Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 6,51-58

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

SỰ SỐNG VĨNH CỬU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi Chúa nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." ( Ga 6,51), thì chẳng có mấy ai hiểu được gì, để có phản ứng sôi nổi, mạnh mẽ, gay gắt “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” ( Ga 6,52)

Sở dĩ có chuyện buồn lòng là vì hai tư tưởng lớn không gặp được nhau, cho dù Chúa đã từng được người ta công nhận là chưa có ai ăn nói và làm được những việc như ông này. Để mãi sau này, trong bữa Tiệc Ly, khi: “Ðang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy". Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, Người bảo các ông: "Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.”. ( Mc 14,22-24) Lúc đó các ông mới lờ nhận ra một phần nào về câu nói ngày xưa của Chúa. Chỉ đến khi vào chiều ngày thứ sáu hôm sau, Chúa chịu chết trên thập giá, trước khi tắt hơi thở, Chúa đã thưa với Chúa Cha “ mọi sự đã hoàn tất”, cùng với ơn ban của Chúa Thánh Thần, mà giúp các ông hiểu việc Chúa đã làm. Cuối cùng, các ông nhận ra để lãnh nhận được ơn cứu độ và hạnh phúc mà Đức Giêsu đem đến thì con người phải liên kết với Ngài qua việc đón nhận Mình và Máu của Ngài.

Như vậy, nơi Chúa Giêsu. Ngài đã làm cho nên trọn, phần còn lại để cho việc nên trọn đó được thể hiện ra sao là tùy thuộc vào thái độ đón nhận của con người như Chúa đã nhấn mạnh “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,57)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội long trọng mừng lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô là một cơ hội để giúp mỗi người chúng con nhìn lại chính mình, chúng con đã bước theo Chúa trong cuộc sống, rõ nét nhất là được thể hiện qua các thánh lễ. Vậy thì trong các thánh lễ chúng con đã đón nhận Lời Chúa ra sao, cũng như đã kết hiệp mật thiết với Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô đến đâu? Và tiếp theo đó là chúng con có áp dụng những điều đã lãnh nhận vào trong cuộc sống này không? Cũng như qua đó có giúp ích gì cho anh chị em, đặc biệt là những người chưa có niềm tin, còn đầy nghi ngờ về tôn giáo nhất là đối với bí tích Thánh Thể, khi họ cũng không khác gì người Do thái ngày xưa “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?, mà có đầy sự nghi ngờ hay là hiểu một cách lệch lạc!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua những câu hỏi trên, nhìn lại chính bản thân mà thấy giật mình! Mặc dù chúng con vẫn chu toàn bổn phận của một tín hữu là tham dự thánh lễ thường ngày, vẫn chăm chú lắng nghe Lời Chúa dạy, vẫn siêng năng sốt sắng đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nhưng trong cuộc sống chưa có được niềm tin vào Con Một Người, để khi gặp những phong ba bão táp, hay khi gặp những đêm tối của cuộc đời... chúng con vẫn sống theo bản tính thấp hèn, xấu xa của con người!

Đừng để quá trễ, e rằng ngày mai không kịp, xin Chúa giúp sức cũng như qua Chúa Thánh Thần, Đấng đang hiện diện bên cạnh mỗi người chúng con yểm trợ mà vượt qua mọi thách đố trong cuộc sống đầy nghiệt ngã này, nhờ đó chúng con được liên kết mật thiết với Thiên Chúa ngay từ hôm nay, khi chúng con biết sống trao ban cho anh chị em trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời như Chúa Giêsu Kitô đã sống khi Ngài trao ban chính Mình và Máu Thánh để nuôi sống chúng con trong cuộc lữ hành trần gian này. Vì chính khi ấy, chúng con đang sống mầu nhiệm Thánh Thể như Chúa đã quả quyết “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. ” (Ga 6,54)

Thiên Quang sss