Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 27 THƯỜNG NIÊN

LỄ MẸ MÂN CÔI

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin chia vui với Chúa, vì hôm nay chúng con họp mừng Mẹ của Chúa. Chúa đã đưa Mẹ về trời hưởng tôn nhan Chúa. Thế nhưng, lòng Mẹ luôn dõi theo đoàn con ở thế trần. Chính vì thế Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa phù hộ, che chở, thêm sức và bảo vệ chúng con. Mẹ đã có những sáng kiến đặc biệt để giải cứu chúng con. Chính Mẹ đã phán dạy chúng con qua chân phước Alanô rằng: “Bất cứ ai trung thành đọc kinh Mân Côi và suy ngắm những mầu nhiệm sẽ được ân thưởng. Mẹ sẽ xin cho họ được tha mọi hình phạt và mọi tội lỗi trong giờ họ chết. Điều đó rất dễ đối với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ Vua trời. Và vì dầy ơn, Mẹ có thể ban phát ơn phúc cho các cơn cái dấu yêu của Mẹ.” Tại Lộ Đức, Mẹ đã hiện ra với Bernadette, đeo tràng hạt vàng ở cánh tay phải và đọc kinh Mân Côi với Bernadette. Tại Fatima Mẹ đã hiện ra với ba trẻ em Lucia, Phanxicô và Giaxinta 6 lần từ 13 tháng 5 tới 13 tháng 10 năm 1917. Cả 6 lần Mẹ đều thúc giục “Các con hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi hằng ngày”. Ngày 13 tháng 10 Mẹ xưng mình là “Đức Mẹ Mân Côi”.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Luca                            (Lc 1, 26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là- Ma-ri-a,

Sứ thần vào nhà trỉnh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xỉn Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: LỜI HỨA CỦA MẸ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hôm nay Chúa cho phép chúng con tung hô, tôn vinh và ca ngợi cảm tạ Mẹ của Chúa. Vì khi chúng con tôn vinh Mẹ là Chúa cũng vui lắm rồi.

Lạy Mẹ Maria, khi hiện ra với chân phước Alano Mẹ đã long trọng hứa ban 15 đặc ân cho những ai đọc kinh Mân Côi

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.
2. Mẹ hứa phù trợ đặc biệt và ban nhiều đặc ân cho những ai đọc kinh Mân côi.
3. Kinh Mân côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân côi tiêu diệt thói xấu giảm thiểu tội lỗi và phá tan các ngụy thuyết.
4. Kinh Mân côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Kinh Mân côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn, giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khát khao những sự trên trời. Thực, kinh Mân côi chính là phương tiện giúp thánh hóa các linh hồn.
5. Linh hồn đến với Mẹ bằng kinh Mân côi sẽ không hư mất.
6. Những ai đọc kinh Mân côi sốt sắng và áp dụng những mầu nhiệm của kinh Mân côi vào đời sống mình sẽ không sợ rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ không phải chết bất tử. Nếu đã sống công chính họ sẽ được bền vững mãi trổng ơn Chúa và xứng đáng hưởng quê trời.
7. Những ai thực tôn sùng mầu nhiệm Mân côi sẽ được ơn chịu các phép bí tích trước giờ chết.
8. Những ai trung thành lần hạt Mân côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn cùng với đầy dẫy ơn huệ của Ngài. Khi lâm tử họ sẽ được chia sẻ huân nghiệp của các thánh trên thiên đàng.
9. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng phép lần hạt Mân côi.
10. Những con cái trung thành của phép lần hạt Mân côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.
11. Nhờ lần hạt Mân côi các con sẽ được hết những gì mình xin.
12. Những ai truyền bá phép lần hạt Mân côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân khốn khổ.
13. Mẹ đã xin Con chí thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần hạt Mân côi, là họ sẽ được cả triều đình thiên quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.
14. Những ai đọc kinh Mân côi đều là con người cái Mẹ và là anh em với Con một của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.
15. Tôn sùng phép lần hạt Mân côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã hứa thì chắc chắn Mẹ sẽ thực hiện. Xin cho chúng con biết nghe lời của Mẹ. Mà thực lòng chăm chỉ dọc và suy niệm kinh Mân côi mỗi ngày.

 

Hát Bài: Hoa Mân Côi

Đk. Một tràng hoa Mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.

Khi an vui thái hoà như lời thiên sứ truyền tin, như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa kết hoa kinh để dâng Mẹ.
Khi hân hoan cõi lòng như ngày Con Chúa Phục sinh, như khi xưa xin nhận Thánh thần, như khi Mẹ về trời vinh sáng kết hoa kinh để dâng Mẹ.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ KINH MÂN CÔI

Lạy Chúa Giêsu Thánh thể! Các Đức Giáo hoàng thay mặt Chúa đã dạy dỗ chúng con về ý nghĩa và sức mạnh của lời kinh Mân côi:

- Đức Clemente XIII: Ta khoan dung ban một ơn đại xá, một năm một lần cho mỗi người và cho mọi người thật lòng thống hối xưng tội rước lễ, sốt sắng đọc kinh Mân côi trong giờ đã định cho họ, và cầu nguyện để tiêu diệt các bè rối và thăng tiến Giáo Hội.

- Đức Grêgôriô XVI: một niềm vui biết bao nhớ lại kinh Mân côi lợi ích cho Giáo Hội Công Giáo, cũng như cho giáo dân họp nhau cầu nguyện, cầu xin ơn che chở của rất Thánh trinh nữ.

- Đức Piô V: không gì hoàn hảo bằng nhiều tiếng từ khắp nơi trên thế giới cùng dâng lên van xin rất Thánh đồng trinh Maria như họ suy ngắm những mầu nhiệm Chúa Kitô, đổ những ơn lành của lòng từ ái Mẹ không ngừng ban xuống trên Giáo Hội.

- Đức Benedictô XV: kinh Mân côi cần thiết hơn bao giờ hết, vì không những dâng lên Mẹ để nhờ Mẹ làm đẹp lòng Thiên Chúa ban mọi ơn cho chúng ta, và vì hơn mọi kinh khác, kinh Mân côi mang một dấu hiệu kinh chung gia đình.

- Đức Piô XI: kinh Mân côi thực là một triều thiên hoa hồng rực rỡ nhất, mà tuổi thanh xuân có thể đội. Đó là những đoá hồng trinh khiết và đóa hồng tình mến, đóa hồng tình yêu huynh đệ, đóa hồng tông đồ tươi nở trong khung cảnh lộng lẫy của một gia đình thiêng liêng, như đoàn thanh niên Công giáo tiến hành.

- Đức Piô XI: gia đình tụ họp buổi chiều đọc kinh Mân côi tôn kính nữ vương thiên đàng. Đời sống gia đình Kitô hữu và lòng sùng đạo thấm nhuần trong các con cái, mầm ơn gọi linh mục và tu sĩ. Tinh thần hy sinh Kitô hữu dạy họ chịu đựng nghịch cảnh và sầu đau. Nếu noi gương Mẹ Maria, gia đình sẽ là một nguồn suối các nhân đức và bình an luôn ngự trị trong đó.

- Đức Gioan XIII: chớ gì kinh Mân côi gia đình là một hương thơm sự bình an cho gia đình các con. Ước chi con cái của các con chạy đến với Mẹ Maria, để gìn giữ sự trong trắng ngây thơ. Ước chi các bạn thanh niên học được nơi Đức Mẹ sự phấn khởi làm việc thiện và bảo đảm sự thanh khiết của họ. Ước chi người đau khổ hy vọng được niềm an ủi nơi Đức Nữ Trinh.

- Đức Phaolô VI: kinh Mân côi đạo đức và phổ cập hiện như một chuỗi cứu độ treo trên cánh tay Chúa Cứu Thế và Mẹ thánh Người, và do đó phát ra mọi ơn lành cho chúng ta và mọi niềm hy vọng đến với chúng ta.

- Đức Gioan Phaolô II: trong những chục kinh Mân côi, tâm lòng chúng ta có thể hái lượm được những sự kiện làm thành đời sống cá nhân, gia đình, dân tộc, Giáo hội và thế giới. Đó là những vấn đề cá nhân, gia đình, hay người thân cận người thân quyến thuộc chúng la. Như vậy kinh Mân côi hoà nhịp đời sống con người.

 

Hát Bài: Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi

Đk. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đình, dâng ngành Mân côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan, giữa chốn sa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.

Mẹ ơi lời mẹ thiết tha nài xin, con năng ngắm phép Mân côi từ đây. Này con thành tâm mến yêu cậy tin. Cao rao phép thánh Mân côi hằng ngày.
Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van: Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn lầm than. Mẹ ơi mẹ thương Giáo hội Việt Nam, giơ tay cứu giúp xuống ơn tràn đầy.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHUÔI MÂN CÔI LÀ MỐI DÂY VÔ CÙNG HUYỀN DIỆU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong cuộc sống của chúng con có những mối dây tương quan: nào là tương quan giữa hai người bạn, giữa anh chị em, giữa thầy và trò, giữa cha mẹ con cái, giữa vợ chồng, giữa loài người với Thiên Chúa, giữa Mẹ Maria và chúng con. Chính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói các con hãy làm cho chuỗi Mân côi thành một mối dây êm dịu liên kết các con với Thiên Chúa. Lời huấn dạy của Đức Thánh Cha rất xác thực, vì mối tình giao hảo giữa chúng con với Thiên Chúa là mối tình giao hảo song phương, về phía Chúa, Chúa yêu chúng con trước, yêu chúng con từ muôn thuở đã ban cho con một Người cho chúng con. Còn phía chúng con, quả tim chúng con phải “có mắt" để khám phá ra mỗi ngày thêm tình Chúa yêu thương. Quả tim chúng con phải có "tai" để nghe tiếng lòng của Chúa. Tim chúng con phải biết "nhìn và nghe" để rung nhịp với trái tim Người. Tim chúng con còn phải biết nói để đáp lại tiếng lòng của Chúa, chắc chắn Chúa gợi ý cho chúng con nói với Chúa về kinh Mân côi. Vì khi đọc kinh Mân côi, chúng con đi sâu vào những huyền diệu ơn cứu chuộc là biểu chứng tình Chúa yêu thương. Đọc kinh Mân côi chúng con rà được đúng tần số tiếng lòng của Chúa. Do đó Đức Piô XII nói kinh Mân côi là một trong những cách tốt nhất để đàm đạo với trời cao. Và như thế kinh Mân côi là mối dây rất êm dịu liên kết chúng con với Thiên Chúa. Đọc kinh Mân côi càng tử tế suy ngắm các mầu nhiệm càng cẩn thận, chúng con liên kết với Chúa càng chặt chẽ thân mật.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Kinh Mân côi cũng là mối dây tươi hồng liên kết chúng con với Mẹ Maria. Chuỗi Mân côi là dây ràng buộc con với Mẹ. Đúng thế! Thường tình thế gian giữa con và mẹ có những sợi dây thiêng liêng bí nhiệm chặt chẽ như người ta thường nói “lon son như con với mẹ” thì về phần linh hồn cũng vậy, Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu nên cũng là mẹ loài người. Vì thế chắc chắn giữa mẹ và chúng con có những mối dây tình mẫu tử thật thiết tha đậm đà. Nhưng có một mối dây liên kết chúng con với Mẹ đặc biệt chặt chẽ làm thêm tươi thắm tình ngoan thảo của chúng con đối với Mẹ. Đó là chuỗi Mân côi. Chuỗi Mân côi liên kết chúng con chặt chẽ với Mẹ, để Mẹ dẫn dắt chúng con đi sâu vào mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể cửu thế. Chuỗi Mân côi cũng làm cho chúng con hợp tâm tình, với những xu hướng thiêng liêng của Mẹ và sau hết nhờ trái tim Mẹ, kinh Mân côi đặt chúng con vào mối liên kết sống động với Chúa Giêsu. Amen.


Hát Bài: Chuỗi Ngọc Vàng Kinh

1. Xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân côi ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ Mẹ Maria xin dâng lên Mẹ cành, hoa tươi xinh dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa. Xin dâng lên Mẹ Mẹ hãy thương tinh.

Đk. Đây chuỗi ngọc Mân côi nhiệm mầu tỏa sáng say đắm dương gian. Bao vương vấn trong đời quên lời Mẹ khuyên thống hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hoà khúc chất ngất thiên nhan vui trong ánh huy hoàng, nép bên tà áo mẹ hiền.

2. Xin dâng lên Mẹ niềm tin vô biên, trọn đời tận hiến, mộng ước tương lai. Xin dâng lên Mẹ tâm hồn trong trắng xin dâng lên Mẹ tình yêu trinh nguyên, tuổi hồng yêu dấu hạnh phúc thanh xuân. Xin dâng lên Mẹ lời hứa ban đầu.


TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ nãy đến giờ Chúa đã lắng nghe tiếng lòng của chúng con dâng lên Mẹ của Chúa, và tiếng Mẹ của Chúa nhắn nhủ dạy bảo mỗi người chúng con. Chắc Chúa rất vui khi thấy Mẹ con chúng con tâm sự nhỏ to với nhau. Và chúng con tin rằng Chúa không thể từ chối những ơn, mà Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con kêu cầu cùng Chúa và Chúa chắc không thể từ chối đáp lời Mẹ con chúng con kêu xin.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi còn ở dương thế Chúa có biết bao những cảm nghiệm, về tình mẹ dành cho Chúa và ngày nay trên thiên quốc Chúa vẫn đang hưởng trọn vẹn tình mẫu tử mà mẹ dành cho Chúa. Xin Chúa chia sẻ và chỉ bảo cho chúng con hạnh phúc của người con thảo được núp bóng và sống trong tình mẫu tử của Mẹ. Xin cho chúng con thật sự nếm cảm được niềm vui và hạnh phúc, trong mối tình từ ái của Mẹ dành cho chúng con.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.


Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.