Đừng Bao Giờ Tách Lìa Đức Mẹ Ra Khỏi Chúa Giêsu

          Thánh Hyacinth dòng Anh em Giảng thuyết, khi nghe tin bọn Tartar sắp tấn công thành phố Kiew, nơi ngài đang ở, ngài đã chạy vào nhà nguyện tu viện để đem bình Mình Thánh đi dấu cho khỏi rơi vào tay những tên Man-di vô đạo. Khi ngài vừa đem báu tàng ấy ra khỏi nhà nguyện, pho tượng Đức Mẹ rất lớn và nặng đang đặt ở gần cửa, lên tiếng gọi ngài ba lần. Hyacinth hết sức ngạc nhiên hỏi lại Mẹ muốn ngài làm gì. Đức Mẹ trả lời: “Hyacinth yêu dấu, con muốn cứu Người Con khỏi sự lăng nhục của bọn Man-di, và bỏ mặc Người Mẹ lại cho chúng sỉ nhục ư?” Nghe thánh nhân bào chữa là mình yếu đuối, và xin lỗi vì không mang nổi pho tượng, Đức Mẹ trả lời: “Ô, nếu con có một chút tình yêu, con sẽ mang Mẹ đi được một cách dễ dàng.” Thánh nhân lập tức vác lấy tượng và đem đi một cách nhẹ nhàng như mang một bông hoa nhỏ bé. 

          Bánh Thánh dấu trong ngực, hai tay ôm tượng Đức Mẹ, ngài vượt qua chiến tuyến của quân thù không hề hấn gì, và thẳng bước đến Cracovia an toàn. Thực hành: Chúng ta hãy lặp lại không ngừng: “Maria và Giêsu! Giêsu và Maria!” 

          Hoa thiêng: “Họ thấy Hài Nhi và Maria Mẹ Ngài, và sấp mình thờ lạy.” 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.