Ngày Thứ Nhất Trong Tam Nhật Mừng Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương 07/11/2014

Theo truyền thống hàng năm, Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam và Giáo xứ Hải Dương chúng con được phép của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc tổ chức Tam Nhật Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương:

1. Thánh Hiêrônimô Liêm, Giám mục, 1800 - 1861

2. Thánh Valentinô Vinh, Giám mục, 1827 - 1861

3. Thánh Amatô Bình, Linh mục, 1831 - 1861

4. Thánh Giuse Khang, Thầy giảng, 1832 - 1861
 

Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam cử hành thánh lễ trọng thể khai mạc Tam Nhật Mừng Kính Bốn Thánh Tử Đạo Hải Dương vào chiều thứ sáu ngày 7/11/2014 tại Giáo xứ Hải Dương, Hố Nai. Chủ tế thánh lễ là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá Gp. Xuân Lộc. Cùng đồng tế với ngài có cha quản hạt, cha đặc trách Ban Tu sĩ giáo phận Xuân Lộc, cùng quí cha Dòng Thánh Thể và quí cha khách.

Đúng 18g00, đoàn đồng tế và kiệu Xương bốn thánh tử đạo di chuyển cùng với tiếng trống, tiếng kèn vang lừng. Tất cả tạo nên một bầu khí thật hào hùng và trang nghiêm.

Đầu lễ, Đức cha chủ tế nói rõ ý nghĩa của ngày lễ: Chúng ta gặp gỡ nơi đây trong ngày truyền thống tốt đẹp hằng năm này không phải để cử hành những nghi thức mang tính hình thức, nhưng là cuộc gặp gỡ để kính tôn bốn vị thánh tử đạo Hải Dương. Nhờ gương sáng và lời bầu cử của các ngài, Chúa ban cho con cái Người lòng yêu mến Chúa và niềm vui trong tâm hồn. Qua đó, chúng ta cũng Tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn bốn thánh tử đạo Hải Dương. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để xứng đáng cử hành thánh lễ này.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse nói lên tâm tình của ngài khi đọc tiểu sử của bốn vị thánh tử đạo Hải Dương: tôi thấy các ngài giữ đạo rất nhiệt thành. Gặp khó khăn, nguy hiểm, các ngài tìm đủ mọi cách để đến được với giáo dân của ngài, chỉ để thăm nom, động viên và cử hành thánh lễ. Các ngài đã sống đúng theo tin mừng, đặc biệt tin mừng Gioan mà ông bà anh chị em vừa được nghe: các ngài đã ở lại trong tình yêu của Chúa, cho nên các ngài có Chúa ở cùng. Tiếng tình yêu của Chúa, để vang vọng trong lương tâm các ngài và các ngàu đã mau mắn đáp trả tiếng gọi đó bằng chính mạng sống của mình.

Trước khi ban phép lành trọng thể, Đức cha thay mặt cho Đức cha Đaminh, giám mục Gp. Xuân Lộc có vài lời với cộng đoàn, đặc biệt là con cái Giáo xứ Hải Dương. Ngài nói: con cái của Giáo xứ Hải Dương hãy là muối, mỗi người hãy là một hạt muối, để ướp lên tình yêu nơi giáo xứ, xóm làng, gia đình, và những người mình gặp gỡ.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g15. Tiếp đó, là Cung nghinh Thánh Thể.

Được biết 20g00 bắt đầu các giờ chầu phiên.

BTT Học Viện Thánh Thể

 

 Một số hình ảnh Thánh lễ và cung nghinh Thánh Thể