Cáo Phó Bà Cố Maria - Thân mẫu cha Giám Tỉnh - Dòng Thánh Thể Việt Nam

Bà cố Maria Phạm Thị Thoa,
Thân Mẫu của cha Phêrô Trịnh Như Cung, sss - Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam

Bà cố đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 18 giờ 30, ngày 28/11/2021.

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 05 giờ thứ Tư ngày 01/12/2021 tại Thánh Đường Giáo xứ Khiết Tâm, GP. Sài Gòn.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.