TỔNG TU NGHỊ DÒNG THÁNH THỂ TẠI VIỆT NAM

TỔNG TU NGHỊ DÒNG THÁNH THỂ TẠI VIỆT NAM

CHẦU THÁNH THỂ

Trong niềm hân hoan mừng Năm Thánh Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập, Tỉnh Dòng Thánh Thể được vinh hạnh tiếp đón tất cả các vị đại diện của các Tỉnh Dòng và Miền Dòng khắp nơi trên toàn thế giới qui tụ về Việt Nam để cử hành Tổng Tu Nghị lần thứ 36 của Dòng. Đây là biến cố quan trọng của Hội Dòng và cũng là dấu ấn đặc biệt khắc ghi trong lịch sử của Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam.

Khi nói đến Tổng Tu Nghị thì Luật Sống của Dòng Thánh Thể xác định rằng: Tổng Tu Nghị, quyền bình tối cao của Dòng, là đại hội tham luận, đại diện cho toàn thể tu sĩ trong Dòng. Tổng Tu Nghị nhằm mục đích cổ võ sự hiệp nhất trong Dòng, canh tân Dòng trong sự trung thành với sứ vụ của Dòng, và đề ra một dự án nhằm đáp ứng những đòi hỏi của Hội Thánh và của thế giới. (Luật Sống #68)

Tổng Tu Nghị thường lệ họp sáu năm một lần, do Bề Trên Tổng Quyền triệu tập theo các qui tắc trong Qui Chế Chung, và trong sách hướng dẫn dành cho các tu nghị. Khi có lý do hệ trọng và khi Ban Cố Vấn Tổng Quyền đồng ý, Bề Trên Tổng Quyền cũng có thể triệu tập một Tổng Tu Nghị bất thường. (Luật Sống #69)

Tổng Tu Nghị gồm những thành viên do quyền và do bầu cử từ các Tỉnh hay các Miền về tham dự, đồng thời cũng có một số vị đại diện được Bề Trên Tổng Quyền chính thức mời đến để tham dự một phần hay trọn vẹn thời gian cử hành Tổng Tu Nghị. (X. Luật Sống #70)

Trên bình diện lập pháp và hành pháp, Tổng Tu Nghị có thẩm quyền đối với tất cả những gì liên quan đến đời sống và sứ vụ của Dòng. Đặc biệt, theo qui định của Qui Chế Chung, Tổng Tu Nghị có quyền:

1. Đánh giá tình hình của Dòng, đưa ra những qui tắc, những định hướng để nâng cao đời sống tu trì và hoạt động tông đồ dựa theo tinh thần của Đấng Sáng Lập và chiếu theo các nhu cầu của Hội Thánh.
2. Bầu Bề Trên Tổng Quyền, đại diện Tổng Quyền bên cạnh Tòa Thánh, Ban Cố Vấn Tổng Quyền và Tổng Quản Lý.
3. Thông thường để thiết lập, thay đổi sát nhập hay bãi bỏ các Tỉnh Dòng.

…….(Luật Sống #71)

Tổng Tu Nghị lần thứ 36 của Dòng Thánh Thể được cử hành từ ngày 06 đến 24 tháng 11 năm 2023. Đây là thời khắc quan trọng để các tham dự viên nhìn nhận, đánh giá lại những gì đã làm được trong những năm qua và định hướng cho sứ vụ của Dòng trong 6 năm tới.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thánh Thể và Thánh Tổ phụ Ê-ma (Eymard) ban ơn cho các tham dự viên Tổng Tu Nghị, để họ khai mở những cách thức mới cho việc sống Mầu Nhiệm Thánh Thể. Đồng thời, xin Chúa giúp cho sứ vụ của Dòng được phát triển mạnh mẽ để ngọn lửa mến yêu Thánh Thể ngày càng bùng cháy trong tâm hồn các tín hữu ngõ hầu vương quốc Thánh Thể được lan rộng khắp nơi.

LUẬT SỐNG

Peter Nguyễn Tiến, SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.