Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 34 thường niên

Thứ ba tuần lễ 34 thường niên

ĐỀN THỜ GIÊRUSALEM SẼ BỊ PHÁ

Lc 21,5-11

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."Họ hỏi Người : "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?"

Đức Giê-su đáp : "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : 'Chính ta đây', và : 'Thời kỳ đã đến gần' ; anh em chớ có theo họ.Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". Rồi Người nói tiếp : "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. 

Suy niệm

Người Do thái thời Chúa Giêsu, vẫn tự hào về đền thờ Giêrusalem nhưng họ lại không tự hào vì họ được là dân riêng của Thiên Chúa. Tuy họ hãnh diện với các dân khác là Thiên Chúa ngự trong đền thờ Giêrusalem, nhưng họ lại không cung kính bảo vệ đền thờ mà còn lợi dụng đền thờ để làm nơi buôn bán đổi tiền và gian lận. Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu đã phải thẳng tay đuổi bọn gian thương và gia súc của họ ra khỏi đền thờ, mà không phải vì họ đem súc vật vào làm nhơ nhớp đền thờ cho bằng vì chính lòng tham lam, thiếu công bằng và bác ái của họ đã làm chính tâm hồn đáng lý là đền thờ của Chúa ra ô uế ra hang trộm cướp. Nên Chúa tiên báo đền thờ Giêrusalem sẽ bị phá bình địa, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.

Nếu ta không tin lời Chúa mà sửa sang lại nếp sống thì đền thờ Chúa yêu quý là chính linh hồn chúng ta sẽ bị phá điêu tàn.

Cũng như Chúa đã tiên báo đền thờ Giêrusalem sẽ bị huỷ diệt khi xảy ra chiến tranh loạn lạc, thì khi những tà thuyết chống lại tin mừng lan tràn là điềm báo để người ta lo hối cải. Chúa sẽ để xảy ra những điều ấy, để chúng ta tin vào lời Chúa mà sửa sai. Vì Chúa không muốn để mất một tâm hồn nào như Chúa nói: Ta không muốn một ai phải xa tình Thiên Chúa yêu thương mà hư đi đời đời.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và xưng ra Chúa đã hiến thân chịu khổ đau và chịu chết tủi nhục chỉ vì Chúa không muốn để một người nào hư mất đời đời.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con biết rằng trước ngày tận thế Chúa sẽ để xảy ra nhiều điềm lạ, trên trời dưới đất để khuyến cáo nhân loại phải sám hối, xin Chúa cho chúng con thay vì sợ hãi thì nhận ra tình thương báo động của Chúa.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin rằng Chúa muốn chúng con nhận ra tình Chúa qua biến cố Giêrusalem bị phá, để chúng con sám hối mà không bị số phận như thành.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin, con trông cậy và con kính mến Chúa vì Chúa thương con không bến bờ.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS