Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

CHIẾC GHẾ CHÚA TRAO 

 

Khởi Nguyện 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã bước vào thế giới của chúng con bằng cung cách phục vụ hết mình. Chúa đã chịu ngồi vào chỗ chót trong nhân loại, để nâng chúng con lên. Chúa đã phục vụ để chúng con được sống sung sướng. Đến với Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng con chiêm ngắm hình ảnh khiêm hạ của Chúa. Là Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn hủy mình ra không trong xác phàm, nay vẫn tiếp tục huỷ mình bằng việc biến bánh thành Mình Thánh Chúa để ở giữa chúng con và tiếp tục nâng đỡ chúng con. Giờ này những gì chúng con có như sức khỏe, chiếc ghế cuộc đời, vị trí trong gia đình, xã hội và Giáo hội, cũng là do Chúa trao ban và chúng con dùng chiếc ghế ấy như những phương tiện phục vụ tha nhân. Chúng con tin rằng chỉ có Chúa mới đặt chúng con đúng chỗ theo đúng khả năng và nhu cầu của đời mình. Xin cảm ơn Chúa và đồng thời xin lỗi cùng Chúa vì chúng con đã lạm dụng chiếc ghế Chúa trao không để phục vụ, nhưng mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Xin Chúa thứ tha cho những lần chúng con đã không phục vụ đúng chức năng của mình. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức được chiếc ghế chúng con có được là do Chúa và để phục vụ cho ơn cứu độ. Amen. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca                                            Lc 14, 1,7-14 

          Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. 

          Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: "Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: "Xin mời ông bạn lên trên cho. Thể là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." 

          Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mới lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại." 

          Đó là Lời Chúa 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Chiếc Ghế Trong Đời 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có lẽ nếu áp dụng cho việc chọn chỗ cuối trong những cuộc họp, lễ hay bàn tiệc, thì Lời Chúa thật đúng cho những lần chúng con đi dâng lễ, Thường chúng con chọn chỗ cuối cùng để ngồi, hay có khi ngồi gốc cây mà chúng con thường nói vui với nhau, đó là những người đạo gốc. Hoặc đi lòng vòng bên ngoài mong cho hết để ra về thật sớm, mà chúng con vẫn nói nửa đùa nửa thật ràng “ấy là những người đạo dòng”, đạo đi dòng dòng bên ngoài. Còn nói về xã hội có lẽ việc Chúa khuyên chúng con nên chọn chỗ cuối thật xa vời, hay đi mời tiệc lại mời những người đui mù, què quạt... đến dự thì thật là khó cho chúng con quá. Lạy Chúa thường chúng con ai cũng muốn tìm chỗ nhất trong công việc, tìm chiếc ghế nhất trong xã hội để có chức quyền thật cao. Chẳng đời nào lại tìm chỗ rốt hết mà ngồi. Một khi đã lên được chỗ nhất thì còn lâu mới xuống. Người khác mời cũng không xuống, người ta đấu tranh để loại chỗ ngồi của chúng con thật là khó. Bình thường việc từ chức để cho thấy chúng con xấu hổ, vì đã không chu toàn trách nhiệm được trao, đã để cho người khác hay nhà nước thiệt thòi thì thật là hiếm biết mấy. Chúng con không có thói quen từ chức, cố bám vào chiếc ghế để mưu lợi ích cho bản thân và gia đình. Chúng con có chiếc ghế chức quyền để hưởng lợi hơn là để phục vụ. Chúng con sợ thay đổi tư duy, lối sống vì một khi thay đổi cái đầu, chúng con phải thay đổi luôn chỗ ngồi. Ngày nay đất nước chúng con cũng đang đề ra mục tiêu chức quyền để phục vụ, không phải là cơ cấu xin cho, nhưng là quyền lợi của người khác cần phải được cung cấp tối đa. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hóa ra việc Chúa loan báo xưa kia, mà Giáo hội chúng con đang cố gắng thực hiện, vẫn đang là chuyện thời sự của xã hội chúng con hôm nay. Xã hội chúng con đang cố gắng đổi mục tiêu của chức quyền chức tước thành chức vụ và chức năng. Chức vụ có là do Chúa và để phục vụ, chức năng có cũng do Chúa cát đạt và cũng để thi hành chức năng của mình. Làm việc phục vụ cần có cái tâm mới mong thi hành đúng bổn phận, làm việc đúng chức năng là làm trong tầm tay và trong khả năng của mình. Chức vụ và chức năng đều do Chúa ban và phải thi hành bổn phận ấy với một tâm hồn trong sáng và thánh thiện, trong một khối óc minh mẫn và khôn ngoan để việc phục vụ mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Xin Chúa dạy bảo chúng con thành những thành viên cho Chúa, phục vụ tha nhân trong lòng kính sợ Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con là những người cha mẹ ông bà hay con cái trong gia đình trở thành những người biết vị trí của mình và dùng vị trí ấy để phục vụ lẫn nhau. Xin Chúa cho cộng đoàn chúng con dùng tác vụ của mình để phục vụ Chúa và các linh hồn. Cuối cùng xin cho các nhà lãnh đạo trong đất nước chúng con, biết dùng chức vụ và chức năng của mình phục vụ đất nước, nhàm mưu cầu hạnh phúc cho muôn dân bá tánh. Amen.

 

Bài Hát: Bài Ca Phục Vụ 

          Đoàn con cất bước theo Chúa đi vào đời. Hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ. Từng tiếng ta nói âm dội vang vang phục vụ. Từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ. Trong mọi nơi trong mọi lúc tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muông thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi tận cõi âm u. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp. Phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô. 

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Chúa Chọn Chỗ Cho Con

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thường thường chúng con tự chọn chỗ cho mình trong các bữa tiệc. Nếu một người có chức quyền hay ngay cả các bậc vị vọng trong Giáo hội, mà đến nhà thờ hay bữa tiệc, cứ chọn chỗ cuối mà ngồi để rồi gia chủ hoặc người có trách nhiệm đến “năn nỉ” lên trên, thì sẽ phản tác dụng của sự khiêm nhường. Vì lúc đó mọi người sẽ nhìn và còn thêm những câu châm chọc thật gay gắt nữa là khác. Nên xem ra lời khuyên của Chúa khó thực hiện. Nhưng Lời Chúa nói luôn có giá trị và có sức cứu độ. Chúng con không tự chọn chỗ cho mình, thì chỉ có Chúa mới chọn đúng chỗ cho chúng con trong xã hội và trong bất kỳ một môi trường nào. Chỉ có Chúa mới bảo đảm chỗ ngồi cho chúng con mà thôi. Ở xã hội, nếu để Chúa điều hành xếp đạt thì có lẽ hay biết mấy. Vì Chúa không xếp đạt theo sự quen biết, theo tiêu chuẩn của đồng tiền, ngay cả theo tiêu chuẩn của kiến thức. Nhưng là theo khả năng và theo lương tâm người ấy, để họ có thể mang lại hạnh phúc nhiều nhất cho người khác. Trong Giáo hội lại càng phải nghe tiếng Chúa nhiều hơn mỗi khi chúng con chọn lựa ai. Giáo hội cũng dựa vào Chúa để chọn lựa. Mục tiêu chọn lựa để mưu cầu ơn cứu độ, chức vụ càng cao càng phải phục vụ nhiều hơn. Ân huệ càng lớn thì việc trả lẽ trước mặt Thiên Chúa càng nặng nề. Cho nên trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người, cần phải tự hạ để phục vụ vô hết mình, phục vụ tận tâm. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cuộc đời là một bữa tiệc, trong bữa tiệc ấy chỉ có vài chỗ nhất để ngồi. Ai cũng chọn chỗ nhất để ngồi cả, vì cho rằng đó là hợp với khả năng của mình. Nên có nhiều thủ đoạn để tranh giành chỗ nhất. Những cuộc tranh giành đó vẫn thường xảy ra trong xã hội, ngay cả trong gia đình và Giáo hội. Cảm ơn Chúa đã chọn lựa chúng con vào đúng vị trí của mình trong gia đình, nơi xã hội hay trong giáo xứ. Chúa đã đến dạy cho chúng con bài học về tự khiêm tự hạ để rồi được Chúa đưa lên. Tự khiêm không phải là coi nhẹ bản thân mình, hay thụ động vì không tranh được, hoặc là sợ trách nhiệm, hoặc làm mặt nạ để lôi kéo sự chú ý của người khác. Nhưng tự khiêm tự hạ là tự nhìn sự thật về chính bản thân mình. Chấp nhận sự thật về chính bản thân mình. Chúng con chưa hoàn hảo đủ để làm những việc Chúa và người khác mong chờ, nên cần được sự chỉ dẫn, góp ý phê bình. Giá trị của chúng con không phải tự cho mình, nhưng là nơi Chúa và nơi tha nhân. Nếu không thích hợp với chiếc ghế của mình, thì sẵn sàng nhường bước để đó cho người khác đủ tài đủ đức làm việc. Đó chính là nhìn nhận sự thực về mình. Chấp nhận chính mình. Đồng thời luôn nhìn đến người khác nữa. vì chức vụ là phương tiện để phục vụ, chứ không phải là mục đích nhắm đến, để rồi hưởng đặc quyền đặc lợi cho bản thân, phe nhóm hay gia đình của mình. Cuối cùng nhìn nhận sự thực về Thiên Chúa. Chỉ có Chúa mới nâng chúng con lên và đưa chúng con xuống đúng chỗ của mình. Chấp nhận để cho Chúa dẫn dắt chúng con vào bữa tiệc cuộc đời thật cũng khó biết bao. Xin dạy chúng con lòng tự hạ trong phục vụ và dẫn dắt chúng con vào con đường phục vụ của Chúa. Amen.

 

Bài Hát: Luật Yêu Thương 

1. Cho con một điều răn mới: yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân: tình yêu chính tâm. 

Đk. Yêu thương là điều răn mới anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

2. Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con, mà Thầy rửa chân từng người chúng con. 

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Bước Theo Chúa Trên Đường Phục Vụ 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chỗ ngồi trong bữa tiệc cuộc đời cứ để Chúa sắp đạt, sẽ tốt đẹp cho chúng con và cho mọi người. Nhưng đi theo con đường phục vụ của Chúa cũng khó biết bao. Chúa mời gọi chúng con khi khách dự tiệc đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có. Mà ngược lại mời những người nghèo khổ, tàn tật, què quặt đui mù. Lý do Chúa đưa ra vì như thế sẽ có phúc cho chúng con, bởi vì họ không có gì đáp lễ chúng con cả, chúng con đã làm phúc thì phúc ấy không để cho người đời trả, mà sẽ được Chúa trả lại. Dĩ nhiên việc Chúa trả lại thật là hậu hĩnh, trả gấp trăm ngàn lần những gì chúng con đã làm phúc cho người khác. Lạy Chúa chức vụ và chức năng là phương tiện để phục vụ. Phục vụ cho Chúa lại được Chúa lưu ý chúng con. Phục vụ đừng để người khác phải mang ơn mình, đừng để người khác phải trả công cho mình, bởi vì mục đích của chức vụ là để tự hạ trong phục vụ, chứ không phải để kiếm chác từ chức vụ ấy. Điều thứ hai Chúa muốn dạy chúng con còn sâu xa hơn nữa. Đó là việc mời gọi chúng con bước vào một thế giới thấp hơn chúng con, thế giới thực sự đang cần đến mỗi người chúng con biết bao. Chúa mời gọi chúng con đi vào thế giới của những người đui mù, què quạt, nghèo đói. Tức là thế giới của những người cùng định trong xã hội, của những người đang gặp khó khăn nhất trong loài người chúng con. Cúi mình thật sâu đến những nỗi đau của kiếp người, để cho họ có quyền sống, quyền có công ăn việc làm, tạo cho họ có tiếng nói trong xã hội, làm cho họ sống đúng phẩm giá làm người. Thật là một đòi hỏi rất sâu và rất khó. Phải có lòng thực sự khiêm tốn, phải có tinh thần phục vụ rất cao và vô vị lợi, mới mong cúi xuống để phục vụ những người như thế được. Có lẽ khó như thế, nên chung quanh chúng con vẫn còn đó những người bất hạnh, những kẻ dở sống dở chết bên cạnh những nhà thật cao sang dư thừa. Có lẽ chúng con chưa dám cúi xuống với sự nghèo đói của họ, nên quanh đây vẫn còn những người nghèo kiết xác, những người bị bỏ rơi mặc cho sự đời đưa đẩy. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Suy niệm đến đây chúng con thấy lòng mình thực sự chùng xuống, se lại, như muốn nghẹn lời. Bởi vì chúng con thấy điều Chúa đòi hỏi thật thâm sâu, mức độ bác ái quá cao, tinh thần xả thân quá lớn, chúng con không sao lãnh hội hết được. Chúng con chỉ có một chút lòng thành muốn vươn lên cao hơn trong cõi người ta. Chúa ơi, chúng con thật nhỏ nhoi khi chỉ nghĩ đến quyền lợi, đến chức vụ rồi lại bỏ rơi những lời hứa, bóp nghẹt đi lòng bác ái vị tha trong lòng. Xin cho chúng con luôn biết hướng về Chúa, học gương hy sinh phục vụ như Chúa. Xin cho chúng con không ngồi mãi trong sự êm ấm của chiếc ghế mình đang có, để hưởng thụ hay an phận thủ thường, mà phải lăn xả xuống mọi người, thấy được nhu cầu của họ, đồng hành với những nỗi khó khăn vất vả và cả sỉ nhục của những con người thấp kém chung quanh chúng con. Amen.

 

Bài Hát:  Niềm Vui Của Tôi 

1. Niềm vui của tôi là hiện diện cùng với anh em trong tiếng nói, tiếng cười trong ánh mắt tình người rạng rỡ niềm tin. Niềm vui của tôi là đồng hành cùng với anh em trong tiếng hát ngọt ngào, trong tiếng khóc lệ trào từ trái tim tôi. 

Đk. Tôi vẫn yêu thương mọi người trong suốt cuộc đời dù bao gian khó. Tôi mãi yêu thương mọi người trong bước hành trình nhà Cha dấu yêu, tôi hết bơ vơ lạc loài trên quãng đời mà tôi đi tới. Tôi hết băn khoăn nhọc nhằn chia sẻ ngọt bùi cùng với anh em.

2. Niềm tin của tôi là nụ cười nở mãi trên môi, trong bí tích lãnh nhận, trong ánh sáng lời Ngài dìu dắt đời tôi. Tình yêu của tôi là tình yêu của Đức Kitô. Yêu xuống thế làm người yêu đến chết thập hình còn mãi yêu thương.

 

Tâm Nguyện Kết 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có một câu của ai đó đã nói “xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa”. Con biết Chúa yêu con và con yêu mến Ngài, con biết Chúa cần con và con lại cần Chúa hơn ngàn lần. Và xin cho chúng con biết chấp nhận chính bản thân mình và chấp nhận sự sắp đặt của Chúa để chúng con không đề cao quyền lực và lợi nhuận nhưng biết phục vụ âm thầm, không đòi hỏi. Xin dạy chúng con biết bỏ mình cho người khác được sống như Chúa, để nhờ đó chúng con chống lại được những cơn cám dỗ về quyền thống trị và muốn chiếm đoạt. Lạy Chúa, như Chúa đã đến phục vụ cho chúng con được sống, xin cho chúng con không chạy theo tiện nghi hưởng thụ, mà bằng lòng với những gì mình có một cách đơn sơ. Giữa những cảnh tang thương của thế giới, xin cho chúng con nhận thấy những bất hạnh của người khác, để tạo cho họ cuộc sống đúng phẩm giá làm người. Giữa những người nghèo khổ, xin cho chúng con thấy được nhu cầu của họ để chúng con cảm thông và chia sẻ. Xin dạy chúng con biết cho Chúa tất cả, để Chúa sẽ cho lại chúng con và tha nhân gấp trăm ngàn lần những gì chúng con mơ ước. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.