Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa

LỄ THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 2,16-21

Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

SUY NIỆM

Đang đêm giá lạnh, các mục đồng được Thiên Chúa đánh thức dậy bảo: Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong thành Đavít, Người là Đức Kitô, là Đức Chúa.

Anh em cứ đến đây mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ.

Họ hối hả ra đi kéo nhau về Bethlem, đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse và Hài nhi đặt nằm trong máng cỏ.

Họ thờ lạy Hài nhi và họ đã nhận ra Hài nhi là Con Thiên Chúa sinh ra làm người bởi Đức Maria như sứ thần đã nói với Đức Maria : Bà sẽ sinh con trai, Người sẽ là con Đấng Tối Cao và sẽ thừa kế ngai vàng Đavít.

Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tên Ngài là Giêsu. Ngài sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa làm người, sứ vụ Ngài là cứu chuộc chúng ta.

Đức Maria dù chỉ sinh ra phần xác Đức Giêsu, nhưng thân xác ấy đã được kết hiệp nên một với Ngôi Lời Thiên Chúa, mà Ngôi Lời Thiên Chúa là Con Đức Chúa Cha nên Ngài cũng là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần.

Vì thế Đức Maria cũng thật là Mẹ Thiên Chúa, vì Đức Giêsu Kitô cũng là Thiên Chúa thật.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin vì Đức Trinh nữ Maria cho chúng con được hoàn toàn thuộc về Chúa.

*Hát: Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa ru con tháng ngày.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hiến máu thịt của Chúa do Đức Maria sinh ra. Xin cho chúng con được nhờ Chúa mà được nên con cái Đức Maria.

*Hát: Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa ru con tháng ngày.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin vì Đức Maria thân mẫu của Chúa, cho chúng con được nhờ Thánh Thể Chúa mà kết hiệp nên một với Chúa.

*Hát: Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa ru con tháng ngày.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin được cùng Đức Maria trọn đời kính mến Chúa.

*Hát: Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa ru con tháng ngày.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS