Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

MÔN ĐỆ CỦA THẦY GIÊSU 

 

Khởi Nguyện 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con được trở thành môn đệ của Chúa thông qua bí tích Thánh Tẩy. Mỗi ngày chúng con lại càng cố gắng hơn nữa cho đời mình càng trở thành môn đệ đích thực hơn. Theo Chúa, Chúa đòi hỏi chúng con thật nhiều. Nào là bỏ cha mẹ, bỏ bạn bè, bỏ của cải và bỏ cả bản thân, vác thập giá theo chân Chúa. Chúng con nghe thấy mà sợ. Nhưng những đòi hỏi đó là những cánh cửa hẹp cho chúng con thành người hơn. Từ bỏ không phải là mục đích, nhưng chính tình yêu Chúa mới là khởi điểm và cùng đích. Yêu Chúa lên trên hết, cha mẹ, anh chị em cũng chỉ có giá trị tinh thần tương đối. Tiền bạc của cải là những vật có giá trị vật chất cũng tương đối. Sự sống của mình có giá trị trổi vượt. Nhưng so sánh với Thiên Chúa thì phải đặt xuống hàng thứ yếu Chúa có giá trị tuyệt đối để chúng con theo. Như thế theo Chúa tức phải yêu bản thân, yêu cha mẹ anh chị em, yêu của cải vật chất và trên là yêu Chúa. Vì yêu chúng con thực hiện. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu ở lại và ban cho chúng con lòng tin vào Thánh Thể Chúa. Lòng trông cậy vững vàng vào giá trị Chúa đề nghị và lòng yêu mến thiết tha vào chính Chúa. Tình yêu Chúa là điều chúng con kiếm tìm và hiến dâng tình yêu của chúng con cho Chúa. Tình yêu Chúa là đích điểm của mọi ước vọng và từ bỏ của chúng con. Xin ở lại trong chúng con bằng tình yêu Thánh Thể. Amen. 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Theo Thánh Lu-ca                                                   Lc 14, 25-33

          Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giáo chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tỉnh xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. 

          Đó là Lời Chúa 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Môn Đệ Chúa, Yêu Bản Thân 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đi theo Chúa không phải là từ bỏ bản thân, mà trái lại cần yêu bản thân của mình hơn. Nói một cách khác là yêu sự sống của mình hơn. Yêu sự sống, bản thân thì làm sao sống cho tốt. Chọn lựa điều tốt cho bản thân. Chọn điều thiện cho bản thân, điều ác tránh cho xa. Chọn điều tốt cho bản thân, điều xấu cần huỷ bỏ. Yêu hạnh phúc hơn là bất hạnh. Những gì cản trở cuộc sống vươn lên cần phải loại bỏ. Muốn vậy chúng con cần phải đặt ra những tiêu chuẩn đế sống cho chất lượng hơn. Sống phong phú dồi dào hơn khi đi theo Chúa. Ai đã làm môn đệ Chúa đều tìm kiếm hoà bình, tìm kiếm điều công chính, tìm kiếm lòng hiền hậu, khiêm nhường, tìm kiếm tha nhân và nhất là tìm kiếm Chúa. Tất cả những thứ đó đều nâng chúng con dậy, đều cho chúng con có tâm hồn trong sáng, đều đưa chúng con đến một cuộc sống chất lượng thực sự. Chúng con cần đưa ra những tiêu chuẩn phải đạt được cho cuộc sống có giá trị, có nhân phẩm. Chúng con cần đưa ra những mục tiêu phấn đấu cho đời sống có ý nghĩa, có mục đích rõ ràng. Yêu bản thân thì không thể lấy lối sống vội mà quên đi tổng thể của đời sống, không thể lấy cái trước mắt là hưởng thụ, hay chỉ biết sự sung sướng trước mắt, mà quên đi ý nghĩa đời mình, bỏ đi mục tiêu cuối cùng cần đạt được. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con yêu quý sự sống của mình, chúng con xem sự sống của mình trổi vượt lên trên của cải vật chất, lên trên cả sự sống của người khác. Chúng con bảo vệ sự sống của mình, không để ai quyết định sự sống cũng không tự quyết để cho sự sống còn hay mất. Chúng con cần sống có chất lượng hơn khi theo đuổi những điều thiện, chúng con sống cao quý hơn nhờ vào những điều tốt Chúa ban. Chúng con sống hạnh phúc hơn nhờ vào những điều phúc Chúa hứa. Cuộc sống của chúng con có một lần trong đời. Sống duy nhất một lần cho tất cả. Một lần sống trên dương thế này nên chúng con cần phải tận dụng những cơ hội, để thu tích cho mình những nhân đức cần thiết, thu góp cho mình những kiến thức cần để sống có chất lượng. Chúng con không thể quay lại để làm lại khi đã nhắm mắt xuôi tay. Chúa ban cho chúng con một lần sinh ra và một lần chết đi, tất cả để cho Chúa quyết định sinh và quyết định tử, phần còn lại là chúng con phải tự chọn cho mình một lối sống hợp với nhân phẩm của một con người. Lạy Chúa, chúng con đã là môn đệ của Chúa, đã theo Chúa và cuộc sống chỉ có một lần. Chúng con đã tra tay vào cày, đã khởi công xây dựng cuộc sống chất lượng cao, đã khai mào cuộc chiến. Giờ đây không phải là lúc ngồi tính, ngồi hưởng thụ, hay thỏa hiệp với điều xấu, nhưng là chiến đấu để chống lại những gì không mang lại hạnh phúc cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con sống theo Chúa, bởi vì đó là lối sống chất lượng cao mà chúng con hàng theo đuổi. Amen.

 

Bài Hát: Tâm Tình Phó Thác

Đk. Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì. Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân Tin mừng Người Cha biết con yếu đuối. Xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy.

1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con, Con không bơ vơ giữa trần gian quân thù ngập tràn đầy. Con luôn an tâm vì biết rằng Cha vẫn ở bên con.

2. Cho muôn thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con. Cho bao gian truân dẫu cuồng phong kéo giăng đầy đường đời. Con luôn kiên trung khi biết rằng Cha sẽ ủi an con.

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Môn Đệ Chúa Yêu Tha Nhân

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo Chúa cần yêu bản thân, tạo cho bản thân những gì là tốt lành, thiện hảo. Khi điều ấy tốt. cho chúng con thì cũng là điều tốt cho tha nhân, nên cần phải yêu tha nhân. Lạy Chúa khi làm môn đệ Chúa, chúng con thường bị mang tiếng là bỏ cha mẹ anh chị em. Vì Lời Chúa nói quá rõ: “Ai đến với Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ Tôi được”. Nhất là những người dâng mình cho Chúa lại càng bị hiểu lầm hơn nữa, vì hễ ai đi tu mà còn quyến luyến gia đình, thì bị cho là chưa dứt áo đời để tu. Nhưng Tin mừng không thể chỉ dựa vào một câu để xét đoán, chỉ dựa vào một phần để kết án tập thể. Muốn hiểu thấu Lời Chúa cần dựa vào toàn bộ sách Kinh thánh, dựa vào toàn bộ cuộc đời của Chúa, bởi vì tất cả những lời nói và việc làm của Chúa đều có giá trị cứu độ, làm sao có thể dựa vào một mảnh nhỏ để bỏ đi cả những giá trị cao siêu của tổng thể. Lạy Chúa dựa vào cuộc đời Chúa, ai dám nói rằng Chúa khinh dể hay bỏ cha mẹ. Chúng con còn nhớ Chúa sinh trong gia đình, lớn lên bên cạnh cha mẹ, chịu sự giáo dục của cha mẹ rất nghiêm túc. Kinh thánh xác nhận cho chúng con, “Chúa hằng vâng phục các ngài... ngày càng lớn khôn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến”. Mẹ con vẫn khăng khít với nhau ngay cả trong đời công khai, và cuối cùng Chúa đã chết trong vòng tay của mẹ. Đúng là một người con hiếu thảo tuyệt vời, một người mẹ tuyệt vời khi dành cho con tất cả, tin tưởng âm thầm động viên con. Tuy nhiên có những lúc mẹ con cũng có những khúc mắc, khi Chúa nói mà Mẹ chẳng hiểu gì, Chúa làm Mẹ lo lắng vì sứ vụ. Nhưng sứ vụ cứu độ của Chúa thật khó khăn đau khổ. Nếu Chúa không thường ngày bàn luận, chuẩn bị tâm hồn cho Mẹ của mình thì làm sao Mẹ có thể chấp nhận, tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa, làm sao Mẹ có thể ủng hộ con mình hoàn tất chương trình cứu độ. Tình mẫu tử Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng có điều kiện, điều đó là đạt dưới tình cha con của Chúa Giêsu và Chúa Cha. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Làm môn đệ của Chúa không bỏ cha mẹ, vợ con hay anh chị em, những cái đó có giá trị tinh thần rất lớn và không đáp đền được. Theo Chúa cũng là cách để đáp đền công ơn cha mẹ, Chúa đã dạy phải hiếu thảo với cha mẹ. Đạo hiếu trong gia đình được gia đình đạt rất cao. Chăm sóc các ngài khi các ngài còn sống, lo mai táng và lo hương khói cho các ngài khi đã qua đời, đồng thời bù đắp lại những thiếu sót của ngài bằng việc sống tốt hơn, yêu thương hơn. Cha mẹ sinh sản và nuôi dưỡng cùng giáo dục con cái, đến lượt con cái chăm sóc lại cha mẹ khi về già. Đó là lịch sử đã đi như vậy. Nhưng cuối cùng mà nói tất cả cũng chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Giá trị tuyệt đối là phải nói đến tình yêu Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Xin cho chúng con thấu hiểu được đạo lý của Chúa nơi gia đình và luôn luôn sống hiếu thảo với cha mẹ, sống chan hoà với anh chị em và mọi người trong sự hiếu thảo với Chúa. Amen

 

Bài Hát: Luật Yêu Thương 

1. Cho con một điều răn mới: yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân: tình yêu chính tâm.

Đk. Yêu thương là điều răn mới anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy.

2. Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con, mà Thầy rửa chân từng người chúng con. 

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Môn Đệ Yêu Chúa

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đi theo Chúa để tìm sự sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn, sống có chất lượng và ý nghĩa hơn. Dựa vào Lời Chúa dạy, chúng con cần phải đặt những giá trị ưu tiên. Những mối quan hệ của chúng con với vật chất thật cần thiết, quan hệ với tha nhân hay người thân cũng thật là cao cả. Nhưng những mối quan hệ ấy cần đặt dưới mối quan hệ với Thiên Chúa. Liên hệ vật chất, tha nhân hay cả mạng sống của mình cũng chỉ có giá trị tương đối, và phải đặt dưới sợi dây ràng buộc với Chúa. Thậm chí khi cần cũng phải hy sinh để chọn lựa Chúa, để giữ mối dây với Chúa không bị sứt mẻ đứt đi. Đó là đạo lý chúng con cần giữ. Đó là lòng hiếu thảo chúng con cần có với Chúa. Lòng hiếu thảo của chúng con với cha mẹ thường ngày rồi cũng có ngày không thực hiện được, cha mẹ cùng đi với chúng con một đoạn đường đời rồi lại chia tay, của cải cũng bám vào chúng con một thời rồi cũng phải cắt đứt, chỉ có Chúa còn hoài. Nhưng sự chia tay chỉ có tính tạm thời. Chúa muốn chúng con không bị ràng buộc quá vào những cái chóng qua, Chúa muốn chúng con được tự do khi sử dụng vật chất. Lời Chúa nói quá thâm trầm, và có tính triết lý quá cao, chúng con không thể lãnh hội được hết. Xin cho chúng con luôn trung tín với tình yêu Chúa khi sống với tha nhân, với của cải vật chất. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Làm môn đệ cho Thầy Giêsu cần phải vác thập giá hàng ngày mà theo. Dĩ nhiên chẳng có thánh giá gỗ như xưa để Chúa bắt chúng con vác theo. Nhưng nếu hiểu thánh giá là những sự khó, sự khổ chúng con gặp phải trên đường đời thì chúng con không huỷ bỏ, xa tránh nhưng là chấp nhận vì yêu Chúa. Thánh giá là từ bỏ nết xấu, làm một việc bác ái và phần rỗi người khác, thì đó cũng là những thánh giá. Thánh giá là bổn phận Chúa trao trong gia đình, lối xóm, xã hội và Giáo hội, thì chúng con cần phải gánh vác trách nhiệm ấy. Đó là những sự từ bỏ, là những chọn lựa giữa Chúa và các thứ khác. Làm môn đệ Chúa tức là phải lựa chọn Chúa làm sư phụ tuyệt đối, không thể đặt một loại gì kể cả đến tình cảm thiêng liêng nhất là cha mẹ vợ con ngang hàng với Chúa. Làm môn đệ Chúa thì đụng vào bất cứ một chuyện gì cũng lấy Lời Chúa làm thước đo giá trị, lấy Chúa làm lẽ sống và lấy luật Chúa làm bậc thang giá trị tuyệt đối cho mọi bậc thang khác. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ bỏ không phải là mục tiêu của môn đệ, Chúa không chủ trương phải từ bỏ, phải đau khổ nhưng chủ trương tình yêu, nên xuyên qua những từ bỏ ấy chúng con diễn tả cái gì thâm sâu, cái gì huyền bí và thật cao quý cho đời chúng con. Ấy là tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết chọn lựa tình yêu của Chúa trong muôn vàn những tình yêu khác. Xin dạy chúng con biết chọn Chúa lên trên hết trong những chọn lựa thường ngày. Xin dạy chúng con vác thập giá hàng ngày theo chân Chúa bằng những từ bỏ nho nhỏ mỗi ngày, để từ những từ bỏ nhỏ đó chúng con sẽ dễ dàng từ bỏ lớn hơn. Xin cho chúng con biết lắng nghe, chiêm ngắm Thánh Thể là tình yêu sâu thẳm của Chúa giữa nhân loại, để chúng con bắt chước thể hiện tình yêu ra cho mọi người chúng con gặp gỡ. Amen.

 

Bài Hát: Bỏ Ngài Con Theo Ai

1. Bỏ Ngài con biết theo ai? Đời lộng gió cánh chim ngàn phương. Trùng trùng sóng nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu? Bỏ ngài con biết theo ai? Bên đời kia tương lại khuất mờ. Bước đi không Ngài đời con buồn tênh. 

Đk. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian, Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?

2. Ngài ơi sao bỏ rơi con, để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi thân con máu đào. Chết treo thập hình nào ai buồn thương.

 

Tâm Nguyện Kết 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong một đoạn Tin mừng ngắn gọn mà Chúa nhắc tới ba lần nói: “Thì không thể làm môn đệ Tôi được!” Chúng con thấy được tầm quan trọng của việc ấy. Cuộc sống của mình rất đáng yêu, cuộc sống của người cần phải được trân trọng, của cải vật chất cũng cần được tôn trọng và sử dụng cho đúng. Nhưng yêu Chúa và chọn Chúa mới là hành vi cao thượng nhất, hành vi trổi vượt trong muôn hành vi. Chúa đã vì chúng con mà hủy mình ra không, giờ đây Chúa cũng muốn chúng con vì tình yêu của Chúa mà hiến thân phục vụ các linh hồn. Sự hiến thân của chúng con nhác cho mọi người hiểu được thế giới vật chất là đáng quý nhưng còn có một điều quý giá hơn nhiều. Tin tưởng và yêu mến Chúa, chúng con sẵn sàng hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Tin mừng. Chúng con tin rằng Chúa khôn ngoan, và yêu chúng còn hơn cả chính chúng con yêu bản thân mình ngàn lần. Ước gì chúng con cảm nghiệm được ràng trước khi chúng con sống cho Chúa và vì Chúa, tập sống cho tha nhân và vì tha nhân, thì Chúa và tha nhân đã sống cho chúng con lâu rồi. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.