Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN II Mùa Vọng

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

HÃY SÁM HỐI VÌ NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN

            Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 3,1-12

            Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

            Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."

SUY NIỆM

            Thánh Gioan đã được sai đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến.

            Người lớn tiếng kêu gọi: Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần

           Trong bối cảnh lịch sử khi đó, dân Do Thái đang bị Đế quốc Roma đô hộ, họ cảm thấy tủi nhục và tức tối, vì họ cũng là dòng dõi các thánh tổ phụ đã có một thời vàng son rực rỡ. Vua Đavít là một vị anh quân minh chúa đã lập nên được một nước Israel hùng mạnh, làm cho các cường quốc chung quanh như Ai Cập, Hy Lạp và Ba Tư phải nể mặt, thế mà vào thời Thánh Gioan họ đang bị người Rôma cai trị.

           Quyền tối cao là vua thượng vị Rôma. Thay ông cai trị Israel là quan Tổng trấn. Tuy có vua nhưng vua cũng là người ngoại quốc do Đế quốc đặt lên, mà cũng phải thuộc quyền Tổng trấn.

           Họ khao khát được độc lập, nhưng chỉ là viển vông không có chân trời.

          Ngôn sứ Isaia đã tiên báo cho họ biết Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải thoát họ. Tuy họ vẫn chờ mong Đấng Cứu Thế mau đến, họ khẩn nài trời cao hãy đổ sương xuống, ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời... Nhưng họ quan niệm Đấng Cứu Thế chỉ là một danh tướng nổi lên lật đổ Đế quốc Rôma để họ được lại quyền làm chủ đất nước và có thể là bá chủ hoàn cầu.

          Thánh Gioan đã được Chúa sai đến, người nương theo lòng khát vọng của họ, bảo cho họ biết Đấng Cứu Thế đã có mặt trên quê hương đất nước, hãy sẵn sàng.

            Nhưng để đón tiếp Ngài thì không phải là quân đội hùng hậu, mà là lòng khiêm nhường nhận biết vì đâu mà họ mất nước. Họ phải sửa sai và sám hối.

            Đấng Cứu Thế sẽ đến như như chiên con hiền lành, nhưng Ngài sẽ là Đấng mà tất cả vua chúa và công hầu khanh tướng phải phủ phục trước bệ ngai của Ngài.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là Đấng thiên hạ đợi trông và Chúa đã giải thoát cả nhân loại, nhưng chỉ thâu nhận vào vương quốc của Chúa những ai khiêm nhường sám hối.

*Hát: Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa hãy đến chiếm hữu lòng chúng con và cho chúng con được thực sự là dân riêng của Chúa.

*Hát: Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Không phải công đức của các thánh tổ phụ làm cho chúng con được nên dân Chúa, mà là chính lòng khiêm nhường sám hối mới đáng Chúa cứu độ chúng con. Chúng con khiêm nhường xin Chúa cứu độ chúng con.

*Hát: Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con biết theo gương khiêm nhường của Thánh Gioan là nhận biết mình không xứng đáng ơn Chúa thương, nhưng biết rằng Chúa vẫn thương chúng con.

*Hát: Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS