nơi nhiệm tích Thánh Thể, tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu đã minh chứng tất cả và làm nên tất cả.  Trong thông điệp Mysterum Fidei của Đức Giáo Hoàng Phao lô VI nhìn nhận khía cạnh hy tế là chính yếu tính của Thánh Thể. Thánh Thể là một hy tế giao hòa vì Thánh Thể tưởng niệm lễ vượt qua của Đức Kitô. Đức Kitô vốn là Thiên Chúa, Ngài đã tự hiến trên bàn thờ Thập Giá cho Chúa Cha một lần dứt khoát. Người đã chết như vị chuyển cầu cho chúng ta, để đem lại ơn cứu chuộc muôn đời cho nhân loại. Hy tế đẫm máu đã được thực hiện một lần duy nhất trên thập giá ( 1Cr 11, 23), đem lại sức mạnh cứu độ tha thứ mọi tội lỗi con người.

Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê su chỉ xảy ra một lần trong lịch sử, là chóp đỉnh của một đời vâng phục, là một hy tế toàn hảo và viên mãn để  đền tội thế gian. Hy lễ của Chúa Giêsu đã một lần hoàn tất, không thể lặp lại cũng như thêm bất cứ một cái gì. Thế nhưng, khi Người truyền cho các tông đồ cử hành hy tế này trong bữa tiệc ly để nhớ đến Người. Đức Giêsu đã ban cho Giáo Hội Thánh Thể như một phương thế nhờ đó công việc cứu chuộc của Người trên thập giá được công bố và sinh hoa kết quả trong đời sống tín hữu.

Vì là lễ tưởng niệm của Đức Giêsu, nên Thánh Thể  được xác nhận là một hy tế thực sự, tính chất hy tế của Thánh Thể được bày tỏ nơi chính những lời lập phép Thánh Thể của Chúa: “Này là mình Thầy sắp bị nộp vì anh em” và “đây là ly rượu của giao ước mới trong máu Thày sắp bị đổ ra cho anh” (Lc 22,19-20). Khơi nguồn từ đỉnh cao nơi hy tế thập giá trên Núi Sọ, hy tế Thánh Thể được thể hiện cách kỳ diệu để ta tưởng niệm và để hiệu quả cứu độ của hy tế thập giá mang lại đi vào đời trong con người qua các thế hê.

Tưởng niệm lễ vượt qua trong đạo Do Thái đã mở ra cho chúng ta một cách hiểu rõ hơn về hy lễ vượt qua của Chúa Giêsu và khi cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta càng thấm nhuần hơn ý nghĩa và hiệu quả từ hy tế thập giá mang lại. Vì thế, cử hành thánh lễ không chỉ gợi lên trong tâm trí chúng ta một biến cố của quá khứ và ý nghĩa của biến cố ấy mà thôi, mà nó còn làm phát sinh hiệu quả hành động toàn năng của Thiên Chúa qua việc cử hành đó với niềm tin.

Nơi nhiệm tích Thánh Thể, Đức Giê su ban cho ta chính thân mình Ngài đã chịu chết cho ta trên thập giá và Ngài cũng ban cho ta máu của Ngài đã đổ ra để chuộc tội cho muôn người. Vì thế, có thể kết luận Thánh Thể là một hy tế : hy tế của Ơn Cứu Chuộc hay hy tế của ơn giao hòa. Hy tế hôm nay được dâng trong thánh lễ cũng chính là như hy tế ngày Con Thiên Chúa đã dâng lên. Khi tái hiện hy tế duy nhất của ơn cứu độ, con người và thế giới được hoàn lại cho Thiên Chúa trong tính mới mẻ vượt qua của Ơn Cứu Chuộc. Sự hoàn lại này thật rõ ràng, đó là nền tảng của “Giao Ước Mới và Vĩnh Cửu” của Thiên Chúa với con người và con người với Thiên Chúa.

Tất cả những ai lấy đức tin tham dự vào thánh lễ  đều biết rằng đó là một hy tế cứu độ duy nhất Chúa Giêsu và qua bí tích Thánh Thể, mà con người được trả về cho Thiên Chúa trong tính cách mới mẻ của người con cái Thiên Chúa. Nói cách khác, thế giới mà Thiên Chúa đã hòa giải với Người trong Con Một là Đức Kitô  được hiện thực qua bánh và rượu dâng lên Thiên Chúa trên bàn thờ nơi các tín hữu tham dự thánh lễ. Trong Thánh Thể, Đức Kitô liên kết các tín hữu với Người và chuyển cầu cho họ để họ được biến đổi như Người và để lời cầu nguyện của họ được Thiên Chúa Cha chấp nhận.

Công đồng Trentô đã khẳng định: Hy tế thập giá  được hiện tại hóa qua các thời đại cho đến ngày tận thế, Giáo Hội tưởng nhớ cuộc vượt qua của Đức Kitô, cử hành hy tế của Đức Kitô nhờ tác vụ linh mục dâng một bí tích không đổ máu cho tới khi Chúa lại đến. Tóm lại, bí tích Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành mỗi ngày được xét như là hy tế mà Chúa Giêsu đã dâng trên Thập Giá khi xưa, được Giáo Hội tái diễn hàng ngày qua bí tích Thánh Thể để thông ban ơn sủng cho các tín hữu.

Tính chất hy tế của bí tích Thánh the được xác nhận trong Giáo Hội trải qua nhiều thời đại. Ngày nay khi cử hành bí tích Thánh Thể chúng ta xác tín rằng đây chính là hy tế mà Chúa Giêsu vì yêu thương chúng ta, đã hiến dâng mạng sống làm lễ đền tội cho chúng ta trên thập giá, để chúng ta kính thờ và yêu mến bí tích Thánh Thể nhiều hơn, nhờ đó mà hiệu năng của bí tích Thánh Thể thật sự trổ sinh hoa trái trong cuộc sống chúng ta. Đồng thời thúc đẩy chúng ta trở nên hy tế mỗi ngày hiệp với hy tế của Chúa mà chúng ta đón nhận qua Thánh Thể để trao ban chính bản thân chúng ta cho tha nhân như Chúa đã làm.

Tùy Phong, sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.