Ngày Thứ Hai Trong Tam Nhật Mừng Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương 08/11/2014

Theo truyền thống hàng năm, Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam và Giáo xứ Hải Dương chúng con được phép của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc tổ chức Tam Nhật Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương:

1. Thánh Hiêrônimô Liêm, Giám mục, 1800 - 1861

2. Thánh Valentinô Vinh, Giám mục, 1827 - 1861

3. Thánh Amatô Bình, Linh mục, 1831 - 1861

4. Thánh Giuse Khang, Thầy giảng, 1832 - 1861

 Theo truyền thống, thánh lễ ngày thứ hai của Tam nhật mừng kính bốn thánh tử đạo Hải Dương là do các cha Tỉnh Dòng Thánh Thể cử hành. Chủ tế thánh lễ là cha Giuse Phan Ngọc Trợ. Cùng đồng tế với ngài có cha đặc trách thiếu nhi của hạt và quý cha Dòng Thánh Thề. 

Năm nay, nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Xuân Lộc, trước thánh lễ từ 17g30 đến 18g30, có phần diễn nguyện của các em thiếu nhi Giáo hạt Hố Nai.

 Đúng 18g30, đoàn đồng tế và kiệu Xương Bốn Thánh Tử Đạo di chuyển cùng với tiếng trống, tiếng kèn vang lừng. Tất cả tạo nên một bầu khí thật hào hùng và trang nghiêm.

 Đầu lễ, cha BT giám tỉnh kêu mời cộng đoàn, đặc biệt là các Giáo lý viên noi gương sáng của bốn vị thánh tử đạo Hải Dương, hăng say loan báo tin mừng.

 

Trong bài giảng, cha Đaminh Tụ ca ngợi cuộc đời của bốn vị thánh tử đạo Hải Dương, ngài nói: “Mỗi người có những đặc điểm khác nhau, sinh ra trong mỗi hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng cuộc đời của các ngài đều có chung một nét đẹp như một bài thơ, bài tình ca bất hủ và như là một bức họa chân dung về Đức Kitô: “Không có tình yêu nào cao quí hơn tình yêu của người hiến dâng mạng sống của mình cho người mình yêu”

 

Thánh lễ kết thúc lúc 20g00

Tiếp đó là phần cung nghinh Thánh Thể do các em thiếu nhi hạt Hố Nai phụ trách

Sau phần Cung Nghinh Thánh Thể là nghi thức tuyên hứa của Giáo lý viên giáo hạtBTT Học Viện