Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN IV Mùa Vọng - Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. 

CHÚA THƯƠNG TA, TA CÓ BIẾT ĐÓN NHẬN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con luôn tin rằng Thiên Chúa mãi mãi là tình thương, vì Ngài là Đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, hơn nữa Ngài còn là Cha của chúng con. Biết và tin như vậy, nhưng thử hỏi có mấy ai nhận biết và sống trong tình thương vô bờ bến đó?

Qua bài Tin Mừng hôm nay, giúp cho chúng con nhận ra được khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa, trong việc Sứ Thần đến với Đức Maria, khi sứ thần nói: "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. "

Khi nghe lời ấy, Đức Maria rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.  Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Đức Maria đã đón nhận tình thương Cứu Độ mà Thiên Chúa dành cho con người, và tình yêu có một không hai này đã đến, nhưng thử hỏi hôm nay, chúng con đã đón nhận hồng ân ấy như thế nào?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật là một niềm vui bất tận cho chúng con nhất là trong Mùa vọng này, chúng con cảm tạ Đức Mẹ đã đi bước tiên phong giúp cho  chúng con an tâm sống cùng Chúa trong cuộc sống hôm nay.

Nguyên tắc là như thế, nhưng khi nhìn lại cuộc sống bao năm qua, chúng con nhận ra rằng, chúng con mới chỉ có nhận biết, hay chỉ mới tin...chứ chưa dám sống thật sự trong cuộc đời niềm tin ấy, nhất là khi gặp thử thách, gặp gian nan, khốn khó, ngặt  nghèo! Chính vì vậy mà thế giới này vẫn còn đầy dẫy những thảm cảnh và tai họa, chẳng những thế, sự dữ, sự ác, sự xấu xa... lại còn có nguy cơ lan rộng và mỗi ngày một nhiều hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời “xin vâng” của Mẹ Maria ngày xưa, hôm nay Chúa cũng chờ chúng con đón nhận và đáp trả lại như thế. Nhận biết rằng sức của mỗi người chúng con thì mỏng dòn, yếu đuối, vì vậy, xin Chúa trợ lực, để qua đó chúng con luôn can đảm mạnh mẽ sống tin tưởng, phó thác trong bàn tay Chúa dẫn dắt cho đến cùng, như Mẹ Maria ngày xưa. Nhờ vậy, chúng con được sống trong ơn nghĩa của Ngài ngay từ hôm nay.

Thiên Quang sss