Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20,19-23

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em!" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

SUY NIỆM

Nếu Thánh Thể là Nhiệm tích Tình yêu, thì Nhiệm tích Hòa giải nhờ Chúa Thánh Thần là cánh tay của tình yêu giang ra để đón những ai thành tâm sám hối.

Nếu trong Nhiệm tích Thánh Thể, Chúa hiện diện để đón tiếp, để yêu thương những tâm hồn trắng trong, thì trong Nhiệm tích Hòa giải Chúa Thánh Thần thanh tẩy và thánh hóa các tâm hồn như Chúa Giêsu đã làm, là thanh tẩy và thánh hóa tội nhân. Chúa ban quyền tha tội thánh hóa cho Hội Thánh bằng hình ảnh: Chúa thở hơi vào các tông đồ và bảo: "Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ" (Ga. 20,22-23).

Chúa Giêsu thổi hơi vào các tông đồ để nói: Ai còn thở được là người ấy còn sống. Hơi thở là sức sống của ta, thì Đức Chúa Thánh Thần là sức sống của Chúa Giêsu. Chúa thở hơi vào các tông đồ là cử chỉ nói lên Chúa chuyển sức sống của Chúa cho các ông. Mà còn sống cũng có nghĩa là còn yêu. Chúa Giêsu vẫn yêu ta và có thể nói được Chúa cần ta như ta cần thở.

Vì thế Chúa ban quyền tha tội cho các Thánh Tông Đồ và qua các Thánh Tông Đồ, Chúa trao quyền tha tội cho Hội Thánh. Hội Thánh là Nhiệm thể của Chúa lại thông ban quyền ấy cho những ai được Chúa kêu gọi, được đào tạo trong Hội Thánh để có khả năng tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô.

Sứ vụ Linh mục là khả năng có thể được trao quyền tha tội. Nhưng các linh mục chỉ được giải tội tại nơi nào mà Giám mục trao quyền, và cũng chỉ được giải tội trong phạm vi nào và trong giới hạn nào mà thôi. Nhờ quyền tha tội này mà dân Chúa là Hội Thánh, duy nhất và thánh thiện.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn hy vọng của chúng con. Nhờ nhiệm tích Hòa giải Chúa đã lập để đón chúng con, những kẻ tội lỗi sám hối được trở lại và trở vào tình thương bao la của Chúa.

*Hát: Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, niềm tin tưởng hân hoan. Chúa chuộc chúng con bằng bửu huyết của Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thần khí Chúa là Chúa Thánh Thần để Người tha tội cho chúng con và gìn giữ chúng con trong tình Chúa yêu.

*Hát: Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, niềm tin tưởng hân hoan. Chúa chuộc chúng con bằng bửu huyết của Người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Thần khí Chúa làm cho chúng con biết mình tội lỗi, nhưng cũng biết chân thành sám hối để được thứ tha và thanh tẩy.

*Hát: Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, niềm tin tưởng hân hoan. Chúa chuộc chúng con bằng bửu huyết của Người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Thần khí Chúa thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa chúng con.

*Hát: Đức Kitô nguồn hy vọng vinh quang, niềm tin tưởng hân hoan. Chúa chuộc chúng con bằng bửu huyết của Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS