Ngày Thứ Ba Trong Tam Nhật Mừng Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương 09/11/2014

Theo truyền thống hàng năm, Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam và Giáo xứ Hải Dương chúng con được phép của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc tổ chức Tam Nhật Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương:

1. Thánh Hiêrônimô Liêm, Giám mục, 1800 - 1861

2. Thánh Valentinô Vinh, Giám mục, 1827 - 1861

3. Thánh Amatô Bình, Linh mục, 1831 - 1861

4. Thánh Giuse Khang, Thầy giảng, 1832 – 1861

          Hiệp thông  với Tỉnh Dòng Thánh Thể và giáo xứ Hải Dương, Đức cha Phêrô Trẩn Đình Tứ, nguyên Giám mục Gp. Phú Cường, chủ tế thánh lễ mừng kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương vào sáng Chúa nhật 09/11/2013 tại nhà thờ Hải Dương. Cùng dâng lễ với ngài có cha Giuse Phan Ngọc Trợ, SSS, Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam; cha Phêrô Trịnh Như Cung, phó BT giám tỉnh, và quí cha trong Dòng Thánh Thể. Tham dự thánh lễ có đông đảo quí tu sĩ nam nữ và quí cộng đoàn hành hương xa gần.

           Đúng 8g00, đoàn đồng tế và kiệu Xương bốn thánh tử đạo di chuyển cùng với tiếng trống, tiếng kèn vang lừng. Tất cả tạo nên một bầu khí thật hào hùng và trang nghiêm.

Đầu lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì đã ban cho Giáo hội Việt Nam các chứng nhân anh dũng dám đổ máu đào để minh chứng một lòng sắc son với Chúa. Máu các ngài đã đổ ra thấm vào đất thịt quê hương Việt Nam, làm nảy sinh các Kitô hữu, là chúng ta.

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ một lần nữa kêu gọi mọi người hãy nhớ ơn các thánh tử đạo, cách riêng bốn thánh tử đạo Hải Dương, mà tạ ơn Thiên Chúa chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho các ngài ơn đức tin, để các ngài dám sống và thi hành Lời Chúa: “Ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống người ấy”. Chúng ta hãnh diện vì các ngài. Đặc biệt, chúng ta hãy noi gương các ngài trở thành chứng nhân cho Chúa. Thiết nghĩ, chúng ta không cần phải đổ máu như các ngài, nhưng làm chứng nhân cho Chúa trong thời đại hôm nay là chúng ta đưa tin mừng vào gia đình, khu xóm và những người chúng ta gặp gỡ.

            Sau lời tri ân của cha Giám tỉnh Giuse, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy chung tay với Giáo hội, noi gương các thánh tử đạo hăng say loan báo tin mừng bằng chính đời sống tin mừng ngay giữa lòng dân tộc.        

                Thánh lễ kết thúc lúc 9g15 cùng ngày.

Được biết liền sau thánh lễ là các giờ chầu Thánh Thể luân phiên của các giáo xứ. Đầu tiên là giờ chầu dành cho các tu sĩ nam nữ trong hạt.
BTT Học Viện