Lễ Đức Mẹ Thánh Thể

LỄ ĐỨC MẸ THÁNH THỂ

(ngày 13 tháng 5)

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Cha là Thiên Chúa rất nhân từ, dưới chân thập giá Đức Giê-su, Cha đã muốn cho thân mẫu của Con Cha tham dự vào mầu nhiệm cứu độ trần gian. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con luôn cử hành lễ tưởng niệm mầu nhiệm cao cả ấy với tâm hồn sốt sắng và được đổi mới không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Cha, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. A-men.

 

Bài đọc 1                                      Cv 1,14; 2,42-47

Lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ

Bấy giờ tất cả các Tông Đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.

Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.

Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.

Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

Đó là Lời Chúa.

 

Đáp ca                                               Tv 33,2-7.9

Đáp: Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy!

Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.                             Đ.

Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.
Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.                                  Đ.

Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.                                          Đ.

 

Bài đọc 2                                                 Gl 4,4-7

Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gởi tín hữu Ga-lát.

Anh em thân mến,

Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

            Đó là Lời Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng                                Ga 2,3.5

Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. Thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi”, và nói với các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng                                             Ga 2,1-11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện trên lễ vật

Lạy Chúa, xin tuôn đổ xuống trên chúng con cùng một Thần Trí đã liên kết Đức Trinh Nữ Ma-ri-a với lễ hy sinh Thập Giá. Xin cho chúng con biết noi theo lễ tế đang thực hiện mà nên một của lễ duy nhất với Đức Ki-tô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. A-men.

 

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Trong ngày lễ Đức Mẹ Thánh Thể diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa.

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Ma-ri-a đã thụ thai Con Một Chúa, và đã chiếu giãi vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.

Nhờ Người, các Thiên Thần ca ngợi, các Quản Thần thờ lạy, các Quyền Thần kính sợ uy linh Chúa. Các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các Thần Sốt Mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhờ sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, xin ban cho chúng con luôn kiên trì và được hiệp nhất nên một trong Lễ Bẻ Bánh, hầu được tràn đầy Thánh Thần, và không ngừng loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô bằng cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

(Các bài đọc và đáp ca có thể lấy trong sách bài đọc ngoại lịch phần chung về Đức Mẹ)

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.