TUYÊN HỨA HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ TẠI GIÁO PHẬN VINH

TUYÊN HỨA HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ

TẠI GIÁO PHẬN VINH 

 

HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ GX THỊNH LẠC, GX NINH CƯỜNG VÀ GX LÀNG TRUÔNG TUYÊN HỨA 

Thứ Hai ngày 12 tháng 09 năm 2016, vào lúc 14 giờ 00, họp mặt Liên Huynh HĐTT Giáo xứ Thịnh Lạc,  Giáo Xứ Ninh Cường và Giáo Xứ Làng Truông; địa điểm gặp gỡ của ba xứ tại Giáo xứ Thịnh Lạc, Giáo Hạt Hương Khê, GP.Vinh. Cha Đaminh Trần Dũng sss, Phó Giám Đốc HĐTTVN đại diện Cha Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể chia sẻ đề tài tĩnh tâm giúp cho quí hội viên Liên Huynh, đặc biệt hướng đến các Hội viên sắp tuyên hứa. Sau đó cha Đaminh đọc thư của cha Giám Tỉnh gửi các Hội Viên, đọc Thư Đức Giám Mục, Giáo Phận Vinh về việc chấp thuận cho phép HĐTT được sinh hoạt trên toàn Giáo Phận. Qua đó để các Hội viên biết ơn cảm tạ Thiên Chúa và sống xứng đáng với ơn gọi Thánh Thể Chúa mời gọi và trao ban... Học tập gương sáng sống Thánh Thể của Cha thánh Tổ Phụ Eymard ...

15 g 00: các hội viên có nửa giờ tôn vinh Thánh Thể. Sau đó Cha Gioan B Trần Đình Thắng,sss, đặc trách HĐTT Miền Trung tập nghi thức tuyên hứa cho các hội viên.

19 g 30: Thánh lễ đồng tế. Cha Phó Giám Đốc HĐTTVN Chủ Tế. Các cha Linh Hướng: Cha xứ Thịnh lạc, Cha Xứ Ninh Cường, Cha Xứ Làng Truông và cha Đặc Trách HĐTT Miền Trung cùng đồng tế. Nghi Thức Tuyên Hứa sau bài giảng. Danh sách tuyên hứa gồm có: Gx. Thịnh Lạc 25 hội viên; Gx. Ninh Cường 21 hội viên và Gx. Làng Truông 7  Hội Viên. Vì mưa gió Hội Viên HĐTT giáo họ Trại Lài ở xa không đến tham dự được. Ngày gần nhất, cha Linh hướng HĐTT Gx. Thịnh Lạc sẽ đại diện Cha Giám Tỉnh nhận lời tuyên hứa cho hội viên tại Giáo Họ.

Cuối Thánh lễ, ông Trưởng đại diện Liên Huynh cám ơn quí Cha và cộng đoàn. Cha Phó Giám Đốc HĐTTVN đại diện cha Giám Tỉnh ghi ơn quí Cha xứ cũng là các cha linh hướng đã nhiệt tình cộng tác với Hội Dòng Thánh Thể. Nguyện xin Chúa Giêsu, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Eymard, ban muôn ơn lành hồn xác trên quí cha và các Tân Hứa Sinh.

Tạ ơn Chúa! Thánh lễ Tuyên Hứa diễn ra trong bầu khí thật trang nghiêm tốt đẹp. Quí Cha và quí hội viên chụp hình lưu niệm và ra về trong niềm vui hân hoan.

HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ GX CHÚC A TUYÊN HỨA

Thứ  Ba ngày 13 tháng 09 năm 2016, họp mặt HĐTT Giáo xứ  Chúc A. Tiến trình Lễ Tuyên Hứa, nội dung giáo huấn và thời gian chương trình gặp gỡ tỉnh tâm cũng giống y như  Liên Huynh Gx. Thịnh lạc, Ninh Cường và Làng Truông. Cảm phục cha xứ trẻ Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh rất nhiệt tình đưa đón anh em Thánh Thể vượt lũ qua quãng đường dài mới đến được Chúc A, và qúy hội viên cũng rất sốt sáng mặc dầu mưa gió tầm tã chẳng e ngại rét mướt đội mưa đến tham dự khá đông đủ.

HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ GX GIA PHỐ HỌP MẶT

Thứ  Tư ngày 14 tháng 09 năm 2016, họp mặt HĐTT Giáo xứ  Gia Phố. Vào lúc 15 g 00 cùng ngày, Cha Phó Giám Đốc cùng Cha Đặc Trách HĐTT Miền Trung đã đến thăm cha xứ Gia Phố và xin cha cho phép buổi gặp gỡ HĐTT Giáo xứ Gia Phố tại Giáo Họ Gia Hòa. Vào lúc 19 g 30, trong Thánh Lễ  SUY TÔN THÁNH GIÁ, cha Đặc Trách HĐTT Miền Trung chủ tế. Ngài đại diện cha Giám Tỉnh  Dòng Thánh Thể gửi lời thăm hỏi đến từng hội viên, động viên khích lệ mọi người trung thành tuân giữ Thủ Bản HĐTT để hưởng mọi ơn ích thiêng liêng của Hội Dòng. Cha Phó Giám Đốc HĐTTVN giảng lễ với chủ đề: Thánh Thể suối nguồn Lòng Thương Xót của Chúa. Sau Thánh Lễ, hai cha ngồi tòa giải tội ban phép lành hòa giải tới 21 giờ mới xong.

HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ GX PHÙ LONG BƯỚC VÀO NĂM TẬP

Thứ  Năm  ngày 15 tháng 09 năm 2016, họp mặt HĐTT Giáo xứ  Phù Long. Vào lúc 15 g 00 cùng ngày, Cha Phó Giám Đốc cùng Cha Đặc Trách HĐTT Miền Trung đã đến thăm cha xứ Phù Long  và xin cha cho phép buổi gặp gỡ HĐTT. Vào lúc 19 g 30 trong Thánh Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Cha Phó Giám Đốc HĐTTVN chủ tế, cha xứ Phù Long đồng tế, Cha Đặc Trách HĐTT Miền Trung giảng lễ. Cha Phó Giám Đốc đại diện cha Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể gửi lời thăm hỏi cha xứ và quí hội viên HĐTT Giáo xứ Phù Lon. Thánh Lễ Tạ Ơn long trọng ngày hôm nay cũng ghi dấu ấn quí hội viên chính thức bước vào Năm Tập Sinh. Mong các Tập Sinh chuyên chăm học tập yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, tuân giữ Thủ Bản đến năm sau toàn thể các hội viên được tuyên hứa vĩnh viễn thuộc về Gia Đình Thánh Thể. Sau Thánh Lễ, Cha Xứ Gx. Phù Long khoản đãi bữa ăn nhẹ tại nhà xứ, chia sẻ thân mật trong bầu khí thật vui tươi tốt lành.

VIẾNG THĂM MỘT SỐ GIÁO XỨ MỚI

Giáo Xứ Thọ Hoàng, Giáo hạt Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh, Giáo Phận Vinh sinh hoạt HĐTT đã lâu, từ năm 2007, nhưng vì hoàn cảnh các cha không đến với họ, nay có cha Đặc Trách Miền Trung đến thường huấn thường, cha xứ tỏ ý muốn Cha Giám Tỉnh cho họ tham dự vào Huynh Đoàn Thánh Thể, bước vào Năm Tập Sinh.

2/ Giáo Xứ Lộc Mỹ, Giáo Xứ Thượng Lộc, Tỉnh Nghệ An, Giáo Phận Vinh, quí cha đã qui tụ được các hội viên xin gia nhập HĐTT, sau khi sinh hoạt ổn định các ngài sẽ đệ trình qua cha Đặc Trách đến Cha Giám Tỉnh theo đúng Thủ Bản.

3/ Anh em Thánh Thể cũng đến thăm một số giáo xứ Văn Thôn, Giáo xứ Tràng Lưu... quí cha cũng ngỏ ý mời quí Cha Thánh Thể đến thiết lập HĐTT.

PV/HĐTTVN.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.