Chúa Nhật V Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 5 THƯỜNG NIÊN

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tôn thờ và yêu mến Chúa. Chúng con kính dâng lên Chúa những thành công cũng như những thất bại trong cuộc đời của chúng con. Chúng con kính dâng lên Chúa những ưu tư lo lắng, những trăn trở của chúng con, chúng con muốn dâng lên Chúa cả những quá khứ lỗi tội của chúng con nữa, xin Chúa thương xót tha thứ và chúc lành thánh hóa chúng con trong giờ chầu Chúa này. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng từ trời cao xuống trần gian, để chiếu rọi vào những nơi u mê tối tăm trên trần thế. Ánh sáng thần linh soi vào những góc tối của lòng người và Chúa muốn cho mỗi người chúng con cũng phải trở thành anh sáng để soi sáng cho những ai đang ngồi trong bóng tối của sự chết, Chúa cũng dạy chúng con trở thành muối ướp mặn trần gian. Xin cho mỗi người chúng con biết dọi chiếu từ nguồn ánh sáng là Đức Kitô để chúng con cũng biết phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô cho mọi người. Xin cho chúng con cũng biết để cho Đức Kitô ướp mặn bằng muối của tình yêu, hầu chúng con đủ mặn cho đời không bị hôi thối phần rửa bởi thiếu muối tình yêu.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô                               (Mt 5:13-16)

"Chinh anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi." Chinh anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên để, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Đó là Lời Chúa. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU LÀ ÁNH SÁNG CHO TRÂN GIAN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là nguồn ánh sáng là Đấng tạo thành ánh sáng, là ánh sáng thật đã đến trong thế gian, chiếu soi vào bóng tối cho mọi người. Chính Chúa đã xác nhận: “Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi, sẽ không đi trong tối tăm, nhưng để được ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12). Chúa đã chiếu toả ánh sáng của Chúa qua những công việc Chúa làm “Loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố ân xá cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được sáng, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa”. “Tất những ai đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn đều được người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ lành, quỷ cũng xuất khỏi nhiều người” (Lc 4,18-19. 440-41). Người còn làm nhiều hơn thế: cho kẻ chết sống lại, chính người đã chịu chết trên thập giá để soi cho mọi người thấy ánh sáng dẫn tới nguồn sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi xưa Chúa đã ra đi rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Chúa đã giảng dạy, gặp gỡ dân chúng, đã có biết bao người đến với Chúa trong bóng tối, và khi ra về được thấm đẫm ánh sáng. Chúa đã đưa tội nhân ra khỏi bóng tối của tội lỗi, để dẫn họ vào ánh sáng ân sủng và tình yêu của Chúa. Chính khi Chúa chết và sống lại, Chúa đã xua tan bóng tối của sự chết và hứa với những ai đi theo Chúa sẽ không bao giờ bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ luôn luôn có ánh sáng của sự sống: vì thế, thế gian sẽ tối tăm biết bao nếu ánh sáng của Đức Kitô đã không chiếu rọi.

Tuy nhiên, chính Chúa đã mang ánh sáng vào trong thế gian, nhưng không phải mọi người đều đón nhận. Thật đáng buồn khi có người khước từ ánh sáng và chọn ở lại trong bóng tối. Chính vì lý do đó mà Chúa đã muốn cho mọi người chúng con tiếp tục chiếu sáng ánh sáng Tin Mừng của Chúa cho họ, để những ai đón nhận ánh sáng, thì Chúa Giêsu thật sự trở thành ánh sáng cho cuộc đời của họ.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con luôn bước đi trong ánh sáng huy hoàng mà Chúa đã đem đến thế gian. Khi chúng con sống trong ánh sáng của Chúa, chúng con trở thành suối nguồn ánh sáng cho người khác, đốt lên một ngọn đèn để họ bước đi và chiếu rọi đường lối của họ. 

 

Hát Bài: Chúa Là Ánh Sáng 

Đk. Chúa là ánh sáng dẫn đưa về nơi vinh quang, Chúa là Đấng cứu độ, Người đến dẫn về thiên đàng.

1. Một điều, một điều tôi khấn xin là được là được ở trong nhà Chúa, một điều, một điều tôi kiếm tìm là được, là được vui hưởng nhan Ngài.

2. Một điều, một điều tôi vững tin là được là được những ơn lành Chúa. Một đời một đời sống can trường, đợi chờ, đợi chờ ngày Chúa thi ân. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚNG CON LÀ MUỐI ƯỚP MẶN CHO ĐỜI 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa dạy chúng con là muối cho đời. Tại sao Chúa lại dùng hình ảnh muối mà dạy chúng con như thế? Chúng con biết công dụng của muối là ướp đồ ăn khỏi hư thối, thêm hương vị đậm đà và để tiêu hoá, muối còn được dùng trong nhiều công nghệ để làm chất thanh tẩy trong bột giặt, cho thuỷ tinh trong suốt tơ sợi bền giai. Muối rất hữu ích, nhưng tự nó hoà tan dễ dàng. Hòa tan mà vẫn không biến chất, hoà tan bỏ mình đi, để muối có sức thấu nhập tận cốt tuỷ của đồ ăn, của chất liệu cần dùng nó nhờ đó muối bảo tồn, gìn giữ vật khỏi hư thối, nguyên liệu được thanh tẩy, hương vị được thơm ngon đậm đà. Phải chăng đây là ý nghĩa mà Chúa muốn nhấn mạnh hơn cả, nơi chính mình Chúa và cho môn đệ của Chúa. Chính Người là Thiên Chúa đã từ bỏ địa vị Thiên Chúa vinh quang huỷ mình đi, hoà tan vào thành thân phận nô lệ phàm nhân để thanh tẩy mọi ô uế của con người, làm cho con người nên tươi tốt, đậm đà thơm ngát trong tình yêu Thiên Chúa, làm cho con người nên trong suốt phản chiếu ánh sáng chí thánh của Chúa. Để tỏa sáng vinh quang Chúa khắp nơi. Nét độc đáo của muối nay giúp cho chúng con hữu ích cho đời nhờ sự khác biệt của nó. Vì vậy chúng con không được đánh mất sự khác biệt này. Nếu muối nhạt đi thì lấy gì ướp cho mặn lại? Sự khác biệt của chúng con không ở nơi bản chất riêng của mình hay nơi những tính tốt chúng con có. Chúng con không dám tự hào cho mình là người tốt nhất hoặc muốn dạy người khác, chúng con cũng giống như tất cả mọi người, cũng gặp những thuận lợi và những khó khăn chung quanh chúng con như mọi người. Nhưng chúng con ra nhạt khi không còn liên kết với Đức Kitô, không còn hướng về Ngài, khi Ngài không còn là men cho đời sống chúng con, lúc đó cuộc sống chúng con và thế giới này sẽ thiếu hương vị. Bởi vì sứ mạng của chúng con là làm cho thế giới này biết “thưởng thức” Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đó chính là ý nghĩa mà Chúa muốn chúng con trở thành muối ướp mặn trần gian. Xin cho chúng con luôn để cho Chúa ướp mặn chúng con trước, để chúng con có đủ chất đạm mà ướp mặn cho đời thêm hương vị đậm đà của tình yêu Chúa. 

 

Hát Bài: Muối Men Cho Đời 

1. Quá khứ đời con còn ghi dấu chân hoang đàng. Bao nhiêu hồng ân bỏ qua chuốc bao khổ đau, có lúc đam mê để rồi nặng trĩu ê chề. Nay nương bóng Chúa tìm lại lẽ sống cho đời sống chúng con. 

Đk. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sáp biến tan cho đời thắp sáng, như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm cho tươi vui nụ cười.

2. Tương lai đời con là những khúc quanh mây mù thấy những hiểm nguy tự nhiên bước chân ngại ngùng. Chúa hứa cho con nụ hồng tươi giữa muôn gai qua bao gian khó để được cũng bấy nhiêu niềm vui. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚNG CON LÀ ÁNH SÁNG CHO TRÂN GIAN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa mời gọi mọi người chúng con phải là ánh sáng thế gian. Ánh sáng là để nhìn những gì, ánh sáng tự nó không đủ sáng, nó vô dụng nếu nó không soi cho cái gì hết. Chúa đặt chúng con trong thế gian để soi chiếu cho thế gian. Chúa không kêu gọi chúng con sống khép kín, tách rời người khác. Chúng con phải thực hiện những công việc của ánh sáng, nghĩa là những hành vi tốt hay những việc làm tốt được ánh sáng Thiên Chúa soi chiếu để trở thành những việc làm của chính Thiên Chúa. Nói vậy không có nghĩa là Thiên Chúa mời gọi chúng con tin rằng mình là người tốt hơn người khác, hoặc tự chúng con có thể hành động tốt hơn họ, mà chỉ bởi vì mọi công việc chúng con làm đều quy về vinh quang Thiên Chúa. Là nguồn ánh sáng “Ánh sáng của chúng con phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ để họ thấy những công việc tốt đẹp chúng con làm mà tôn vinh Cha chúng con Đấng ngự trên trời”. Nơi Chúa Giêsu ánh sáng đã tỏa chiếu trong thế gian chúng con phản chiếu lại ánh sáng này. Đời sống hành vi của chúng con trở nên tấm gương phản chiếu vinh quang Thiên Chúa, trở nên nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa dạy chúng con phải làm ngọn đèn chiếu sáng trước mặt thiên hạ. Chúng con không biết phải chiếu sáng như thế nào? Không biết làm cách nào để cho đời chúng con thành đèn chiếu sáng. Thưa chính là Chúa muốn chúng con không được khinh bỉ người khác, phải loại bỏ khỏi lòng những tranh chấp, hăm doạ, nói hành nói xấu nhau, mặt khác Chúa muốn chúng con phải biết chia cơm cho kẻ đói, chia áo cho người nghèo, làm cho người đau khổ được hạnh phúc. Khi chúng con làm như thế thì sự sáng của chúng con sẽ tỏa rạng như hừng đông, các vết thương của chúng con sẽ lành mạnh nhanh chóng, ánh sáng của chúng con sẽ bừng lên trong đêm tối và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày. Lạy Chúa chúng con đã biết mình có bổn phận làm gương sáng, xin cho chúng con cảm nghiệm thêm rằng: không gương sáng nào bằng sáng tình thương, không việc làm nào chiếu sáng bằng việc yêu thương. 

 

Hát Bài: Nguồn Ánh Sáng 

Đk. Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa. Alleluia.

1. Đức Chúa là ánh sáng và ơn cứu độ cho tôi, tôi còn sợ chi ai? Đức Chúa là thành lũy cuộc đời tôi, tôi còn run khiến chị ai

2. Tôi xin cùng Đức Chúa một ơn hằng khao khát được ở nhà Đức Chúa trong suốt đời sống hưởng lòng Chúa thương và nhìn thánh nhan Ngài.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã đem ánh sáng thần linh đến cho chúng con. Cảm tạ Chúa đã sai chúng con đi làm muối đất ướp cho mặn đời, là ánh sáng chiếu soi trần gian. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn để cho Chúa ướp mặn bằng muối ân sủng, muối tình yêu, để chúng con có đủ mặn để ướp cho đời khỏi hư thối. Xin cho mỗi người chúng con ngắm nhìn Chúa trong ánh sáng thần linh, để chúng con phản chiếu phần nào ánh sáng của Chúa trong cuộc sống của chúng con cho anh chị em, Xin cho chúng con có đôi mắt để thấy được những nỗi khổ của anh chị em và qua anh chị em chúng con thấy được sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng con có đôi tai để lắng nghe anh chị em và qua anh chị em chúng con nghe được tiếng Chúa. Xin cho chúng con có đôi tay để phục vụ anh chị em và qua anh chị em chúng con phục vụ Chúa, Xin cho chúng con có đôi chân để bước tới anh chị em và qua anh chị em chúng con bước gần đến Chúa. Xin cho chúng con có miệng lưỡi để nói lời cảm thông khích lệ và khen tặng anh chị em, để qua anh chị em chúng con nói với Chúa. Cuối cùng xin cho chúng con có quả tim để yêu thương anh chị em và qua anh chị em chúng con yêu Chúa. Amen.

 

  • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
  • Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
  • Hát bài về Thánh Thể.
  • Đọc lời nguyện ban phép lành.

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.