Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN V Phục Sinh

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 14,1-7

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."

Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?" Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."

SUY NIỆM

Mỗi Kitô hữu chúng ta, từ khi được chịu phép Rửa tội là đã lên đường về cùng Thiên Chúa Cha, Đấng đã dựng nên chúng ta, yêu thương chúng ta, đã trao sứ mạng cho Đức Chúa Giêsu là Con yêu quý của Cha, đến dẫn đường cho chúng ta về cùng Thiên Chúa.

Nhưng Đức Chúa Giêsu đã không muốn chỉ đường mà thôi, Ngài còn muốn là đường đưa ta đến cùng Thiên Chúa : Đường Chúa đưa ta đi là đường được bảo đảm an toàn. Gương Chúa, Lời Chúa và ơn Chúa không thiếu cho ta. Chúa hằng yêu thương săn sóc ta.

Nhưng ma quỷ vì ghét ghen loài người luôn luôn bày nhiều mưu, làm nhiều cách để lôi ta ra khỏi chính lộ là Đức Chúa Giêsu.

Thế gian cũng làm cho ta lầm tưởng tiền là tiên, là hạnh phúc để ta quên Thiên Chúa mà thờ tiền của, và bị giàu sang, tiện nghi sai khiến, làm cho ta mất lòng hiếu thảo với cha mẹ, mất tình người với tha nhân, phụ tình Thiên Chúa yêu ta.

Thú tính của ta bị vinh hoa đầu độc. Tâm trí ta thành u mê và ta hành xử kiêu căng gây hiềm khích, thù địch với tha nhân và khinh thường thiên chức làm con cái Thiên Chúa.

Chúng làm cho những khuynh năng tốt của ta như lòng quảng đại thành cớ để ta hợm mình. Chúng xui ta mượn cớ yêu thương để sống trụy lạc, làm hư người khác và làm mờ ám lương tâm ta, để ta quên Thiên Chúa là tình yêu vô biên, và cũng là tình yêu thanh luyện và thánh hóa đời ta.

Chính Chúa đã lập Nhiệm tích Thánh Thể để ở với ta, soi sáng để ta khám phá ra âm mưu quỷ dữ và giúp chúng ta luôn luôn vươn lên, thăng tiến như Chúa đã hứa: "Ta sẽ ở cùng các con hàng ngày cho đến tận thế". Chúa cũng là niềm an ủi, là sức mạnh giúp chúng ta vững bước trên đường về cùng Thiên Chúa Cha, như Chúa đã tiên báo bằng bánh Chúa cho ngôn sứ Elia, ông ăn bánh rồi lại tiếp tục đi thêm 40 đêm ngày đến nơi Chúa chỉ cho ông, để tránh sự bắt bớ của hoàng hậu Giêzabel.

Chúa Giêsu không bao giờ để chúng ta thiếu ơn phù trợ nhưng ta phải cầu nguyện. 

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã tự hiến thân làm đường đưa chúng con đến cùng Đức Chúa Cha. Xin cho chúng con được hoàn toàn tín thác vào Chúa.

*Hát: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã gọi chúng con theo Chúa. Xin cho chúng con được hoàn toàn tin tưởng theo Chúa.

*Hát: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là đường có bảo vệ an toàn. Xin cho chúng con được cùng nhau theo chân Chúa mọi ngày trong đời chúng con.

*Hát: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là hành trang, hành lý cho chúng con trên đường về Nước Trời. Xin cho chúng con được vui hưởng sự quan phòng của Chúa.

*Hát: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS