Vị Tuyên Úy Của Đức Mẹ Thánh Thể

          Chúng ta cần có một mẫu gương, một vị quan thầy, một nhà hướng đạo trong việc tôn sùng Đức Mẹ Thánh Thể. Chúng ta chọn thánh Gioan thánh sử. Chúa Giêsu đã ủy thác Mẹ Ngài cho thánh nhân, và thánh Gioan đã cử hành thánh lễ hàng ngày trước mặt Đức Mẹ. Khi cầm lấy Bánh Thần Linh từ trên bàn thờ, chính thánh nhân đã đặt nó trên môi Đức Mẹ: “Mẹ ơi, này là Con Mẹ!” Ecce filius tuus! Chúa ôi! thật là lời khôn tả, thật là giây phút tuyệt vời! Thánh Gioan là chứng nhân cho việc tôn thờ của Mẹ Maria; ngài là người tâm phúc của tình yêu Mẹ; và nếu ngài đã nói một cách thần thánh như thế về Thánh Thể, nếu ngài đã hát bài nhã nhạc tạ ơn tuyệt đẹp trong Tin mừng, thì đó là vì, sau khi đã lãnh nhận được nó từ môi miệng Chúa Giêsu, ngài lại được nghe lặp lại bởi Đức Mẹ. Cha Olier nói: “Đấng Cứu Chuộc đã trao thánh Gioan cho Đức Maria, không chỉ vì thánh nhân là một đứa con sẽ thay thế chỗ Ngài, nhưng còn vì thánh nhân nhờ việc cử hành các mầu nhiệm thánh cho Mẹ, và tùy theo ý định của Mẹ, đem lại cho Mẹ những phương thế làm thoả mãn những ước muốn nồng nhiệt của Trái Tim Mẹ đối với việc thiết lập Giáo hội, và cũng để an ủi Mẹ vì sự vắng mặt người Con của Mẹ nhờ hạnh phúc Mẹ cảm thấy trong khi được nuôi dưỡng bằng Mình Ngài hàng ngày” (Vie de M. Olier, t. II, part III, p.207). 

          Ôi vị tuyên úy vinh hiển của nhà Tiệc ly, xin ngài hãy dạy chúng con biết các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Mẹ Thánh Thể; xin hãy giúp chúng con thực hiện những ý định của Mẹ mỗi khi chúng con tiếp nhận hoặc tôn thờ Thiên Chúa trong Thánh Thể. 

          Thực hành: Chúng ta hãy chu toàn mọi bổn phận của chúng ta đối với phép Thánh Thể trong sự kết hợp với Đức Mẹ Thánh Thể. 

          Hoa thiêng: Kính mừng Maria, Đấng đã sinh ra Chúa Giêsu Thánh Thể! 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.