Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 31 Thường Niên A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 23,1-12

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".

"Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. 

CHỖ ĐỨNG CỦA CON NGƯỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sống trong cuộc sống này, ai cũng muốn có một chút danh gì với núi sông, ai cũng muốn chen chân bước trên mọi người, giống như kiểu “không kêu cũng ráng đánh một hồi cho kêu”.

Bởi vậy, chúng con luôn tìm cơ hội để làm sao cho mình được thăng tiến, được lên cao, được nở mày nở mặt... để mọi người luôn biết đến mình, chứ dứt khoát không chịu làm một người cứ mãi lầm lũi trong xó bếp, trong bóng tối.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa nhấn mạnh đến việc chúng con phải thể hiện sự khiêm hạ trong đời sống, "Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên". Không chỉ là khiêm hạ trước Chúa, mà còn khiêm hạ trước mọi người, ngay cả khi chúng con có điều kiện, có vị thế hơn nhiều người, nói cách khác là sống như ngày xưa Chúa đã sống khi đến trần gian này “Hủy mình ra không”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, điều Chúa chỉ dạy đó thật là đúng, là phải, để đối với một con người giả như có thực tài sẽ có ngày bộc lộ và được trọng dụng. Còn bằng không chẳng có gì, hay có một chút xíu thôi mà cứ vênh váo lên mặt ta đây...thì chỉ gây chuốc họa cho mình và đem lại thảm họa cho muôn người!!! "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử...”

Vẫn biết đó là điều tốt đẹp và là một trong những điều cần mà con người không thể nào quên cho được. Nhưng khi đi vào thực tế, thì chúng con thấy không là như thế, vì con gà hơn nhau tiếng gáy! Không một ai chịu nhường ai, không ai chịu thua ai. Ai cũng muốn “tôi ” phải là nhất, là trên hết, là ưu tiên số một... Chính bởi suy nghĩ và thái độ này đã dẫn đến nhiều chuyện không mấy tốt đẹp!

Thấy rõ sự lố bịch đó, chúng con cũng phải giật mình không ít lần, nhưng rồi khi cơn sóng gió qua đi, khi cơn bão táp cuộc đời đã lặng yên, chúng con lại chứng nào tật ấy, giống như ngựa lại quen đường cũ, chẳng sao mà từ bỏ được để được sống thanh thản trong ơn nghĩa Chúa, để được đi đúng đường mà Chúa đã vạch ra!!! Vì vậy, Chúa cảnh báo đừng như những người Luật sĩ và các người biệt phái, họ chỉ muốn được chỗ nhất, ngồi ghế đầu, được mọi người bái chào...và cũng đừng muốn được người ta gọi là Thầy, cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo...vì chỉ có một thầy, một người chỉ đạo là Ðức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống thật là phũ phàng! Nhưng không phải trước sự phũ phàng đó mà con người nhắm mắt làm càn theo kiểu “trong nhờ đục làm lại!”. Đừng để cứ ngỡ là con người chẳng ai biết gì, nên tha hồ mà múa! Mà đến khi sự thật bị phơi bày thì thật là ê chề, chẳng biết trốn đâu cho khỏi nhục nhã!!!

Vì vậy, xin cho chúng con luôn nhận biết “Chúa là Người đã đến trong thế gian để sống yêu thương và phục vụ mọi người” (Gl 4,6); để chúng con luôn một lòng một dạ sống theo những gì Chúa đã dạy “Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi”.

Thiên Quang sss