Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN IV Mùa Vọng

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 1,18-24

Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

SUY NIỆM

Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta không cần chúng ta, nhưng Thiên Chúa không thể cứu chúng ta mà không có chúng ta góp phần.

Để chúng ta được góp phần vào ơn cứu độ, Thiên Chúa đã sai Con yêu dấu của Ngài hạ thế và nhập thể.

Thiên Chúa cũng sửa soạn cho Con yêu quý của Ngài một thân thể và một tâm hồn hoàn toàn đầy đủ những yếu tố nhân loại. Về nhân tính có tổ phụ, có tổ tiên là loài người, có riêng một người mẹ trinh trong tuyệt thế và đầy đủ đức hạnh xứng là mẫu nghi ngàn muôn thế hệ. Đó là Đức Maria Trinh Nữ; có tổ phụ là Abraham, có quê hương là đất nước Do Thái.

Khi thời gian sửa soạn từ nhiều ngàn năm đã viên mãn, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến nói với Trinh nữ ý định của Thiên Chúa chọn Người làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

Khi đối diện với Đức Maria, sứ thần Thiên Chúa tuy là thần linh thánh thiện và luôn được vinh quang Thiên Chúa bao bọc, được hưởng kiến vinh quang ngập đất trời của Thiên Chúa. Sứ thần cũng phải bỡ ngỡ khi thấy Đức trinh nữ tinh tuyền diễm phúc mà Người chưa bao giờ thấy nơi một thọ tạo nào, khiến Người phải thốt lên lời cung kính: "Kính chào Trinh nữ đầy ơn phước. Thiên Chúa ngự nơi Bà, Bà sẽ mang thai Con Thiên Chúa làm người".

Đức Maria cũng bỡ ngỡ vì lời chào trịnh trọng ấy, cũng như ý định lạ lùng của Thiên Chúa là: Người làm Mẹ Đấng Cứu Thế thiên hạ đợi trông. Nhưng sau giây lát đắn đo, Đức Maria đã được ơn hiểu biết mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thế để sinh ra làm người, Người sẽ cứu dân Người và thay đổi số kiếp cho cả nhân loại, nên đã khiêm nhường thưa: "Nữ tỳ của Thiên Chúa xin vâng như lời Thiên sứ truyền".

Tức thì Đức Chúa Thánh Thần đã tạo nên trong lòng Đức trinh nữ một bào thai do chính huyết nhục của Trinh nữ, và Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhận lấy bào thai ấy làm thân hữu hình của mình để sinh ra làm người, ở giữa loài người.

Mầu nhiệm này đã làm cho Đức Trinh nữ Maria trở nên Mẹ Đấng là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa thật, và cho loài người chúng ta trở nên anh em của Đấng Cứu Thế.

Chúng ta sẽ được thực sự nên anh em với Chúa Kitô trong thiên chức làm con cái Thiên Chúa, nếu chúng ta chấp nhận Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống được sai đến trần gian để cứu độ chúng ta.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng Đức Trinh nữ Maria. Xin cho chúng con được đón nhận nhân tính của Chúa ban làm bánh nuôi sống chúng con, để chúng con được nên một với Chúa.

*Hát: Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. Một thế giới sướng vui dạt dào. Một thế giới không còn khổ đau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhờ việc Chúa tự hạ làm con Đức Trinh nữ mà chúng con khi chịu phép Rửa tội được nên chi thể của Chúa và được thiên chức làm con cái Thiên Chúa.

*Hát: Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. Một thế giới sướng vui dạt dào. Một thế giới không còn khổ đau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con khi rước Thánh Thể Chúa vào lòng, chúng con được Chúa thương ban vinh phúc làm con cái Thiên Chúa và sẽ được sống đời đời.

*Hát: Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. Một thế giới sướng vui dạt dào. Một thế giới không còn khổ đau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhờ được kết hợp với Chúa khi chúng con rước lễ, xin cho chúng con biết sống xứng đáng là chi thể của Chúa.

*Hát: Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao. Một thế giới sướng vui dạt dào. Một thế giới không còn khổ đau.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS