Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 33 thường niên

Thứ ba tuần lễ 33 thường niên

ÔNG GIAKÊU

Lc 19,1-10

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại thấp bé. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi tới chỗ ấy, Chúa ngước nhìn lên và nói với ông : "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !"Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !" Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng : "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." 

Suy niệm

Là công chức cao cấp thành Giêricô, vì là trưởng ty thuế vụ, ông lại giàu có. Người ta nghi ông giầu có vì ông tham nhũng, có thể tài sản của ông là tài sản bất lương. Nhưng vì ông khao khát được thấy dung nhan Chúa, Đấng mà dân chúng nô nức mong đợi, đón chào và niềm nở tung hô.

Dân chúng thì quá đông mà ông lại nhỏ con không thể chen đến gần Chúa được, lòng khao khát nồng nàn của ông đã làm ông quên cấp bậc của mình và đơn sơ như một đứa trẻ, ông đã chạy lên trước trèo lên một cây bên vệ đường, chờ Chúa đi qua, ông đang rán mắt nhìn Chúa thì Ngài ngẩng đầu lên, bốn mắt gặp nhau. Chúa thương ông dạt dào, bảo ông: Thôi xuống đi, tôi sẽ tới trọ nhà ông. Một đề nghị ông không thể ngờ. Chúa đã làm tâm hồn ông lai láng niềm vui, ông tụt xuống và mời Chúa vào nhà ông.

Sự gặp gỡ bất ngờ này đã biến đổi tâm tình ông, ông thưa với Chúa: Thưa Ngài, tôi xin bố thí một nửa gia tài tôi cho kẻ khó, và xin đền bù gấp bốn những gì tôi đã làm thiệt cho ai. Và Chúa đã tuyên bố: Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, vì người này cũng là con cái Abrham.

Chúng ta đừng quên ông Giakêu đã bị quần chúng liệt vào hạng bất hảo, quân tội lỗi, vì ông là người thâu thuế, nhưng vì khát khao gặp Chúa, ông đã gặp được Đấng cứu độ và đã được cứu.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con và cho mọi người anh em con được lòng khao khát gặp Chúa như ông Giakêu.

*Hát: Chúa ơi, tình Ngài cao như thái sơn, chứa chan niềm mến thương.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì khát khao nhìn thấy dung nhan Chúa, ông Giakêu đã được Chúa nhìn lại với cái nhìn đầy yêu thương. Xin cho con luôn luôn khát khao dung nhan Chúa.

*Hát: Chúa ơi, tình Ngài cao như thái sơn, chứa chan niềm mến thương.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Được Chúa nhìn ông Giakêu đã như được sức sống thần thiêng đổi mới tâm hồn.

*Hát: Chúa ơi, tình Ngài cao như thái sơn, chứa chan niềm mến thương.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tâm hồn ông Giakêu đang là một tâm hồn nô lệ tiền của, nhưng khi được Chúa viếng thăm ông đã trở nên con người thoát tục và quảng đại.

*Hát: Chúa ơi, tình Ngài cao như thái sơn, chứa chan niềm mến thương.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS