Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ 

 

Khởi Nguyện

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tuyên xưng Chúa thật là vua, vua trên các vua, Chúa trên các Chúa. Chúa là thần tượng cho mỗi người chúng con tôn vinh, nhưng Chúa còn là Chúa cho chúng con tôn thờ nữa. Chúng con là thần dân của Chúa. Chúa là vua không phải theo quyền lực bề ngoài, giải thoát khỏi đau khổ, khỏi thống trị nhưng là vua của tâm hồn, giải thoát chúng con khỏi tội, đưa chúng con về Thiên Quốc, nước của Chúa. Chúa thực hiện vương quyền của mình dựa vào sức mạnh của tình yêu, hoàn toàn nương theo thánh ý Chúa Cha. Và giờ đây mỗi người chúng con được kêu gọi làm vua theo Chúa. Nghĩa là cố gắng chu toàn trách nhiệm đời sống, làm chủ bản thân, hoàn toàn phó thác cho thánh ý Thiên Chúa. Làm vua theo Chúa là đặt mọi liên hệ, mọi sự bên dưới vương quyền của Chúa. Đến với vua Giêsu đang hiện diện trước mặt chúng con. Tình yêu, vương quyền của Chúa đang thể hiện nơi tấm bánh bé nhỏ đây. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để qua Thánh Thể chúng con nhận ra thực sự là Chúa và là vua. Đồng thời khi chiêm ngắm những nhân đức của Chúa, chúng con cũng thực hành những nhân đức ấy trong đời. Xin Mẹ Maria, thánh Giuse và các thánh cầu thay nguyên giúp, để chúng con có Chúa trong mọi lĩnh vực đời sống. Amen.

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca                                               Lc 23, 35-43

          Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hẳn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!" Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là Vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái." 

          Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng." 

          Đó là Lời Chúa 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Vua Theo Kiểu Loài Người 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tiêu chuẩn của loài người đưa ra cho một vị vua của mình trước nhất là có quyền lực. Vua mà không có quyền lực làm sao bảo vệ được thần dân. Đó chỉ là một vị vua bù nhìn, chẳng làm nên việc gì. Bảo vệ mình không được làm sao bảo vệ được người khác. Thứ hai cần có một đất nước để ở. Nếu không có chỗ ở thì chỉ đi lưu vong, chảng chứa được ai cả. Thứ ba cần có tài chánh để có thể bảo đảm đời sống cho dân của mình. Còn dân Do thái, họ mong có một vị vua biết bao. Vị vua này sẽ khôi phục lại đất nước của họ. Trước nhất là đánh đuổi bàn chân người Rôma ra khỏi đất Chúa ban, không thể để cho người ngoại giáo đứng trên đất thánh để cai trị dân Chúa. Đó là một nỗi nhục cho dân. Thứ đến khôi phục lại vương quốc của Đa-vít ngày xưa, vương quốc này sẽ mở rộng mãi, các dân trên khắp cõi đất sẽ quy phục người Do thái, đồng thời người Do thái lấy luật Chúa điều hành thế giới. Đằng này Chúa chảng đáp ứng được nhu cầu nào của họ. Chúa tuyên bố mình là vua khi đối diện với Phi-la-tô, Chúa tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Tuy Ngài cũng làm được một số phép lạ. Họ cầu mong cho Ngài làm tiếp các phép lạ khác. Nên họ cần phải làm cho rõ vai trò của Chúa. Nếu Chúa thực sự là vua thì sẽ phản ứng lại. Chúa sẽ bung ra khỏi vai trò là người dân mà đứng lên làm vua. Thách thức Chúa bằng việc đóng đinh vào thập giá. Chân Chúa hay đi, nay đóng lại còn đi được nữa không, tay Chúa hay giơ ra làm phép lạ, nay đóng lại xem còn làm gì được nữa, đầu thì kết triều thiên bằng vòng gai đâm đến chảy máu, long bào của Chúa giờ đây trống trơn, để trợ là một thân thể lõa lồ đầy máu và thương tích. Ai mà tin cho được đó lại là vua. Đến khi Chúa đứng trên Thập giá, Ngài vẫn chưa tỏ lộ gì, dân tiếp tục thách thức Chúa: “nếu Ông là vua thì hãy cứu lấy mình đi”. Ngay cả tên Giêsu cũng có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Chúa không cứu nổi mình thì còn cứu ai được nữa. Họ nói có lý. Nhưng cái lý của họ lại dựa vào người đời. Dựa theo tiêu chuẩn người đời để áp dụng cho Thiên Chúa. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đúng là với loài người, Thiên Chúa không làm ra con người theo hình Thiên Chúa, mà là con người làm ra Thiên Chúa theo hình ảnh con người. Uốn nắn Thiên Chúa bắt phải theo những suy nghĩ tính toán của loài người. Nếu không được đáp ứng thì chúng con sẽ loại ra khỏi cuộc chơi. Chúng con giờ đây cũng đang muốn nhiều thứ. Chúng con gọi nhiều người là vua; vua dầu hoả, vua bóng đá, vua cờ tướng, vua nước này nước khác. Chúng con có rất nhiều thần tượng để đi theo. Ai mà tự xưng là vua đều phải qua những tiêu chuẩn chung của thế giới, và tiêu chuẩn riêng của mỗi người. Còn Chúa, Giáo hội tuyên xưng là vua vũ trụ. 

          Lạy Chúa con người có là chi mà dám lấy tấm lòng đo chiều sâu của Chúa. Lý trí đáng là gì mà dám vạch ra tiêu chuẩn cho Chúa. xin giúp chúng con bỏ đi tính hẹp hòi của mình, bỏ đi sự kiêu căng của mình để đi vào thế giới của Chúa. Xin cho chúng con biết những giới hạn của mình để mở lòng đón nhận Thiên Chúa đầy nhân hậu và quyền năng. Amen.

 

Bài Hát: Chính Mình Máu Ngài 

1. Lời xưa chiều hôm tiệc ly biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Này đây Mình Ta ban cho hãy mau cầm lấy ăn chính thân Ta. Tạ ơn chén kia vơi đầy Máu Ta chan hoà cùng nhau hãy uống. Vì đây Máu Ta tuôn tràn để cứu thế nhân, máu của giao ước. 

Đk. Đây chính Mình Thánh Ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là máu Ta rồi sẽ đổ ra, cứu thoát thế gian, người uống máu Ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiển vinh.

2. Chiều xưa đồi cao Can Về xót thân một mình Chúa mang khổ hình. Nhìn lên đồi cao đau thượng Chúa treo thập giá khao khát vô bờ. Vì thương thế nhận tội tình lãng quên ơn Ngài, giờ đây xa vắng. Vì thương những ai thân tình Ngài đã hiến thân, dâng mình hy sinh. 

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Vua Theo Ý Định Của Chúa 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con vẫn tự hỏi làm sao mọi người thách thức Chúa, Chúa không xuống khỏi thập giá làm một phép lạ cả thể, chắc mọi người sẽ quỳ gối tôn phong Chúa làm vua, như họ đã muốn tôn Chúa làm vua khi vào thành Giê-ru-sa-lem. Chúa vẫn cứ đứng mãi trên thập giá, chẳng ai nhìn nhận ngoài anh trộm lành nhận ra Chúa là vua? Có lẽ chúng con cũng xuất phát từ đây để tìm hiểu Chúa là vua như thế nào. Anh thấy Chúa thật hiền, thật bình tĩnh trước cái chết, trước những lời thách thức. Chúa không phản ứng gì tiêu cực lại còn cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho những người giết mình với lý do là họ không biết. Mặt khác trong cuộc sống có lẽ anh đã nghe nói về Chúa: “Ông này có làm gì sai đâu?”. Một con người như vậy thì phải có bản lĩnh lắm mà người thường không thể có. Một con người chịu bao cực hình vẫn không một lời trách móc, vẫn nài xin tha thiết để xin Chúa tha thứ, phải là một người có niềm tin và tình yêu lớn lao lắm. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đã có lần Chúa xác nhận mình là vua nhưng nước Chúa không thuộc về thế gian này, nên không thể lấy thước đo của thế gian để đo nước Chúa. Chúa cũng nói ai đứng về sự thật thì thuộc về nước của Chúa. Trong bài giảng trên núi Chúa công bố hiến chương Nước Trời. Mục đích của Chúa xuống thế để giải thoát con người khỏi tội, đánh tan sự chết bằng con đường vâng theo thánh ý Chúa Cha. Lạy Chúa, nước Chúa hoá ra thật bao la, không có biên giới nào đo được, bởi sự thật thì làm sao có giới hạn, điều phúc lấy gì mà đo. Tội lỗi lấy gì mà cân, làm sao cầm nắm, sờ được. Sự dữ con người gây ra cho nhau chỉ đẩy nhau đến hận thù, chia rẽ mãi không thôi. Chúa đến làm vua kéo mọi người về với sự thật, về với ánh sáng và về với sự sống. Chúa đến giải thoát con người khỏi tội và cho con người được sống và sống dồi dào hơn, sống có ý nghĩa hơn.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa làm vua cai trị chúng con bằng tình yêu, Chúa coi trọng tự do của chúng con, để chúng con tự quyết định xem mình có thực sự muốn ở trong vương quốc của Chúa hay không. Có khi chúng con là những kitô hữu chỉ trên giấy tờ nào là có rửa tội, có rước lễ, có thêm sức có hôn phối, có đi đến nhà thờ dâng lễ hàng tuần. Nhưng thực tế nếu chúng con không đứng về sự thật, không lắng nghe tiếng Chúa, không thực hành những mối phúc, thì chúng con cũng chưa phải là thần dân đích thực của Chúa. Ngược lại có những người chẳng biết đạo là gì, chẳng biết Chúa là ai, chẳng có liên hệ gì với Giáo hội; nhưng nếu họ sống theo sự thật, sống đạo hạnh, yêu mến mọi người, thì họ đã thuộc về thần dân đích thực của Chúa rồi. Vì cứ như Chúa nói: “Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi”. Như vậy vấn đề vua của Chúa không có giới hạn về sổ sách, về đồng phục bên ngoài, nhưng thuộc về tâm hồn trong sạch. Tuy nhiên chúng con luôn tin rằng theo Chúa, thực hành những gì Chúa dạy bảo sẽ được Chúa trực tiếp cứu vớt, không phải qua một trung gian nào khác. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được vào vương quốc của Chúa nhận Chúa làm vua nhưng đây chỉ là bước đầu, xin Chúa gìn giữ cho chúng con luôn được nghĩ cùng Chúa, luôn được sống đời này và đời sau trong vương quốc của Chúa. Amen.

 

Bài Hát: Tình Thương Nhiệm Mầu 

1. Xin cho con lòng mến thương, để dù đời đắng cay trăm chiều. Cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi đìu hiu. Cho con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng minh chứng cho tình yêu. 

Đk. Yêu thương là thế đấy, tình yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con chính vì yêu con, Chúa đã chết trên đồi váng. Con xin hy sinh cuộc tình, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi. Dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

2. Ôi bao la tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngai trời. Đem thân dãi dầu tháng năm, xoa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao vô tâm bạc tình, dành cho Ngài thập bình đẫm máu, thế mà Chúa vẫn nhân từ, thương vô bờ hơn núi hơn đại dương. 

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Làm Vua Theo Chúa Giêsu 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con là thần dân của Chúa, chúng con nghe tiếng Chúa và thực hành hiến chương Chúa ban. Sống dưới bàn tay quan phòng của Chúa, chúng con chẳng sợ gì vì Chúa là vua bảo vệ chúng con tối đa. Chiến đấu dưới ngọn cờ của Chúa, chúng con an tâm chắc chắn chiến thắng, vì Chúa đã chiến thắng tội lỗi và cả tử thần. Chúa là vua hy sinh tính mạng để tìm tòi, gặp gỡ và chuộc chúng con về. Chẳng có gì có thể lấy được chúng con từ bàn tay bảo vệ của Chúa. Nhìn vào Chúa chúng con sống, nương tựa vào Chúa chúng con chiến đấu. Lạy Chúa, Chúa là vua nhưng Chúa lại tín thác nơi chúng con. Chúa trao cho chúng con thay mặt Chúa làm vua trong những lãnh vực riêng tư của mình. Chúng con thay Chúa điều hành gia đình, giáo xứ, Giáo hội. Chúa muốn chúng con thánh hoá môi trường sống của mình. Chúng con sẽ trả lời với Chúa vì vai trò điều hành này: Chúa không muốn có mặt tận nơi, chỉ bảo từng điều, thưởng công hay gia phạt cho từng người. Chúng con cần dựa vào những bảo bối Chúa ban là: Chúa Thánh Thần, Lời Chúa, các bí tích và Giáo hội để điều hành. Chúa đã ban cho chúng con những khởi đầu thuận tiện thực hành vai trò cai quản và chúng con phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con mỗi người một việc, mỗi người có gia đình và ở vào những hoàn cảnh khác nhau. Chúa muốn chúng con thánh hoá môi trường trần thế đặc thù đó, bằng việc thực hành chức vụ cai quản của Chúa. Là những công nhân nơi nhà máy, Chúa muốn chúng con làm thật tốt công việc của mình. Là thần dân của Chúa, cũng mang trách nhiệm sống công bằng và bác ái nơi nhà máy hay công sở đó. Không thể lấy lợi nhuận để đối xử với nhau, không lấy hiệu quả để chèn ép nhau, nhưng biết nâng nhau dậy, chia sẻ trách nhiệm và bù đắp những thiếu sót của nhau. Chúng con chẳng làm gì lớn, nhưng Chúa muốn chúng con thực hành vai trò vua bàng cách sống trung thực, sống yêu thương và luôn luôn quy tụ mọi giá trị về cho Chúa. Là những người cha người mẹ trong gia đình, vai trò vua càng nổi bật hơn nữa khi điều hành gia đình mình. Vợ chồng biết yêu thương nâng đỡ nhau, biết giáo dục con cái theo luật Chúa Kitô và Hội thánh. Luôn lấy giáo huấn của Chúa để đánh giá mọi sự, lấy Tin mừng làm thước đo của mọi tính toán. Là những học sinh, làm sao học thật giỏi, không thể nào học nửa vời, hay quay cóp bài vở để lên lớp. Nhưng trên hết mọi sự, trên cả lợi nhuận, trên cả hiệu quả công việc và trên cả những kiến thức nhà trường xã hội cung cấp, thì ưu tiên vẫn là đặt Thiên Chúa lên hàng đầu. Không thể đặt Chúa ở vai trò thứ yếu trong mọi việc được. Thực hiện vai trò vua bang việc phục vụ yêu thương cho nhau. Đó là đang thực hành vai trò vua của Chúa. 

          Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy vinh quang của Chúa ẩn tàng nơi yếu đuối của chúng con, xin cho chúng con chiêm ngắm thánh giá có Chúa bên trên, để đóng đinh tất cả những gì chúng con có vào đó; tất cả những của cải, địa vị, gia đình, thành công kể cả những thất bại của chúng con vào đó. Vì nơi ấy Chúa thể hiện vai trò vua của mình. Xin Chúa mở mắt đức tin cho chúng con khi chiêm ngưỡng vua Giêsu nơi bí tích Thánh Thể. Đó là vinh quang Chúa ẩn tàng trong những gì hèn yếu, tầm thường nhưng lại có sức mạnh vô song. Amen.

 

Bài Hát: Chúa Là Tình Yêu

Đk. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng, khắp thế giới, cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.

1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời.

2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi, người người sống yêu thương nhau. Để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình.

 

Tâm Nguyện Kết 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa không muốn thu phục đức tin của chúng con bằng những phép lạ ngoạn mục, hay thu phục bằng vũ lực, nhưng bàng hành động hết sức khiêm hạ. Chúa có quyền và dư khả năng để đáp ứng những nhu cầu của người dân đương thời thách thức Chúa. Nhưng như thế Chúa đâu cần xuống thế trận hèn hạ làm chi. Trước lời thách thức Chúa vẫn đứng trên thập giá để thi hành trọn vẹn ý Chúa Cha, và cũng để noi gương khiêm hạ cho chúng con. Chúng con thật khâm phục Chúa, hành động đứng trên thánh giá còn khó hơn gấp bội đi xuống, bởi vì sự khiêm hạ, sự giữ bình thản trong lúc khó khăn, còn khó khăn hơn nhiều thái độ nóng giận, đánh đuổi người khác. Vua khiêm hạ của Chúa đòi hỏi nhiều nghị lực, ý chí tự chủ nhiều lắm mới giữ được tâm hồn thuộc trọn về Chúa. Xin cho chúng con biết quy mọi sự về bên Chúa. Xin giúp chúng con bỏ mình thật nhiều trong khi điều hành những công việc Chúa trao phó. Xin giúp chúng con tôn thờ thần tượng đích thực và duy nhất là Chúa trên hết tất cả các thần tượng tầm thường chóng qua. Lạy Chúa Giêsu là vua, xin gìn giữ và che chở chúng con. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm 


© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.