Gặp Gỡ Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giáo Phận Vĩnh Long

GẶP GỠ ĐỨC CHA PHÊRÔ HUỲNH VĂN HAI

ĐỂ XIN CHO CÁC HĐTT VĨNH LONG SINH HOẠT 

Để thể hiện mối quan tâm với  các Huynh Đoàn tại Giaó phận Vĩnh Long,  được hình thành từ năm 2010 và luôn là một trong những Huynh Đoàn đầy nhiệt tình mến yêu Thánh Thể  qua việc đều đặn tham dự các dịp gặp gỡ, hành hương của Huynh Đoàn Thánh Thể Việt Nam (HĐTT VN) hay trong các lần thường huấn, lễ mừng trọng thể của Tỉnh Dòng .

Vì thế, sáng sớm ngày 1 tháng 3 năm 2016, cha Giuse Giám tỉnh và cha Antôn Giám đốc Huynh Đoàn đã đến Toà Giám mục Vĩnh Long và được Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai niềm nở tiếp đón. Dịp này, cha Giuse Giám tỉnh đã trình bày cho Đức cha về sự hiện diện đã nhiều năm, cùng với những sinh hoạt đặc thù của Hội viên Huynh Đoàn tại các Giáo xứ, khác biệt với sinh hoạt Lòng Thương Xót trước đó của cha Phêrô Tường. Cha Giám tỉnh cũng trao gởi Đức cha các tài liệu: văn thư của Giáo quyền và chính quyền cho phép HĐTT VN hoạt động; cùng với thủ bản, văn bản lược tóm sinh hoạt của HĐTT VN.

Đức cha đã vui vẻ tiếp nhận tài liệu và hứa sẽ quan tâm, cho phép Huynh Đoàn được công khai sinh hoạt.Trước khi chia tay, Đức cha đã chúc lành cho đoàn, cha Micae Nguyễn Hồng Sung Thư ký TGM cũng niềm nở tiếp chuyện và tiễn đoàn đến tận cổng.

Hành trình đến và rời Toà Giám mục Vĩnh Long phải trải qua quãng đường dài nhưng đường hy vọng cho sinh hoạt sắp tới của các Huynh Đoàn miền sông nước nay đã ngắn lại. 

 BTT HĐTT VN