Những Mẫu Gương

          Trong số những nhân vật thánh thiện sáng chói thuộc thế kỷ 18, chúng ta thấy có nhiều vị dạy chúng ta cách thế liên kết việc tôn thờ Thánh Thể với việc tôn sùng Đức Maria và việc này hỗ trợ cho việc kia. 

          Đức Hồng y đáng kính Bérulle, người có danh hiệu “Tông đồ của Ngôi Lời Nhập Thể” do Đức Thánh Cha Urbanô VIII đặt cho, mà các quan điểm của ngài về Đức Thánh Trinh Nữ xem ra có vẻ thiên thần hơn là loài người; và cũng có cha Condren, người mà theo như các bậc đại tiến sĩ đồng thời, đã nhận được những ánh sáng siêu việt về những mầu nhiệm này, có thói quen dâng lễ kính Đức Mẹ vào mỗi thứ Bảy. Cha Olier, đấng sáng lập Tu hội Xuân Bích, đồng thời là nhà cải cách hàng giáo sĩ, cũng đã học các vị ấy thói quen đạo đức này. Mỗi ngày ngài cử hành ba thánh lễ, dâng ý chỉ mỗi thánh lễ trong tay Đức Mẹ, để Mẹ có thể, khi dâng lên Con Mẹ cầu cho Giáo hội, xin được những kho tàng ân sủng bất tận. 

          Cũng có một nhà thừa sai dòng Tên ở Québec, người đã đề nghị với thánh Gioan Êuđê, nhà sáng lập hội dòng mang tên ngài, một dự án cho hiệp hội các linh mục, những người mà ngài gọi là các vị Tuyên úy của Đức Mẹ, và ngài là người đã nhất trí trong việc dâng thánh lễ theo ý Đức Nữ Vương Thiên Đàng oai nghiêm, để Con Thiên Chúa khi nhận được sẽ chuyển lên Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần, qua bàn tay của Đấng mà Ngài đã dùng để đến với chúng ta trong thân phận con người. (Vie de M. Olier, t. II Passim.

          Thực hành: Dâng việc tôn thờ của chúng ta lên Chúa Giêsu qua bàn tay Mẹ Maria. 

          Hoa thiêng: Ôi Maria, Mẹ được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Chúa Giêsu Thánh Thể, quả phúc của lòng Mẹ đầy phúc đức! 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.