TIN TỪ TỔNG QUYỀN

DÒNG THÁNH THỂ

TIN TỪ TỔNG QUYỀN

Roma, ngày 04 tháng 01 năm 2024

Mến chào anh em trong Chúa Thánh Thể và mến chào quý anh chị em là  thành viên của Gia đình Eymard.

Xin gửi lời chào chúc bình an và niềm vui đến tất cả anh chị em.

Hôm nay, Đức Cha Thánh Phanxicô vừa chọn Cha Eugênio Barbosa Martins, SSS, cựu Bề Trên Tổng Quyền của chúng ta, làm Giám mục Giáo phận São Joao da Boa Vista, Brazil.

Dòng Thánh Thể rất vui với sự đề cử này và chúng ta hân hoan cống hiến một thành viên để phục vụ Giáo hội Brazil.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sứ vụ của ngài và cầu cho Dòng có thêm nhiều ơn gọi mới.

Xin Đấng sáng lập là thánh Peter Julian Eymard tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta sống Ơn gọi Thánh Thể của mình.

Trong tình huynh đệ,

 

Fr Philip Benzy ROMICIAN, sss

       Bề Trên Tổng Quyền

              Đã ấn ký

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.