Tân Ban Điều Hành Huynh Đoàn Thánh Thể Giáo Xứ Long Hương

TÂN BAN ĐIỀU HÀNH

HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ GIÁO XỨ LONG HƯƠNG

 

Chiều Thứ Tư ngày 09 tháng 03 năm 2016, cha Antôn Giám đốc HĐTT VN  đã sớm hiện diện tại Giáo xứ Long Hương để gặp gỡ cha xứ Phaolô Phạm Minh Tân và tân Ban Điều Hành HĐTT Gx. Long Hương.

Được biết Anh Laurenso Dương Văn Hoàng cựu Hội trưởng đã sang Mỹ định cư , Chị  Maria Trần Thị Thuỳ Hương cựu Thư ký HĐTT tuy vẫn sinh hoạt tại Gx. Long Hương nhưng nơi ở đã di chuyển sang xứ bạn. Để giúp sinh hoạt Huynh Đoàn tiếp tục thăng tiến, cha xứ  đã rất quan tâm khi bổ sung kịp thời nhân sự thay thế qua văn thư  cha xứ ký duyệt và nhờ cha Antôn Giám đốc HĐTT VN long trọng công bố cho cộng đoàn trong chiều thánh lễ đồng tế.

 

Tân Ban Điều Hành HĐTT Gx. Long Hương trong nhiệm khoá mới như sau:

 

  1. Anh Vinh Sơn Vũ Bá Thìn  – Trưởng HĐ
  2. Chị Anna Vũ Thị Sáng       - Phó Nội
  3. Chị Maria Trần Thị Vân        - Phó Ngoại
  4. Chị Anê Phạm Thanh Tuyền  – Thư ký
  5. Chị Têrêsa Nguyễn Thị Huế  - Thủ quỹ

 

Xin Chúa Thánh Thể - Mẹ Maria qua lời cầu bầu của Thánh Ê-ma ban nhiều ơn phúc xuống trên cha xứ Phaolô và tân Ban Trị sự HĐTT trong hành trình phục vụ .

 BTT HĐTT VN

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.