Kho (Tĩnh Tâm Của Cha Eymard)

Cuộc Tĩnh Tâm Ở Xanh-mô-ris

Cuộc Tĩnh Tâm Ở Xanh-mô-ris

Biệt thự nhỏ Xanh-Mo-ris (Saint-Maurice) là một kiến trúc thanh nhã tọa lạc ở giữa một công viên sinh đẹp, nhìn xuống thung lũng Rê-nac-đơ (Rénarde) và những ngọn đồi Xanh Sê-rông (Saint Chéron) đen xậm, do ông Đờ Xoa (de Soye) xây cất. Ông qua đời năm 1845. Ít lâu sau (1866), Dòng Thánh Thể mua lại biệt thự này và làm tập viện ở đó.

 • Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.4)

  Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.4)

  Khi đề cập đến hướng tổng quát của Cuộc Đại Tĩnh Tâm ở Rô-ma, chúng tôi đã khẳng định rằng, không có sự duy nhất theo hệ thống nào trong việc khai triển các đề tài. Tuy dù thiếu cơ cấu theo phương...

 • Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.3)

  Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.3)

  Cuộc Đại Tĩnh Tâm ở Rô-ma đã biểu lộ cách đặc biệt tâm hồn của cha E-ma “hoàn toàn cởi mở trước Thiên Chúa” . Cuộc Đại Tĩnh Tâm đã biểu lộ tâm hồn Đấng Sáng Lập của chúng ta các rõ rệt và khách...

 • Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.2)

  Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.2)

  Chúng ta phải luôn nhớ, Cuộc Đại Tĩnh Tâm ở Rô-ma là do cơ hội bất thường thúc đẩy. Cha E-ma phải nấn ná ở Rô-ma một thời gian quá lâu để lo vụ Nhà Tiệc Ly, và trong thời gian tĩnh tâm, vấn đề...

 • Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.1)

  Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Hai Ở Rô-ma (P.1)

  Theo truyền thống, Cuộc Tĩnh Tâm này được gọi là “La Grande Retraite de Rome”. Các dịch giả tiếng Anh đã cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để dịch tựa đề này. Lúc đầu họ không thành công lắm, nhưng đó...

 • Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Nhất Ở Rô-ma

  Cuộc Tĩnh Tâm Thứ Nhất Ở Rô-ma

  Năm 1863 là năm được đánh dấu bằng nhiều dự án và biến cố quan trọng trong đời sống Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma (Saint Peter Julian Eymard). Biến cố lịch sử đáng ghi nhớ nhất chắc chắn phải là...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.