Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN 

 

Khởi Nguyện 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua lịch sử cứu độ Chúa vẫn sẵn sàng can thiệp cứu giúp con người, nếu con người biết kiên trì kêu cầu và cậy trông vào Chúa. Một quan toà cứng lòng, bất chính, không sợ Chúa và kiêng nể ai cũng phải cầm lòng xử cho bà goá, vì ông ta không thể chịu nổi cái tính kiên trì đeo đuổi của bà, ông ta đã đầu hàng trước lời năn nỉ dai dẳng của bà. Con người như thế còn thay đổi, huống chi là Thiên Chúa yêu thương và công chính. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đức tin của chúng con mỏng manh, yếu ớt như sương mai, sẽ mau tan biến khi gặp ánh nắng rọi vào, chúng còn thiếu kiên tâm mà cầu nguyện, chúng con đang trải qua một cơn khủng hoảng về cầu nguyện, tâm hồn trơ trơ, khép kín, đọc kinh nhiều mà chưa chắc đã là cầu nguyện. Xin Chúa đoái thường dạy cho chúng con biết cầu nguyện và van nài Chúa. Xin chỉ dạy cho chúng con tâm tình và cách thức cần có khi cầu nguyện, như khi xưa Chúa đã quay các môn đệ nguyện cầu Amen. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca                                                     Lc,18, 1-8

          Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc." 

          Rồi Chúa nói: "Anh em nghe. quan tòa bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" 

          Đó là Lời Chúa. 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Kiên Trì Trong Cầu Nguyện

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc đời của thánh Mo-ni-ca đã cầu nguyện suốt cả mấy mươi năm, cho người con là thánh Au-gus-ti-nô trở lại, là những tấm gương sáng cho chúng con. Chính ngay cả Chúa vẫn thường xuyên cầu nguyện cùng Chúa Cha trên trời. Chúa vẫn hàng muốn nghe lời cầu nguyện tâm tình của chúng con với Chúa, lời van xin của kẻ thiếu thốn, hèn yếu, bé mọn. Chúa vẫn hàng trao ban để chúng con vượt qua những thân phận đầy gian khổ của mình, lời cầu nguyện với Chúa là chiếc phao cứu sinh cho chúng con, vì khi cầu nguyện chắc chắn rằng tâm hồn chúng con gần Chúa hơn. Khi cầu nguyện đức tin nắm bắt được những giá trị thiêng liêng cần thiết để nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ những sự bất toàn của chúng con, chúng con đã nhiều lần “đóng cửa” tâm hồn chúng con đối với Chúa, chúng con quá ích kỷ và nhỏ nhen, chỉ khi nào cần một điều gì thì mới cầu nguyện, và cầu nguyện một cách qua loa đại khái, khi không được Chúa đáp ứng thì chán nản đâm ra cứng lòng và niềm tin vào lời cầu nguyện giảm sút rõ ràng, cầu nguyện gần như ra một mệnh lệnh với Chúa. 

          Xin Chúa mở lòng trí chúng con luôn nhận biết rằng: cầu nguyện với Chúa là cuộc tiếp xúc, tương giao chứ không phải là thể thức. Dù thời gian cứ trôi qua chúng con, vẫn sẵn sàng theo ý Chúa, biết thuần phục theo ý Chúa. Amen.

 

Hát Bài: Lắng Nghe Lời Chúa 

1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. 

Đk. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban.

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Lời Cầu Nguyện Của Đời Sống 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa có thử thách ai quá sức chịu đựng đâu, Chúa hàng yêu thương con người yếu đuối của chúng con. Là vị thẩm phán chí công, luôn lắng nghe lời van nài thống khổ của chúng con, những người đã được Chúa tuyển chọn. Chúa đâu có ngoảnh mặt làm ngơ với những ai tin vào Chúa. Hai kẻ trộm bên tả và hữu của Chúa đều là kẻ trộm cả, nhưng người bên hữu Chúa được cứu rỗi, vì ông ta đã biết cầu nguyện, biết đặt niềm tin vào Chúa, cầu nguyện với tấm lòng tự phát, hồn nhiên, chân thành, khiêm tốn tự đáy lòng mình. Ơn cứu độ nhiều khi chỉ đơn giản là lời cầu nguyện, là lời gặp gỡ Chúa xuất phát từ trái tim yếu đuối của chính chúng con. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cái tầm thường của chúng con là tưởng rằng, chúng con chính là những người biết rõ những điều mình cầu xin. Chúng con đã quá tính toán, vụ lợi với sự cầu nguyện, và cứ đòi hỏi ơn ích tức thì sau lời cầu nguyện, nhiều khi chúng con nghĩ cầu nguyện là mình không làm gì hết để Chúa lo liệu, là việc liệt kê danh sách những điều mình muốn để Chúa thực hiện. Chúng con cứ mãi cầu nguyện cho chính mình, chứ không phải cho kẻ khác, Lời cầu nguyện hôm nay của chúng con quá thiên về vật chất, công ăn việc làm, tiền tài, nhà cửa, xe cộ, thành danh trong cuộc sống, chứ không phải cho anh em bên cạnh chúng con, quên đi bản chất của cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa và mở vòng tay về phía anh em. Xin Chúa hãy ban cho tâm hồn chúng con biết đối thoại bền bỉ, kiên trì để đi theo chân lý của Chúa trong đức tin, cho tới khi Ngài đến trong vinh quang. Amen

 

Hát Bài: Trông Cậy Chúa 

1. Con vẫn trông cậy Chúa lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những lo âu, tìm vui theo bước chân Cha. 

Đk. Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

2. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời đam mê nặng lòng người niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. 

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Cầu Nguyện Trong Đức Tin

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đặt vấn đề cho chúng con “Nhưng khi Con Người ngự đến, có còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Chúa đã đưa ra một tương quan rõ rệt: Với Thiên Chúa: bảo đảm mọi điều xin đều được chấp nhận, về phía con người: phải có đức tin trong cầu nguyện. Cầu nguyện trong đức tin sẽ bồi dưỡng linh hồn về mặt thiêng liêng, cầu nguyện gặp gỡ Chúa là bầu khí thiêng liêng làm cho tâm hồn cảm thấy bình an, thư thái. Cầu nguyện trong đức tin là con đường dẫn đến thiên đàng như tên trộm bên hữu Chúa, vì Chúa là Đường, là sự thật và là sự sống, có ai tin Chúa mà chết ở đời sau đâu? Thiên đàng có cánh cửa rộng mở cho ai biết cầu nguyện, bằng tất cả niềm tin của mình; dĩ nhiên không phải bằng môi, bằng miệng, mà bàng tấm lòng kiên trung bền bỉ. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con có cảm nhận rằng: Điều mà chúng con xin với Chúa, hợp ý Chúa, thì bất cứ giá nào, sớm hay muộn cách này hay cách khác Chúa sẽ ban cho chúng con. Chúa sẽ thay đổi mọi lời cầu nguyện của chúng con thành những điều có lợi cho chúng con mà phải bàng đức tin mới cảm nhận ra. Thánh Au-gus-ti-nô đã từng thốt lên: “Vì thương mà Chúa không nhận lời con, vì giận mà Chúa nhận lời con” Đức tin là ơn siêu nhiên mà Chúa đã ban cho chúng con, để chúng con biết cầu nguyện với Chúa, theo thánh ý Chúa để đưa chúng con vào cửa Thiên đàng. Amen

 

Hát Bài: Nguồn Trợ Lực Đời Đời

1. Ngước mắt nhìn, nhìn lên đỉnh núi, tôi nhủ thầm ai đâu người sẽ cứu giúp tôi, đưa tôi đi qua muôn ngàn nơi. Kiếp sống này đời tôi lặng lẽ, ngước nhìn lên xin thương tôi từng bước đơn côi, nghe trong tim nghẹn ứ mà thôi. 

Đk. Chúa chính là nguồn ơn cứu thoát phù giúp con, dẫn đát con ngày đêm. Chúa đất trời Ngài đưa con bước đời sống con sẽ chứa chan niềm vui.

2. Ánh mắt này từng đêm lệ ướt. Tiếng thở than kiếp u buồn với những tháng năm trong bơ vơ ngóng trông ngày qua. Chúa đất trời nguyện thương dìu dắt giữ gìn con không phân vân từng bước an tâm cho tin yêu rực sáng một lần. 

 

Tân Nguyện Kết 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Dẫu trong mọi sự, chúng con luôn nhớ mãi ơn Ngài, nhờ vào hy tế dâng lên Chúa Cha trong bàn tiệc Thánh Thể, chúng con đã đương đầu với biết bao khó khăn trong cuộc sống. Di sản mà chúng con thừa hưởng từ Thánh Thể là đức tin vững mạnh trong tinh thần cầu nguyện. Từ Chúa chúng con đã có tình yêu thương sâu đậm đối với mọi người chung quanh. Xin giúp chúng con nhìn thấy những sai lầm to lớn trong cuộc đời chúng con, là thiếu lòng bền trí theo Chúa, bạn cho chúng con tinh thần biết cầu nguyện thế nào cho phải đạo. Trước giờ phút chia tay với Chúa, chiêm niệm dung nhan của Chúa trong giờ chầu hôm nay, chúng con sẽ biết khiêm tốn, vâng theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, sống theo thánh ý Chúa, bền đỗ trong đức tin và trung thành theo Chúa đến hơi thở cuối cùng trong ân sủng và bình an. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.