Phẩm Chức Mẹ Thiên Chúa

          Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, Maria de qua natus est Jesus! Hãy xem lời ngợi khen trác tuyệt mà Tin mừng tặng cho Đức Maria! Thánh Thần không ca ngợi các lễ vật hay nhân đức của Mẹ. Ngài tự hài lòng với việc tỏ bày nguyên ủy thần linh của chúng, tức việc làm cho Mẹ xứng đáng với mẫu tính thần linh của Mẹ. Bởi vì khi được làm Mẹ Thiên Chúa là Mẹ đã được ban cho tất cả ơn thánh sủng và mọi niềm vinh dự. Khi người ta gọi Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa”, là người ta đã nói lên mọi sự.

1. Đức Maria đã đến để vực dòng giống nhân loại dậy, để phục hồi tư cách làm Mẹ đầy vinh dự và tôn quí mà Evà đã đánh mất do tội lỗi của bà. Satan đã hạ bệ người mẹ đầu tiên của chúng ta: Đức Maria đã gỡ lại cho bà. Được tiên trưng bởi tất cả các phụ nữ cao quí trong Cựu Ước như Judith, Esther, Debora, Mẹ đến như Nữ Vương, như nhà giải phóng. Khi Đức Tổng thần hiện ra với Đức Maria, ngài đã chào Mẹ với niềm tôn kính sâu xa, không dám gọi tên Mẹ: “Ave, gratia plena!” Hãy lưu ý sự khác biệt giữa ngôn ngữ của Đức Tổng thần nói với người Mẹ đích thực của sự sống, và ngôn ngữ của vị thần sa ngã nói với Evà vô phúc! 

          Đức Maria cưu mang Thiên Chúa; Mẹ mang trong trinh dạ Mẹ Đấng Cứu Chuộc thế gian, là suối nguồn tình yêu; mang Đấng đem lại bình an cho loài người; trong khi con đầu lòng của Evà, Cain, là một kẻ tội lỗi, kẻ giết em. 

          Đức Maria được cả người chăn chiên và vua chúa, người nghèo khổ và người giàu có tôn vinh. Trong khả năng của Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được đặt lên như Nữ

          Vương của toàn thế giới. Con Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Maria như người Mẹ đích thực của mình và đã chu toàn mọi bổn phận của người con đối với Mẹ, để lại cho chúng ta tấm gương trọn hảo của việc thi hành giới răn thứ bốn: “Hãy thảo kính cha mẹ”.

2. Evà, do lỗi phạm, đã đánh mất tự do và quyền thế, sub potestate viri eris: “Ngươi sẽ phải ở dưới quyền đàn ông”, Thiên Chúa phán với Evà như thế; rồi từ đó người đàn bà phải làm nô lệ cho đàn ông hoặc ở dưới quyền bảo hộ của đàn ông. 

          Hãy xem người đàn bà mạnh mẽ, “người mẹ” par excellence. Một người mẹ có toàn quyền trên con mình, dù con bà có là vua hay là Thiên Chúa; Đức Maria cũng truyền khiến Chúa Giêsu như vậy, và Chúa Giêsu, Đấng mà trước nhan Ngài các quyền lực trên trời còn phải run sợ, cũng phải vâng phục Đức Maria! Chỉ duy mình Mẹ có thể công khai truyền lệnh cho Ngài, đòi hỏi quyền làm Mẹ của mình: Fili, quid, fecisti nobis sic? Như thế đủ thấy quyền bính của Đức Maria. Tại Cana, chính Mẹ là người khai mở quyền năng của Chúa Giêsu, gần như là cho Ngài quyền hành vậy. 

          Do đó, tôn vương quyền bính là đặc ân thứ hai của mẫu tính thần linh!

3. Việc tôn vương vinh quang cũng được ban cho Đức Maria. Evà vì tham vọng tội lỗi nên đã bị tước lột hết vinh quang. Bà đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng cách xấu hổ và phải sinh đẻ trong đau đớn nhục nhã. 

          Đức Maria sinh Đấng Cứu Chuộc trong hân hoan. Mẹ không hề biết cơn đau của tính chất làm mẹ. Đấng Cứu Chuộc khi đi qua lòng Mẹ đã để lại vinh quang của Ngài, và Đức Maria sẽ là Nữ Vương bởi vì Mẹ đã ban cho trần thế Đức Vua Giêsu Kitô. Mẹ là Nữ Vương các thiên thần, Nữ Vương Giáo hội. Các vua sẽ đặt quyền hành của mình dưới chân Mẹ; các nước sẽ trao phó cho Mẹ sự an ninh của mình, và bất cứ nơi nào chúng ta thấy một triều thiên được cung hiến cho Đức Mẹ; bàn thờ của Đức Mẹ luôn luôn được đặt cạnh bàn thờ của Chúa Giêsu. 

          Do đó, đây là danh dự, phẩm giá và vinh quang của Mẫu tính thần linh: Đức Maria đầy danh giá, quyền lực và vinh quang trong và bởi Chúa Giêsu. Mẹ là người Mẹ thần linh của Ngài!  

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.