HỌP MẶT LIÊN HĐTT GX LỘC NINH VÀ GX LỘC THIỆN

HỌP MẶT LIÊN HUYNH - HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ

GIÁO XỨ LỘC NINH VÀ GIÁO XỨ LỘC THIỆN,

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG.

NGÀY 01 – 09 – 2016 

Thứ Năm ngày 01 tháng 09 năm 2016, vào lúc 14 giờ 00, Họp mặt Liên Huynh HĐTT Lộc Thiện và Lộc Ninh, địa điểm gặp gỡ tại Giáo xứ Lộc Ninh, GP. Phú Cường. Cha Đaminh Trần Dũng sss, Phó Giám Đốc HĐTTVN chia sẻ đề tài học tập: Ôn lại Tiều sử Cha Thánh Tổ Phụ Eymard, Lịch sử Dòng Thánh Thể, Lịch sử HĐTTVN.

15g 00 Thánh lễ đồng tế, Cha Phó Giám Đốc HĐTTVN Chủ Tế, Cha Phêrô Chánh xứ Lộc Ninh đồng tế. Cha Phó GĐHDTTVN chia sẻ bài giảng nhấn mạnh sống kết hợp nên một với Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài là Đường Sự thật và Sự Sống, có Chúa trong cuộc đời, Ngài sẽ ban cho chúng ta niềm vui bất diệt, mong mọi người năng tham dự Thánh Thể,  đặc biệt những hội viên HĐTT càng phải sốt sáng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày một hơn.

Cuối Thánh lễ Cha Phêrô Linh Hướng Liên Huynh tha thiết mời gọi tất cả các hội viên HĐTT Liên Huynh, ngoài Thứ Năm Đầu Tháng có Cha Dòng Thánh Thể về thường huấn, các ông bà anh chị em Liên Huynh vẫn đến sinh hoạt hội thường kỳ vào ngày Thứ năm hàng tuần để Chầu Thánh Thể, đọc Kinh LTX và Thánh Lễ.

Sau Thánh lễ cha Phó Giám Đốc HĐTTVN gửi tặng các hội viên sách tài liệu Sống và Học Tập HĐTT. Cha Phêrô Linh Hướng Liên Huynh khoản đãi hội viên ly chè đậu xanh thơm mát, ngọt ngào ấm tình huynh đệ Gia Đình Thánh Thể xiết bao!

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.