Chúa Nhật VII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

YÊU THƯƠNG LÀ THA THỨ 

 

Khởi Nguyện 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đến đây với Chúa trong tâm tình của người con thảo, dâng lên Chúa tấm lòng yêu mến tôn thờ, cảm tạ và cầu xin của chúng com. Xin Chúa thương nhận và chúc phúc lành cho chúng con. Chúng con đến với chúa còn để học nơ Chúa tấm gương yêu thương, mà Chúa đã thể hiện trong đời sống thường ngày của Chúa, cuộc đời công khai của Chúa, và hôm nay Chúa đang thể hiện trong Hội Thánh qua các bí tích. Chúa yêu thương hết mọi người, không phân biệt một ai, tình yêu thương của Chúa thể hiện một cách cụ thể trong từng Lời Chúa nói và từng việc Chúa làm. Tình yêu thương của Chúa được Chúa thể hiện qua chính sự tha thứ cho những kẻ ghét Chúa, cho những kẻ thù nghịch của Chúa và cho chính kẻ đã giết Chúa. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã sống tình thương tha thứ và Chúa đã mời gọi chúng con hãy sống tình thương tha thứ như Chúa. Nhất là Chúa muốn chúng con hãy biết quảng đại mà sẵn sàng trao ban tình thương tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con, những người chúng con ghét, cũng như những người ghét chúng con. Những người thù nghịch với chúng con cũng như những người chúng con thù nghịch. Thú thật với Chúa đây là một điều quá khó đối với chúng con, vì với sức yếu đuối mỏng dòn của kiếp người, không biết chúng con có đủ nghị lực để thực thi Lời Chúa muốn không? Chính vì vậy chúng con đến với Chúa, để van xin Chúa ban ơn nâng đỡ và giúp chúng con thực thi được sự tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con. Vì Chúa chỉ tha thứ cho chúng con, khi chúng con biết sống tha thứ cho anh chị em của chúng cơm mà thôi. Amen.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca                                      Lc 6, 27-38 

          "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn' cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là Con Đấng Tối Cao, vì Người vân nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. 

          Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đâu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đầu nào, thì Thiên Chúa sẽ đọng lại cho anh em bằng đầu ấy." 

          Đó là Lời Chúa. 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Hãy Yêu Kẻ Thù. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi đọc lời nhắn nhủ trên đây của Chúa, chúng con thường thấy đó là chuyện không thể làm nổi, hay nếu làm được, ắt sẽ sinh ra những hậu quả tồi tệ. Chắc chắn Chúa không dạy chúng con bao che cho kẻ ác hay đòi huỷ bỏ luật hình sự để phạt các phạm nhân. Chúa cũng không cổ vũ việc ăn xin khi đói: “ai xin con hãy cho” Chúa cũng không biến chúng con thành người bạc nhược. Bài Tin mừng trên đây là một viên ngọc, vì đây là nét son của đạo Công Giáo: hãy yêu kẻ thù. Nhưng kẻ thù của chúng con là ai? Đó là kẻ ghét chúng con, kẻ nguyền rủa và vu khống chúng con. Đó là kẻ tát vào mặt chúng con và đoạt áo ngoài của chúng con. Như thế kẻ thù của chúng con chẳng đâu xa, ngày ngày chúng con vẫn gặp. Họ là những người hay làm phiền và lợi dụng chúng con, là những kẻ xúc phạm đến vinh dự và quyền lợi của chúng con. Họ là những người tự nhiên chúng con không ưa hay không ưa chúng con, Chúa đòi hỏi chúng Con yêu kẻ thù như yêu người thân. Về mặt tình cảm, chuyện đó khó thực hiện. Nhưng Chúa mời chúng con yêu bằng hành động. Yêu là làm ơn, là chúc lành, là cho vay. Yêu là cầu nguyện điều lành cho kẻ thù. Khi làm điều tốt cho kẻ thù, chúng con được giải phóng khỏi cái tội ăn miếng trả miếng, và nhờ đó chính kẻ thù chúng con cũng có thể được giải phóng khỏi cái tội ích kỷ của họ. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi yêu kẻ thù bằng những hành động tử tế, chúng con không còn coi họ là kẻ thù nữa. Dần dần tình cảm của chúng con đối với họ cũng biến đổi. Cần can đảm biết bao khi chào hỏi bắt tay một người làm chúng con vô cùng đau khổ. Đó chẳng phải là một hành động giả hình, nhưng là một nỗ lực thăng vượt tình cảm tự nhiên. Đó chẳng phải là một hành vi của kẻ yếu, nhưng là dấu hiệu của tính quả cảm anh hùng. Chúng con được mời gọi vượt lên trên cái tự nhiên, suy nghĩ tự nhiên, tình cảm tự nhiên, phản ứng tự nhiên. Phải ra khỏi cái tự nhiên thường tình, mới vào được thế giới siêu nhiên, thế giới của những người còn sống nhân hậu như Cha. Sống nhân hậu như Cha là trở nên hoàn thiện. Amen

 

Hát Bài: Luật Yêu Thương

1. Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân: tình yêu chính tâm. 

Đk. Yêu thương là điều răn mới anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

2. Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây đôi tay rửa chân chúng con. Con đi ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như: Thầy. Con xem Thầy là Chúa con, mà Thầy rửa chân từng người chúng con. 

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Tha Thứ Cho Kẻ Thù. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tha thứ là một cử chỉ anh hùng, là một nỗ lực vượt tháng tình cảm tự nhiên, phản ứng thường tình của con người. Tha thứ là thể hiện cao cả nhất của tình yêu. Nếu yêu thương là trao ban, thì tha thứ còn lớn hơn cả trao bạn, vì tha thứ là trao bạn cho kẻ thù của mình. Quả thật, tha thứ là trao ban đến hai lần. Nếu chúng con có thể cho đi của cải của mình, cho đi chính mạng sống mình vì người mình yêu, thì tha thứ còn cao cả hơn rất nhiều, vì tha thứ là trao ban cho kẻ thù của mình. Hãy yêu kẻ thù đó là lệnh truyền khó thi hành nhất trong các lệnh truyền của Chúa. Khó nhưng không phải là không có thể. Chính Chúa đã làm gương cho chúng con, khi Người xin Cha tha thứ cho những kẻ giết mình, lại còn minh oan cho họ vì họ lầm chẳng biết. Chính hành vi cao cả này mà Chúa đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa và đó cũng là nét cao quý nhất trong dung mạo Đấng Cứu Thế. Chúa đến để yêu thương và cứu chuộc con người. Chúa đến để tha thứ và đem lại cho con người cơ may sám hối và canh tân, để tái tạo và phục sinh với Người.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhưng tại sao chúng con lại phải tha thứ cho kẻ thù? Người xưa có câu “Ác giả ác báo” làm điều ác thì sẽ gặp điều ác. Lấy oán báo oán chỉ tăng thêm hận thù mà thôi. Chỉ có ánh sáng mới xóa tan được bóng tối. Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Nếu chúng con không sống theo lời dạy của Chúa, thì hận thù bạo lực sẽ kéo theo bạo lực, và tất cả chúng con sẽ rơi vào hố sâu diệt vong. Hận thù gây tác hại cho chính con người oán ghét kẻ khác, nó làm tổn thương tinh thần của người oán thù, và huỷ diệt nhân cách của chính họ. Vì khi trả thù, người ta biến mình làng kẻ thù. Còn khi tha thứ, người ta vượt cao hơn họ. Hận thù thì huỷ diệt, còn yêu thương thì phát triển nhân cách hết sức lạ lùng và hữu hiệu. Tình yêu có phép màu biến kẻ thù thành bạn hữu. Biến thù thành bạn phải chăng là tiêu diệt kẻ thù rồi? Đối với người công giáo, lý do căn bản nhất để chúng con yêu thương kẻ thù đó là: anh em hãy yêu kẻ thù. Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao.

          Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim nhân từ như Chúa, để chúng con vượt qua mọi oán hờn nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện, ngõ hầu mạc lấy tâm tình bao dung nhân hậu của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu sâu xa của Chúa, để chúng con thật tình tha thứ cho nhau. Amen.

 

Hát Bài: Chút Lòng Son 

Đk. Năm tháng dài êm đềm qua, mà con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lầm với lỡ, nay con ăn năn hối hận muôn vàn, dám xin Ngài, dủ tình thương tha thứ cho con.

1. Bao nhiêu phen ngụp lặn trong tội lỗi ê chề, nay con trở về, hồn con xơ xác. Thì này đây, con xin dâng những gì còn lại. Trông mong ơn Chúa để làm lại đời con.

2. Chung quanh con người khổ đau tha thiết van nài, xin chút thương tình hạt cơm manh áo. Vậy mà con sao đang tâm hắt hủi người nghèo, sao không thương xót người bạc phận đều hiu? 

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Lấy Ân Trả Oán 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lấy ân trả oán phải là phương châm hành động của chúng con. Không có cách trả thù nào cao quý hơn là thương yêu, tha thứ, giúp đỡ chính kẻ thù của mình. Chỉ có tình thương, chỉ có sự tha thứ, mới tiêu diệt được hận thù; lấy bạo động trả cho bạo động, con người chỉ đổ thêm dầu vào lửa, thêm lửa vào hận thù và bạo động mà thôi. Hôm nay Chúa kêu gọi chúng con: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho kẻ nguyền rủa mình hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống mình.” Lý tưởng cuộc sống của người con Chúa là nên giống Chúa. Nhưng làm thế nào để nên giống Chúa? Chúa là tình yêu, hoạt động của Chúa là do tình yêu thúc đẩy, là để biểu lộ và phân phát tình yêu cho loài người chúng con. Vì thế Chúa dạy chúng con, muốn nên giống Chúa phải biết yêu thương. Chúa muốn dạy chúng còn yêu thương như Chúa đã yêu, chứ không phải yêu thương một cách tầm thường như lối yêu thương của người đời. Không phải chỉ yêu thương những người yêu thương mình, không phải chỉ thi ân cho những người làm ơn cho mình, cũng không phải chỉ cho vay mượn nơi những người mà mình còn trông thấy lại được. Nhưng yêu thương cả thù địch, hãy cho vay, hãy làm ơn dù không trông báo đền; yêu thương như Chúa yêu thương thì sẽ được phần thưởng lớn lao đó là được trở nên con Đấng Tối Cao.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lòng khoan dung thì yêu thương và tha thứ. Con người sẽ tiêu diệt tất cả địch thù và biến họ thành bạn hữu, không phải với sức mạnh của hận thù và bạo lực, nhưng với sức mạnh tình thương tha thứ, Yêu thương và tha thứ như thế cũng là cánh cửa mở cho sự sống. Sự sống của Thiên Chúa vốn tràn đầy và phong phú, nhưng con người đã đáp những bờ đê thù hận và ích kỷ, để ngăn lối yêu thương. Sự sống cũng vốn có trong tâm hồn mỗi người chúng con, nhưng cứ then cài cửa đóng, để rồi chỉ đến với nhau bằng những tình cảm hơn thua. Chất chống thù oán mà không lối thoát. Chỉ có tình thương mới có sức phá vỡ những rào cản cho mạch sống trào dâng và chan chứa. Amen.

 

Hát Bài: Tình Thương Nhiệm Mầu

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời số, hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu.

Đk. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu Con, Chúa đã chết trên đồi váng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Ôi bao la tình Chúa thường, vì người mà Chúa bỏ ngai trời. Đem thân dãi dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập hình đẫm máu, thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương.

 

Tâm Nguyện Kết. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cám ơn Chúa rất nhiều, vì trong giờ chầu vừa qua Chúa đã chỉ dạy và mở ra cho chúng con một cách sống yêu thương, tha thứ, lấy ân trả oán cho những người đã xúc phạm đến chúng con. Chúng con tin tưởng với những tâm tình và gương sống của Chúa, công với ân thánh Chúa ban, chúng con sẽ đổi mới được cách sống đối với anh chị em, nhất là những người chúng con không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, những người chúng con chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Xin cho chúng con luôn rộng mở quả tim yêu thương, để đồng cảm và tha thứ cho anh chị em. Xin cho chúng con biết mở rộng ánh mắt, để biết nhìn thấy rõ những ưu điểm nơi anh chị em, xin cho chúng con biết mở rộng đôi tay, để sẵn sàng trao ban cho anh chị em những cái bắt tay thân thiện, những phục vụ yêu thương.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho quả tim của chúng con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho chúng con quả tim quảng đại như Chúa. Vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho chúng con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho chúng con mãi luôn bàng an trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn chúng con. Xin cho chúng con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim chúng con đủ lớn, để yêu người chúng con không ưa. Xin cho Vòng tay chúng con luôn rộng mở, để có thể ôm cả những người thù ghét chúng con. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.