Thư của cha José Antonio RIVERA RUIZ,SSS gửi Huynh Đoàn Thánh Thể Việt Nam

Thư của cha José Antonio RIVERA RUIZ, SSS
Tổng cố vấn đặc trách Huynh Đoàn Thánh Thể

GỬI HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ VIỆT NAM
NHÂN DỊP BAN ĐIỀU HÀNH HĐTT TĨNH HUẤN - 2019

---//---

Cha José Antonio RIVERA RUIZ,SSS

Roma 13/11/2019

Gởi đến tất cả anh chị em Huynh Đoàn Thánh Thể Việt Nam,

Xin chào anh chị em, chào như vậy bởi vì tất cả chúng ta thuộc về gia đình vĩ đại mà cha Eymard mong muốn, gồm anh chị em Huynh đoàn và cả chúng tôi các tu sĩ nữa. Cùng nhau chúng ta tìm cách hiện thực hóa đề án của cha Eymard, dự án mà Ngài đã xác tín là “không thể sống Thánh Thể viên mãn nếu không tận hiến đời mình cho Thiên Chúa và cho anh chị em đồng loại.” (Thủ Bản n° 3)

Trong trách nhiệm được cha BTTQ giao phó, là người đồng hành với Huynh Đoàn Thánh Thể ở cấp Tổng quyền, tôi rất vui mừng khi biết anh chị em tổ chức Tĩnh Huấn cho Ban Điều Hành và Ngày Sống Thánh Thể cho Huynh Đoàn Thánh Thể Miền Nam nhân dịp 160 năm thành lập, chính xác là tại Marseille, Pháp Quốc ngày 17/11/1859.

Đối với tôi đây là một niềm hân hạnh rất lớn để có thể chuyển đến anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho cuộc gặp gỡ quan trọng này.

Cử hành việc tưởng niệm là nhớ lại chúng ta đến từ đâu, nguồn gốc và những điều cốt yếu của chúng ta; điều này có nghĩa là chúng ta cảm tạ cho hành trình 160 hiện diện của Huynh đoàn Thánh Thể.

Trước hết, chúng ta cảm tạ Chúa vì món quà Ngài trao tặng, tiếp đến là biết ơn Thánh Tổ Phụ chúng ta vì đã đón nhận món quà Chúa trao và trực giác của Ngài để thành lập Huynh đoàn Thánh Thể, và cuối cùng cám ơn nhau, cám ơn tất cả thiện nam tín nữ, những người đã đi trước chúng ta, tiếp nối nguồn linh hứng của cha Eymard.

Mặt khác, việc kỷ niệm ngày thành lập cũng mời gọi chúng ta trở nên ngôn sứ, hướng đến tương lại với niềm hy vọng và phó thác, nhiệt thành chuyển trao cho người khác món quà và di sản chúng ta đã lãnh nhận.

Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục hành trình đã đi trong sự hiểu biết và sự đào sâu về đặc sủng Thánh Thể của chúng ta, như đã được xác tín trong Thủ Bản số 6: “Qua chương trình huấn luyện, chúng ta cố gắng trao dồi để ngày càng hiểu biết sâu xa hơn về những đòi hỏi của đời sống Thánh Thể, hầu cho đức tin của chúng ta ngày một trưởng thành và chín chắn hơn, và cho sự hiện diện của chúng ta trở thành một sự hiện diện có phẩm chất trong lịch sử và trong Giáo hội.”

Xin chúc buổi họp mặt được diễn ra tốt đẹp và gặt hái nhiều ích lợi thiêng liêng!!!

Cha José Antonio RIVERA RUIZ SSS

Tổng cố vấn đặc trách Huynh Đoàn Thánh Thể