Thông Tin Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời ngày 01 và ngày 02 - 08 - 2022

Dòng Thánh Thể - Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời 

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu được cử hành vào lúc 9 giờ Thứ Hai ngày 01 - 08 - 2022

Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời được cử hành vào lúc 9 giờ thứ Ba ngày 02 - 08 - 2022

Tại Nhà thờ Giáo xứ Khiết Tâm, Số 15, Đường 4, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức - TP. HCM

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.