Lễ Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

LỄ THÁNH PHÊ-RÔ GIU-LI-A-NÔ Ê-MA

(ngày 02 tháng 8 hay 05 tháng 02)

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa, Chúa đã làm cho lòng Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma bừng cháy lửa yêu mến lạ lùng đối với mầu nhiệm Mình và Máu Đức Ki-tô, Con Chúa. Xin cho chúng con lãnh nhận được ơn phúc dồi dào của Bàn Tiệc Thánh Chúa ban, như xưa chính Thánh Nhân đã lãnh nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên    Chúa… Amen

 

Bài đọc 1                                                                Hc 50,1.12-24

Lời Chúa trong sách Huấn Ca

Ông Si-môn là thượng tế, con ông Ô-ni-a. Trong cuộc đời, chính ông đã trùng tu ngôi nhà Thiên Chúa, lúc sinh thời, đã củng cố Đền Thờ.

Khi ông đứng cạnh lò thiêu để bên trên bàn thờ, và nhận từ tay hàng tư tế các phần lễ vật, thì anh em tư tế đứng vòng quanh ông theo hình một triều thiên vinh hiển, như đám cây hương bá núi Li-băng.

Đứng quanh ông như những thân cây thiên tuế là toàn thể con cái A-ha-ron với lễ phục huy hoàng, tay mang các lễ phẩm tiến dâng lên Đức Chúa, trước mặt toàn thể cộng đồng Ít-ra-en.

Trong lúc cử hành các nghi lễ tại bàn thờ, ông sắp xếp các lễ phẩm dâng kính Đấng Tối Cao Toàn Năng.

Ông giơ tay trên chén, rồi làm lễ rưới rượu nho và đổ xuống chân bàn thờ, như hương thơm làm vui lòng Đấng Tối Cao, Vua vũ trụ.

Bấy giờ con cái A-ha-ron cất tiếng tung hô, thổi kèn đồng, tạo nên một âm thanh vang dội, để mời gọi dân tưởng nhớ Đấng Tối Cao.

Tức khắc, toàn dân cùng phủ phục sát đất mà thờ lạy Đức Chúa của họ, là Đấng Toàn Năng và là Thiên Chúa Tối Cao. Đoàn ca viên hát bài ca ngợi, tiếng hát vang lừng, cung điệu du dương. Dân chúng dâng lời van xin và cầu khẩn lên Đức Chúa Tối Cao là Đấng nhân từ, cho đến khi nghi lễ kính Đức Chúa và buổi cử hành phụng tự đã hoàn thành.

Bấy giờ ông Si-môn bước xuống, giơ tay trên toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, và đọc lời chúc lành của Đức Chúa; như thế ông được vinh dự xướng lên Thánh Danh Người.

Một lần nữa dân chúng lại phủ phục, để đón nhận phúc lành từ Đấng Tối Cao.

Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người.

Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an, tại đất Ít-ra-en đến muôn thuở muôn đời!

Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống!

Đó là Lời Chúa.

 

Đáp ca                                              Tv 112, 1-8

Đáp: Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời!

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi.
Nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi!
Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà!                                                       Đ.

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm.
Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
Đấng ngự chốn cao vời,
cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?                                      Đ.

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng,
Người cất nhắc từ đống phân tro,
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.                                                         Đ.

 

Bài đọc 2                                                        1 Ga 4,7-16

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông Đồ

Anh em thân mến, Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.

Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

Phần chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng và làm chứng rằng: Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian. Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Đó là Lời Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng                                 Ga 6,69

Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng: chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng                                Ga 6,56-60; 66-69

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um. Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?”

Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”

Đó là Lời Chúa.

 

Lời nguyện trên lễ vật

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa tình yêu mãnh liệt mà Chúa đã ban cho Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, khi ngài cử hành Nhiệm Tích Thánh Thể. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.

 

Kinh tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài, Chúa củng cố Hội Thánh; nhờ lời ngài giảng dạy, Chúa giáo huấn; và nhờ lời ngài cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn Hội Thánh.

Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên Thần và các Thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! …

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi chúng con noi gương Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, luôn canh tân đời sống hằng ngày nhờ quyền năng của Nhiệm Tích Thánh Thể. Xin cho Nhiệm Tích cao cả này trở nên kho tàng vô giá cho tâm hồn và cả thân xác chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. A-men.

 

(Các bài đọc và đáp ca có thể lấy trong sách bài đọc ngoại lịch về các Thánh Mục Tử)

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.