Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

 

KHỞI NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng kính yêu, quỳ trước tôn nhan Chúa chúng con xin thay lời cho tất cả anh chị em đang tin Chúa, cho những người đang đi tìm Chúa và cho những người đang ước muốn theo Chúa. Chúng con xin hiệp lòng dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Chúng con cũng kính dâng lên những tâm tư, tình cảm, ước muốn và cả lỗi tội của chúng con nữa. Xin Chúa thương nhận chúc lành và thánh hóa chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân loan báo Tin Mừng của Chúa cho những người đang sống bên chúng con, những người mà chúng con gặp gỡ họ trong cuộc sống thường ngày. Xin Chúa hãy dùng Tin Mừng của Chúa mà hướng dẫn chúng con đến sự sống đời đời.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêu                       (Mt 22.34-40)

Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: SỰ THẬT CỦA ĐỜI CHỨNG NHÂN HÔM NAY.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã mời gọi và sai chúng con đi loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho mọi loài thọ tạo. Nghe đến đây chúng con thật sự bối rối và giật mình vì chúng con có là chi đâu mà Chúa lại quan tâm đến chúng con như vậy; chúng con có là gì đâu mà Chúa đã tin tưởng trao phó nhiệm vụ quan trọng cho chúng con. Càng suy nghĩ và nhìn lại chính mình, chúng con càng cảm thấy xấu hổ. Bởi vì chúng con chưa một lần dám nói về Chúa cho người khác; chúng con chưa một lần dám giới thiệu về Chúa cho tha nhân. Chúa có biết tại sao không? Tại vì chúng con chưa có được Chúa ở cùng, hay vì chúng con chưa hiểu biết Chúa được bao nhiêu! Cho nên chúng con chưa dám hoặc còn e ngại nói về Chúa cho anh chị em. Chính vì lẽ đó mà hiện nay còn biết bao nhiêu người chưa được nghe Tin Mừng; còn rất nhiều người đang đói Lời Chúa. Ấy là chưa nói đến một số người trong chúng con đây có một lối sống ngược lại với những đòi hỏi của Tin Mừng. Chúa dạy hãy yêu mến Chúa hết linh hồn và hết trí khôn. Vậy mà mấy ai đã dám sống đạo mến yêu này? Chúa dạy hãy thương yêu anh em như chính mình, thú thật chúng con chưa thực thi nổi. Chúa dạy hãy tha thứ cho kẻ thù, xem ra thật quá khó đối với chúng con. Thưa Chúa Giêsu Thánh Thể đó chính là sự thật nơi cuộc sống chứng nhân của chúng con hôm nay. Xin Chúa thương tha thứ và ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con biết ra khỏi chính mình, sống một cuộc sống chứng nhân theo ý Chúa.

 

Hát Bài: Nguyện Chúa Chí Ái

Đk: Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con, rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Ngài.

1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng đến Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

2. Này cõi lòng nhơ uế, tội ác che lấp tâm hồn. Cầu Chúa Trời khoan nhân, rửa cho tuyết trinh trắng ngần.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA THÁNH THẦN DẠY TA SỐNG ĐỜI CHỨNG NHÂN.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! trước khi Chúa về trời Chúa đã chính thức trao cho các tông đồ sứ mạng làm chứng cho Chúa. Cũng như các tông đồ, chúng con được mời gọi làm chứng cho Chúa. Chúa thấu biết nơi chúng con nhiều giới hạn và bất toàn, cho nên Chúa đã ban Chúa Thánh Thần đến với chúng con, để chính Chúa Thánh Thần sẽ là nguồn động lực giúp cho chúng con hoàn thành được sứ mạng lớn lao này.

Lạy Chúa Giêsu nhìn vào cánh đồng truyền giáo hôm nay, lúa đã chín nhiều mà thợ gặt quá ít. Còn biết bao người chưa nhận biết Chúa và thiếu thợ gặt, thiếu nhân chứng rao giảng cho họ. Đó là lúa chín, còn thợ gặt thì sao Chúa? Những chứng nhân Tin Mừng hôm nay đã và đang phải liên tục chiến đấu với những cám dỗ hưởng thụ, với cả những yếu hèn tội lỗi của kiếp người. Họ đang cố gắng gọt dũa chính mình để trở nên những chứng nhân đích thực như lòng Chúa mong ước. Bên cạnh những khó khăn của bản thân, còn có ảnh hưởng của xã hội làm cản trở không ít cho đời sống chứng tá: sự suy thoái đức tin, đời sống thực dụng, sự suy đồi luân lý ... tất cả những trắc trở đó đòi hỏi mỗi chứng nhân phải liên lục lội ngược dòng để giữ vững lý tưởng. Trách nhiệm của đời chứng nhân thật nặng nề khó khăn. Nhưng một khi Thiên Chúa đã sai đi, Ngài cũng tạo mọi điều kiện để giúp chúng con chu toàn sứ vụ. Ngài đã ban Thánh Thần. Chính từ nơi Thánh Thần sẽ hướng dẫn đời sống chứng nhân.

 

Hát Bài: Thần Khí Sai Đi

Đk: Này chính Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng, này chính Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.

1. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù. Mang Tin Mừng giải thoát Thiên Chúa đã cứu tôi.

2. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến người âu sầu. Mang Tin Mừng an ủi Thiên Chúa đã cứu tôi.

3. Sai tôi đến người tội lỗi, sai tôi đến với người lao nhọc, mang Tin Mừng cứu rỗi Thiên Chúa đã cứu tôi.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: TRUYỀN GIÁO BẰNG CẦU NGUYỆN.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! chúng con rất muốn cộng tác với Chúa trong việc loan báo Tin Mừng làm cho mọi người nhận biết Chúa. Thế nhưng chúng con không biết bắt đầu từ đâu? Không biết linh hồn của việc loan báo Tin Mừng là gì? Dưới ánh sáng Lời Chúa và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng con mới khám phá ra linh hồn của công cuộc truyền giáo chính là cầu nguyện. Một công việc mà ai trong chúng con cũng đã thi hành trong đời sống đạo của mình. Có thể hằng ngày chúng con đã đang và sẽ tâm sự với Chúa. Vậy mà mấy ai trong chúng con hiểu được ý nghĩa và giá trị của lời cầu nguyện. Mấy ai trong chúng con biết hướng lời cầu nguyện của mình cho công cuộc truyền giáo.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! nhìn vào đời sống của Chúa, nhìn vào lối sống của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chúng con mới biết được nguồn sức mạnh của lời cầu nguyện trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Xin Chúa hãy dạy chúng con ý thức hơn về sứ mạng Chúa trao và xin Chúa Thánh Thần canh tân lòng trí, để chúng con mỗi ngày biết dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đơn sơ chân thành dành cho công cuộc truyền giáo. Xin Chúa Thánh Thần không ngừng nâng cao phẩm chất cầu nguyện của chúng con từ những thái độ lải nhải nhiều lời, ích kỷ, đến cho xin cho chúng con biết chấp nhận thánh ý Chúa cách quảng đại, mau mắn và vui vẻ.

 

Hát Bài: Lời Thiêng Dâng Chúa.

1. Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài.

Đk: Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con, tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong hồn.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước khi Chúa về trời Chúa đã căn dặn chúng con: Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau - Cứ dấu này người ta sẽ nhận ra các con là môn đệ Thầy là các con hãy thương yêu nhau như Thầy yêu thương các con. Đức mến là tột đỉnh và chủ đích của đời sống Kitô giáo. Thiếu đức mến không thể nói đến các nhân đức khác được. Vì đạo Công Giáo đặt trên nền tảng là mến Chúa yêu người. Mến Chúa sẽ dẫn tới yêu người và yêu người là nới rộng lòng mến Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng con về một tình yêu hoàn toàn vị tha. Tình yêu của người được thể hiện qua đời sống phục vụ chứ không phải để được phục vụ, và công cuộc phục vụ của Chúa Giêsu đã đạt đến mức viên mãn là chết trên cây thập giá. Nghĩa là bằng sự hiến ban trọn vẹn chính mình trong khiêm hạ và tình yêu. Còn chúng con, những môn đệ của Chúa cũng được mời gọi đáp lại tình yêu ấy. Sống trong một gia đình, mỗi người chúng con có dám sống tinh thần phục vụ như Chúa không? Có dám vì tình yêu mà chấp nhận hy sinh để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu không? Sống trong một giáo xóm, họ đạo chúng con có biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng chịu phần thiệt, phần dở về cho mình, để làm tăng thêm nụ cười và xoa dịu vết thương lòng nơi anh chị em xóm làng chung quanh không?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đang mời gọi chúng con trở thành ánh mắt của Chúa, trở thành con tim của Chúa, trở thành đôi tay của Chúa giữa lòng cuộc sống hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con mãi mãi là khí cụ bình an của Chúa.

 

Hát Bài: Kinh Hoà Bình

Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.