Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 21 Thường Niên A

Chúa nhật 21 thường niên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 16,13-20

Khi ấy, Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? " Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

 

LƯỢNG GIÁ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay cho chúng con biết: sau một thời gian đi rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã dừng lại trong ít giây phút cùng với các môn đệ để lượng giá kết quả việc Chúa đã làm trong thời gian vừa qua.

Trước hết Chúa hỏi các ông về việc người ta đánh giá về Chúa như thế nào? “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Như vậy, là những người Do Thái nghe và nhìn việc Chúa làm họ nhận ra những nhân vật quan trọng trong thời Cựu Ước, và gần nhất là vị ngôn sứ Gioan Tẩy Giả.

Sau khi nghe được điều đó, Đức Giê-su liền hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Và Đức Giê-su đã nói cho ông biết: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”. Chúa khen Phêrô cũng như các tông đồ đã vượt qua tầm nhìn và sự suy nghĩ của người Do Thái đương thời, để nhận ra Ngài là ai. Nhưng, rồi liền ngay sau đó Chúa “cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô”

Sao lại như thế, đây là điều tốt đẹp cần được nhân rộng, cần được phổ biến, vậy mà Chúa lại nghiêm cấm không cho ai nói điều Phêrô đã tuyên xưng cho người khác biết? Với cái nhìn về tương lai, cũng như trong hướng suy nghĩ tích cực, thì chúng con nhận ra: sở dĩ Chúa không muốn các môn đệ đề cập tới ngay lúc này là nhằm để các ông có dịp suy đi nghĩ lại về những sự việc sắp xẩy đến cho Con Người, để các ông đón nhận và sống, và khi đã cảm nhận một cách sâu sắc, lúc đó các ông sẽ mạnh dạn trở thành chứng nhân đích thực của Chúa, cho dù có gặp nhiều khó khăn, thử thách trên con đường ấy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, kinh nghiệm và niềm tin của các tông đồ ngày xưa thật là một hành trang quý báu cho các kitô hữu trên con đường bước theo Chúa. Vì vậy, với bài Tin Mừng này, hôm nay, Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng con “người ta bảo Con Người là ai? Và các con bảo Ta là ai?”.

Một cách tổng quát mỗi người chúng con cũng có thể trả lời được như các tông đồ ngày xưa. Trả lời một cách gọn gàng, dễ hiểu và lại hay nữa... Nhưng chắc có lẽ, Chúa không muốn nghe câu trả lời thuộc lòng đó, mà Chúa muốn nhìn câu trả lời của chúng con phải được chứng minh bằng một cuộc sống! một cuộc sống như Chúa đã đòi hỏi: “Ai muốn theo tôi, hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Tôi”. Bởi vì như thánh Giacôbê đã nói “ Đức tin không có việc làm là đức tin chết!”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để có được một niềm tin thật sự, cũng như một cuộc sống là chứng nhân cho Chúa, thì không có đơn giản và dễ dàng, nhất là trong cuộc sống hiện nay, người bằng lòng thì ít, người phá đám thì quá nhiều...Tuy thực tế có đầy phũ phàng như thế, nhưng chúng con luôn an tâm, vì mỗi lần tham dự thánh lễ là một lần chúng con được mời gọi để lớn lên và sống trong đức tin, cũng như khi chúng con đón nhận Thánh Thể Chúa, hay quỳ trước Ngài là chúng con được dạy hãy sống trong vòng tay yêu thương của Chúa nơi mọi người, nhất là chúng con tin rằng Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con, ngay khi chúng con phải ở giữa những vòng vây của thử thách, của gian nan, khốn khó.... Chính nhờ sự tôi luyện trong tin yêu, phó thác này, chúng con được mời gọi bước tới với một sự nhiệt huyết đầy can đảm, vững vàng để mỗi ngày một kiên vững hơn. Xin thương nâng đỡ và trợ giúp chúng con luôn mãi, nhất là những khi vì quá khó khăn, vì đầy thử thách nghiệt ngã... mà chúng con có lúc muốn ngã lòng, buông xuôi... để nhờ đó niềm tuyên xưng của thánh Phêrô luôn ở cùng chúng con “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Thiên Quang sss