Chương trình “Ngày Sống Thánh Thể” cho Ban phục vụ HĐTT Miền Bắc

Chương trình “Ngày Sống Thánh Thể” cho Ban phục vụ HĐTT Miền Bắc

Lễ Tuyên hứa cho Hội viên HĐTT Gx Phong Lâm

 Thứ Ba 06.9.2016

1. Chương trình:

- 8g 00 – 8g30: Đón tiếp – hướng dẫn Ban ĐH các Huynh Đoàn Miền Bắc. (Ban Hành Giáo- Ban Phục vụ HĐ xứ Phong Lâm & cha Thuấn, các thành viên trong đoàn)

- 8g 30 – 11g30:

     + Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự & chia sẻ Thánh Thể suối nguồn Lòng Thương Xót, giao lưu (cha Thuấn,SSS và các thành viên  trong  đoàn)

     + Cha Vinh Sơn Hoà,SSS, cha xứ Gx Phong Lâm tiến hành bầu mới Ban Điều Hành HĐTT Gx Phong Lâm.

     + Đa số Hội viên đề cử và chấp thuận Ban Điều hành tạm thời thành Ban ĐH chính thức

- 11g00 - 12g30: Ăn trưa 

- 15g00 – 16g00: Giờ Chầu Thánh Thể

- 17g45 – 18g00: Đoàn rước gồm Thiếu Nhi – Hội viên HĐTT – Ban kèn với 04 cha Đồng tế.

- 18g30 – 19g00 : Thánh Lễ đồng tế: có nghi thức nhận 60 Tập sinh – 56 Hội viên tuyên hứa vĩnh viễn

- 19g00: Ăn chiều, ra về.

2. Nhận định:  

Hành trình thăm viếng Miền Bắc tháng 09 năm 2016 tạm khép lại, nhưng mở ra viễn cảnh sinh động cho việc phục vụ các Huynh Đoàn Miền Bắc:

+ Giáo xứ Phong Lâm với số 1000 tín hữu, chỉ sau 02 năm với nhiệt tình gieo tưới của cha Gioakim Việt Châu,SSS, cha Vin Sơn Hoà,SSS, cha Giuse Cương,SSS, cha Đaminh Thục,SSS, Thầy Gioan B. Thuỷ,SSS nay đã có số Hội viên Huynh đoàn theo tỉ lệ 120/1000 Giáo dân; với ca đoàn HĐTT mới thành lập và tân Ban ĐH HĐTT Gx. Phong Lâm không  chỉ là Gx có nhịp phát triển HĐTT nhanh và vững chắc hiện nay mà sẽ là địa điểm lý tưởng để tổ chức quy tụ cho những lộ trình tổ chức ngày sống Thánh Thể và huấn luyện cho các cấp HĐTT toàn Miền Bắc trong hiện tại và tương lai.

+ Hiện tại bên cạnh cha Giuse Cương,SSS đầy nhiệt tình trong thăm viếng, nay Tỉnh Dòng đã quan tâm gửi đến 02 Tu sĩ: Phó tế Giuse Thẩm,SSS và Tu sĩ ThànhSSS đã sinh hoạt tại CĐ Cựu Viên, GP. Hải Phòng sẽ hỗ trợ sứ vụ thắp lửa Thánh Thể - củng cố và phát triển HĐTT các Giáo xứ có Huynh Đoàn sinh hoạt trong các Giáo phận Miền Bắc. 

                                                                                       Lm. Antôn Nguyễn Minh Thuấn,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.