Chương Trình - Thời Gian - Địa Điểm

1-      TĨNH TÂM:                                                                                                                             

- Tại Hội Trường Giáo Xứ Ngày 20/06/2014: Từ 2:30pm đến 5:00pm.                            

* Trong buổi Tĩnh tâm sẽ có những chủ đề rất hữu ích cho đời sống Đức Tin của mọi thành phần Dân Chúa : 

“Bí Tích Thánh Thể có quyền năngthật lớn lao để canh tân Giáo Hội và Xã Hội”.

“Thánh Thể là sức mạnh canh tân đời sống gia đình” Do quí Lm. Dòng Thánh Thể và  Dòng Don Bosco giảng thuyết.                                                                                                     

 – Đây cũng là dịp kỷ niệm 155 năm thành lập Hội Chầu Thánh Thể dành cho giáo dân trên toàn thế giới(Nay có danh xưng là Huynh Đoàn Thánh Thể do cha thánh Phêro Giuliano Eymard.Tổ phụ Dòng Thánh Thể sáng lập)

      Huynh Đoàn Thánh Thể chúng tôi nay gởi văn thư này. Mong nhờ sự trợ giúp của Ông CT.& BCH/CĐ.Tha thiết mời gọi tất cả mọi thành phần trong Cộng Đoàn không phân biệt, kể cả các Hội Đoàn – Đoàn thể    đang sinh hoạt trong Cộng Đoàn Giáo Xứ. Xin đến tham dự buổi Tĩnh Tâm vào chiều Thứ Sáu Ngày 20/6/2014.

      Kính xin Ông CT&BCH/CĐ. Nếu được, xin giúp phổ biến lời mời gọi của Huynh Đoàn chúng tôi tới Cộng Đoàn dân Chúa trong các Thánh Lễ Chúa Nhật                     (Ngày 08 và 15 Tháng 06 Năm 2014 sắp tới) . Thay mặt HĐTT. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn về sự trợ giúp của Ông CT.& BCH/CĐ.

    Trân trọng kính chào Ông CT& BCH/CĐ. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

     Santa Ana Ngày 27/05/2014

     TM. Huynh Đoàn Thánh Thể

          Phêro Vũ Đức Bảo 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

A-     TĨNH TÂM:

 Chiều Ngày Thứ Sáu Ngày 20 Tháng 06 Năm 2014.  Tại Hội Trường Giáo Xứ.

Chủ đề trong buổi Tĩnh tâm:

1-      Thánh Thể: Bữa Tiệc Huynh Đệ

2-      Thánh Thể: Canh Tân Đời Sống Gia Đình.

Sẽ do Quí Lm. Thuộc Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam và Quí Lm. Dòng Don Bosco Giảng Thuyết.

·         Thời gian từ: 2:30pm đến 4:30pm ( Hai chủ đề nêu trên)

·         4:30pm đến 4:45pm (Tập Nghi Thức Tuyên Hứa cho các vị tân Hội viên)

·         5:00pm: Chầu Thánh Thể  và Thánh Lễ chiều như thường lệ.

(Kính xin BCH.giúp phổ biến Chương trình và Lời Mời Tĩnh Tâm này đến Cộng Đoàn Dân Chúa vào Hai Ngày Chúa Nhật như đã nêu trên)

B-     THÁNH LỄ: Chúa Nhật Ngày 22/06/2014

1-      Thánh Lễ chung với Cộng Đoàn: Lúc 11:00am

C-    TIỆC MỪNG: Ngay sau Thánh Lễ kết thúc, tại Hội trường Giáo Xứ.

D-    Xin Kính mời Ông Chủ Tịch cùng toàn BCH/CĐ. Dời gót xuống Hội Trường để chung vui và khích lệ tinh thần cho Huynh Đoàn chúng tôi.

Một lần nữa, xin nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn của HĐ. Chúng tôi.

Trân trọng kính chảo Ông và BCH/CĐ. Trong tinh thần Hiệp Nhất.

 

GX. ST. BARBARA                                                                                                      

CĐ. THÁNH GIUSE                                                                                                               

HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ

CHƯƠNG TRÌNH

TĨNH TÂM: Thứ Sáu Ngày 20/06/2014

Từ 2:00 PM -  2:30 PM: Tập trung - Ổn định (Trong thời gian ổn định, khoảng 10’ đầu)

-          Thày Phó tế Nguyễn Ánh ngỏ lời chào thăm, khích lệ tinh thần HĐ.

-          Hội trưởng chào mừng quí khách, quí hội viên & tuyên bố khai mạc buổi Tĩnh Tâm.

-          2:30PM: Cha Bề Trên Phao-lô Trần Đức Hùng (Chủ đề 1)

-          3:30PM: Cha Tổng quản Dominique Phạm Văn Tụ SSS. (Chủ đề 2)

-          Chuyển tiếp giữa 2 chủ đề là những bài thánh ca (đã soạn)

-          4:30PM:                                                                                                                            

-          a/ Giải đáp thắc mắc (Chỉ thắc mắc tìm hiểu liên quan đến Dòng TTVN)

b/ Thực tập Tuyên hứa cho những tân Hội Viên.

c/ Giải lao ít phút (5 phút)

·         Đúng 4:50’: Di chuyển lên nhà thờ Chầu Thánh Thể.

Trước hết con xin thay mặt HĐTT. CĐ St. BARBARA Kính Thăm cha Bề Trên cùng tất cả Quý Linh mục, Quý Tu Sĩ Nam Nữ Tỉnh Dòng.

Chúng con xin gởi một số hình ảnh về Lễ Bổn Mạng Ngày 22/06/2014 { Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa)

Tạ ơn Chúa, năm nay chúng con lo liệu cho một số Tân Hội Viên được Tuyên Hứa trong Thánh Lễ năm nay (CN.22/06). Theo danh sách cập nhật đúng nhất: 30 HV. Tuyên hứa đợt này nhưng có 2 vị vắng mặt (Xem Hình). Tạ ơn Chúa mọi sự tổ chức cho ngày Tĩnh Tâm và Thánh Lễ được tốt đẹp. Có cha Dom, Phạm Văn Tụ về giúp đỡ chúng con và ngài chủ sự nghi thức Tuyên Hứa cho các Tân HV.

Kính chào cha

Phero V.D. BẢO