Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

LỜI MỜI GỌI HOÁN CẢI VÀ QUẢNG ĐẠI 

 

Khởi Nguyện 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lòng yêu thương nhân từ của Thiên Chúa được trải dài trong toàn bộ lịch sử cứu độ, từ ngày tạo dựng vũ trụ cho đến ngày hoàn tất. Hai chân lý nền tảng để chúng con nhận ra Thiên Chúa là Đấng cao cả quyền uy, tất cả vũ trụ như quả cân trên đĩa cân, như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc nắng lên. Thiên Chúa là cha của lòng thương xót. Người làm ngơ trước tội lỗi của chúng con, để kêu gọi và trông chờ lòng ăn năn sám hối, tình yêu Chúa được biểu lộ trên những con người bất toàn, tội lỗi để họ từ bỏ và tin vào Chúa. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khám phá ra tình yêu thương nhân hậu và tha thứ của Chúa, sẽ giúp chúng con có thái độ đúng trong đời sống tinh thần. Chúng con không hoang mang ở bãi, không mặc cảm tự ti, vì tất cả chúng con được mời gọi hoán cải đời sống, để đón nhận ơn cứu độ của Chúa; từ bỏ tội lỗi, thực thi công bình bác ái, là chúng con tôn vinh Thiên Chúa. Amen. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca                                                 Lc 19, 1-10

          Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì động, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung đề xe Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.

          Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!" Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." 

          Đó là Lời Chúa. 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Lời Mời Gọi Hoán Cải

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã kêu ông Gia-kêu xuống khỏi cây sung và Chúa muốn ở lại nhà ông. Hành động này của Chúa đã làm thức tỉnh ông, làm thay đổi lương tri của ông. Ông đã bất chấp thanh danh địa vị, để leo lên cây nhìn thấy Chúa, bây giờ hàng rào nào có thể cản ngăn Chúa gặp gỡ ông và cứu vớt ông. Chúng con là những người xầm xì về chính sáng kiến của Chúa, vì cái nhìn của chúng con không giống như Chúa, chúng con liệt ông vào hàng tội lỗi, bị loại trừ và khinh bỉ. Đây là hành động thiếu sót của chúng con, để cảm hoá tâm hồn của kẻ khác tin vào Chúa trong thời đại hôm nay. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con đường hoán cải là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để đi đến với Chúa: Chúng con đã không làm như ông Đa-Kêu, bằng mọi giá để được nhìn thấy Chúa, không thực hiện những điều Chúa dạy về đức ái yêu thương mọi người, dù người đó là kẻ trộm, bất lương hay là gì đi nữa. Chúng con đã ngờ vực, khinh bỉ lẫn nhau, và luôn hằn học với mọi người khi thấy ai làm điều gì hơn mình. Xin Chúa mở lòng chúng con ra, để chúng con nhìn thấy Chúa, thấy tình yêu của Chúa, thấy ánh mắt yêu thương của Chúa, soi vào tim đen của chúng con, để từ đó làm lóe lên ánh sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng con. Amen.

 

Hát Bài: Lòng Chúa Ái Tuất

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 

Đk. Con xin tin kính sấp mình thờ lạy Chúa. Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt Con Đức Chúa Trời là vua trên hết các vua trần ai. 

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Thực Thi Bác Ái Yêu Thương 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo luật của người Do Thái chỉ buộc đền gấp bốn lần tội trộm chiên, nhưng ông Da-kêu sẵn sàng tự buộc mình đền gấp bốn lần cho tất cả những thiệt thòi do ông gây ra, một sự rộng rãi phi thường. Ông còn dành nửa gia tài cho người nghèo. Nguyên nhân của vấn đề này nam ở đâu? Đơn giản khi được gặp Chúa. Chúa đã từng coi việc làm hoà với kẻ khác còn quan trọng hơn là dâng của lễ cho Chúa. Chúa vẫn luôn đề cao và mời gọi thực thi sự yêu thương bác ái đối với kẻ khác. Đây không phải là một chọn lựa lẻ loi, mà là sự lựa chọn gắn liền với một chuỗi lựa chọn khác suốt cuộc đời của Chúa, để nói lên con đường mà Chúa đã chọn: Tình yêu của Chúa còn nhiều hơn tội lỗi của chúng con.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đức ai là một điều khó khăn cho chúng con suy nghĩ, và càng khó khăn hơn cho chúng con thực hiện. Hàng ngày hàng giờ thế giới vật chất, trải dài trước mắt chúng con, lao theo thế tục trần gian chúng con quên tất cả. Một ngày chúng con không thể dành cho Chúa mấy phút cầu nguyện, chúng con quên luôn cả mọi người chung quanh trong cảnh nghèo túng, thiếu thốn, không ai muốn nhường nhịn và chia sẻ cho ai cái gì, mọi người đều muốn giành phần hơn cho mình. Từ bỏ chính mình để đi theo tiếng gọi và nỗi mong chờ của Chúa. Xin Chúa cho chúng con nhận ra dấu chỉ của Chúa, nghe được tiếng nhắn nhủ của Ngài: Con đường dẫn vào Nước Trời là con đường phục vụ con người. Thực thi bác ái yêu thương để được nhìn nhận là con cái của Chúa. Amen.

 

Hát Bài: Tâm Ca Mai Đệ Liên 

1. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má. Giọt nước mắt nào thống hối ăn năn. Giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa. Giọt nước mắt nào một kiếp than van. 

Đk. Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn.

2. Đời những lỡ lầm này con tìm đến. Tìm đến với Ngài khóc lóc ăn năn. Tội lỗi ứ tràn một lần thống hối, ôi Chúa nhân hiền từ ái bao la. 

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Tin Tưởng Cậy Trông Vào Chúa 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã ở lại nhà ông Da-kêu bất chấp mọi dư luận phê phán. Chúa đã luôn làm những điều quá sức mong muốn của con người, không những biết ông đang ở trên cây mà còn biết cả tên ông, không những muốn đến thăm ông mà còn ở lại với ông, Da-kêu chỉ muốn thấy vị lương y Giêsu như thế nào thôi, thế mà chính ông lại được chữa lành tâm hồn. Trong tiệc tổ chức ở nhà ông, dĩ nhiên ông sẽ được ngồi cùng bàn với Chúa, rồi sau đó ông sẽ không còn giàu có nhưng ông sẽ được hạnh phúc hơn nhiều, tâm hồn ông cao thượng chứ không lùn như thân xác ông.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Những người được Chúa “Tìm đến và cứu chữa” bao giờ cũng vượt trội trong nhân cách và vững vàng trong đức tin. Xin Chúa cho chúng con nhìn những người tội lỗi, khó nghèo như Chúa, bỏ đi mọi thiển cận ngu muội của chúng con, xin cho chúng con lòng khoan dung như Chúa, một tâm hồn quảng đại như Da-kêu, để chúng con trở nên con cái của Chúa, hưởng nhờ ơn phúc cứu độ của Chúa. Chúng con tin tưởng rằng với tấm lòng hoán cải trong sự thiếu sót tội lỗi của mình với Chúa, biết sống quảng đại vị tha với anh em, chúng con sẽ được Chúa viếng thăm và ở lại với chúng con. Amen.

 

Hát Bài: Ngước Mắt Nhìn

1. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp Sống này đời tôi lặng lẽ, ngước nhìn lên, xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi. 

Đk. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát, phụ giúp con, dẫn dắt con ngày đêm. Chúa đất trời Ngài đưa con bước. Đời sống con sẽ chứa chan niềm vui.

2. Ánh mắt này từng đêm lệ ướt. Tiếng thở than, kiếp u buồn với những tháng năm, trong bơ vơ ngóng trông ngày qua. Chúa đất trời nguyện thương dìu dắt, giữ gìn con không phân vân từng bước an tâm, cho tin yêu rực sáng một lần.

 

Tâm Nguyện Kết 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con được mời gọi tin tưởng trở về với Chúa dù có yếu đuối và tội lỗi thế nào chăng nữa, vì Chúa luôn nhân hậu và tha thứ cho chúng con. Chúng con muốn như ông Da-Kêu, con người chân thành biết tiếp đón Chúa với tâm hồn hân hoan, từ bỏ tội luỵ gian dối, tìm về đúng con đường công chính để làm lại cuộc đời, sống yêu thương và bác ái. Lạy Chúa, hãy nâng đỡ bước chân hoang của chúng con, hãy mau quay về con đường Chúa. Biết khấn van Ngài tha thứ để lòng chúng con luôn an bình, biết nghe và làm theo ý Chúa, biết chia sẻ và trao ban mọi hồng ân của Chúa cho anh chị em, để đến ngày sau hết chúng con được Chúa đón nhận vào gia đình của Chúa trên Thiên quốc. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.