Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 29 THƯỜNG NIÊN

CỦA THIÊN CHÚA TRẢ CHO THIÊN CHÚA

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong cuộc đời của chúng con nhiều khi hay bị lẫn lộn: không biết đâu là của Thiên Chúa và cái gì là của trần gian. Chính vì hay bị lẫn lộn, nên chúng con thường hay lấn cấn trong cách sử dụng tiền của ở đời này và hạnh phúc thật đời đời. Xin Chúa hãy chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để vừa chu toàn bổn phận của một người công dân trần thế' và một người công dân thiên quốc. Làm thế nào để giúp cho chúng con chu toàn bổn phận đời và đạo, giữa gia đình và xã hội, giữa mái ấm và nhà thờ, giữa cái tôi và chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thật khó cho chúng con quá. Vì một lúc chúng con phải chu toàn cả hai nhiệm vụ. Chúng con không biết nhiệm vụ nào quan trọng hơn nhiệm vụ nào. Khi phải chọn lựa quả thật chung con không biết phải lựa chọn bên nào, vì bên nào cũng quan trọng và cần thiết. Xin Chúa giúp cho chúng con, biết chọn đúng hướng đi và lẽ sống cho cuộc đời của mình, để chúng con không còn nuối tiếc về quá khứ đã qua, không còn dậm chân trong hiện tại, không còn lo sợ cho tương lai.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêu                           (Mt 22, 15-21)

Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê- da hay không?"

Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Xê-da." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xê-da, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: HAI BỔN PHẬN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vào giai đoạn lịch sử trong thời Chúa đi rao giảng, chính quyền La mã đã ban hành ba thứ thuế thông thường. Một là thuế điền thổ, mỗi người phải đóng cho nhà nước một phần mười mễ cốc và một phần năm số dầu mà họ làm ra, thứ thuế này được trả một phần bằng tiền mặt và một phần bằng sản phẩm. Thứ đến là thuế lợi tức gần bằng một phần trăm lợi tức của một người. Sau cùng là thuế thân, quy định người nam từ 14 đến 65 tuổi và người nữ từ 12 đến 65 tuổi đều phải đóng một đơniê, tương đương với lương công nhật của một người. Thuế trong câu chuyện ở đây là thuế thân. Câu hỏi mà các giáo sĩ Do thái hỏi, nhằm đặt Chúa Giêsu vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu Ngài nói đóng thuế là không đúng luật, lập tức họ sẽ báo cáo với chính quyền La mã rằng, Ngài là kẻ phản loạn chắc chắn Ngài sẽ bị bắt ngay. Nếu nói đóng thuế là đúng luật thì Ngài sẽ mất niềm tin của quần chúng. Dân chúng không chỉ không ưa đóng thuế như mọi người, không ưa đóng thuế nhưng họ không muốn đóng thuế vì là do tín ngưỡng. Đối với người Do thái Thiên Chúa là vua duy nhất. Họ là quốc gia thần quyền, nên việc đóng thuế cho bất cứ vị vua trần gian nào, đều có nghĩa là nhìn nhận vương quyền của vua ấy, và như thế là xúc phạm đến Thiên Chúa; nên đối với người Do thái cuồng tín, đóng thuế cho người ngoại quốc là điều hoàn toàn sai. Những kẻ hỏi Chúa nghĩ rằng dù Ngài trả lời thế nào chăng nữa Ngài cũng tự đặt mình vào tình trạng nan giải. Nhưng Chúa Giêsu rất khôn ngoan. Ngài bảo họ đưa cho ngài xem đồng tiền có chạm hình của vị hoàng đế. Thời xưa đồng tiền là dấu hiệu của vương quốc. Khi một vị vua đãng quang, họ thường đúc đồng tiền, để bày tỏ tính cách thực tế của vương quốc họ đang nắm giữ; đồng tiền đó thuộc về tài sản của vị vua có in hình vị vua trên đồng tiền. Họ trả lời đó là hình của Xêda. Chúa phán hãy trả cho Xêda vật gì của Xêda và trả cho Thiên Chúa vật gì của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Với sự khôn ngoan tuyệt đối, Chúa không bao giờ đặt ra những lề luật, giới răn điều lệ, đó là lý do tại sao sự dạy dỗ của Chúa tồn tại mãi mãi, không bị lỗi thời. Chúa luôn đưa ra những nguyên tắc lớn và quan trọng. Bất cứ Kitô hữu nào cũng có hai bổn phận công dân. Người ấy là công dân quốc gia mình đang sống, người ấy được sống yên ổn khỏi những kẻ vô pháp luật quấy nhiễu, là nhờ sự che chở và nhà nước người ấy có những dịch vụ công cộng như điện, nước, đều là nhờ nhà nước. Điều này đặt cho người dân một món nợ bắt buộc. Vì Kitô hữu là một người lương thiện, nên họ phải là một người có trách nhiệm. Không làm tròn bổn phận công dân cũng chính là không làm tròn bổn phận Kitô hữu. Nhưng Kitô hữu cũng là công dân của nước thiên đàng. Có những vấn đề tôn giáo mà người tín hữu phải có trách nhiệm đối với Thiên Chúa. Hai bổn phận công dân sẽ có thể không bao giờ đụng chạm nhau, vì không nhất thiết phải như thế. Tuy nhiên khi người tín hữu tin rằng một điều nào đó là ý Chúa, thì họ phải làm hoặc nếu họ tin rằng điều đó ngược với ý Chúa thì họ cần phải chống lại, không được nhúng tay vào. Chúa Giêsu không nói đến ranh giới giữa hai bổn phận này. Ngài dành điều đó cho lương tâm mỗi người phán đoán. Tuy nhiên đấy là chân lý Chúa đã đặt ra: một Kitô hữu chân thật phải là một công dân tốt của đất nước, đồng thời cũng là một công dân tốt của thiên quốc.

 

Hát Bài: Trước Thánh Thể

Đk. Con thờ lạy Chúa Giêsu đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu thương đoái nhận lời con cầu.

1. Xin cho con yêu Chúa nhiều đáp tình Chúa đã dấu yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp thảm sầu.

2. Xin cho con giữa thế trần giữ lòng trung thành sắt son. Xin cho con xa thế trần để lòng an ủi Chúa luôn.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CỦA XÊDA HAY CỦA THIÊN CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Người biệt phái và Pharisêu năm xưa muốn gì ở câu trả lời của Chúa? Họ chỉ muốn Ngài đáp có hay không thôi, nên họ tâng bốc khen ngợi ngài rất khéo léo: “Thưa Thầy chúng tôi biết Thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy không vị nể ai khổng đánh giá người ta theo kiểu bề ngoài”. Như vậy họ đặt hai cái bẫy: một bẫy tâng bốc để buộc ngài phải trả lời, một bẫy phải nộp thuế để kẹp ngài giữa hai gọng kìm phải đáp có hay không. Chúa Giêsu đáp đúng như họ khen, chứ không đúng như họ gài bẫy. Đúng như họ khen “thầy là người chân thật không đánh giá theo bề ngoài. Ngài đã thành thật đánh giá đúng lòng, đúng tim, đúng như đầu óc tâm tư của họ. Ngài nói: các ông thật giả hình, các ông có ác ý gài bẫy tôi. Đánh giá đúng họ xong ngài cứ sự thật dạy đường lối của Thiên Chúa. Của Xêda trả về cho Xêda, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa.

- Của Xêda trả về cho Xêda, tiền của Xêda trả về Xêda: của ai trả về chủ nó, không xài nó, không lợi dụng nó để mua tiên hay phạm tội ác. Cũng không để nó lôi kéo mình, bắt mình làm nô lệ nó. Của ai trả về họ. Vừa thực thi công bằng, vừa giải thoát mình, sống tự do thanh thoát.

- Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa: Đây là mục đích chính Chúa Giêsu đến giải thoát mọi người khỏi nợ trần gian, khỏi ách Satan, trả họ về Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói đến của Thiên Chúa, Ngài muốn cứu đối phương thoát khỏi vòng kiềm tỏa đang dằn vặt họ. Đang buộc trói họ khiến họ âm mưu dùng thủ đoạn chính trị gài bẫy Ngài. Ngài muốn nhắc nhở họ nhận biết: chính họ là của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã sinh thành bảo trợ họ, chọn họ làm dân riêng. Chính ra họ phải lo thành tựu mọi ý muốn của Thiên Chúa, chứ đừng lo âm mưu tiêu diệt những người của Thiên Chúa. Những người của Thiên Chúa là Đấng Mêsia và tất cả thiên hạ. Đấng Mêsia chính là Đấng cứu thế từ trời xuống trần gian, khỏi thần chết quỷ dữ, Đấng Mêsia đó chính là Chúa Giêsu đã đến tuyên bố năm hồng ân, thời kỳ đại xá, xóa tội trần gian bắt đầu thời đại mới, thời đại tin mừng cứu độ mở toan cửa tình yêu Thiên Chúa cho muôn dân được kết hợp cùng Thiên Chúa Cha. Để rồi tất cả đều làm việc vì lòng tin, gánh vác những nỗi khó nhọc vì yêu mến, và kiên nhẫn chịu đựng những nghịch cảnh vì trông đợi Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tất cả là của Chúa, tất cả đều được Chúa mến thương, tất cả đều được Chúa ban Tin mừng cứu độ, tất cả đều được mời gọi làm con Chúa và là anh chị cm với nhau. Xin cho tất cả mọi người biết thành tựu ý muốn của Chúa như Đức Kitô, để tất cả đều được xác tín sâu xa là mọi sự đều là của Chúa, và biết cảm tạ Chúa với lòng thương mến chân tình, thoát mọi âm mưu tranh giành gài bẫy nhau.

 

Hát Bài: Chính Mình Máu Ngài

1. Lời xưa chiều hôm tiệc ly biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Này đây Mình Ta ban cho hãy mau cẩm lấy ăn chính thân Ta. Tạ ơn chén kia vơi đầy Máu Ta chan hoà cùng nhau hãy uống. Vì đây Máu Ta tuôn tràn để cứu thế nhân. Máu của Giao Ước.

Đk. Đây chính Mình Thánh Ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Đây chính là Máu Ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống máu không bao giờ khát và sẽ được sống hiển vinh.

2. Người ơi nào ai đói khát đến dự tiệc mời ăn Mình Máu Ngài vì thương Ngài đã trao ban để ở cùng ta, năm tháng không màng. Người ơi có ai hơn Ngài quá yêu thương người tình thương vô biên. Mừng vui phút giây êm đềm thờ lạy kính yêu rước mình Máu Chúa.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CÔNG DÂN TRẦN THẾ VÀ CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con những Kitô hữu là những công dân của nước Việt Nam, nơi chúng con chào đời và sinh sống, với những quy luật và sự điều hành của những nhà cầm quyền đã cho chúng con được sống trong hòa bình và an ninh. Chính quyền có những quyền lực và người Kitô hữu chúng con, sẽ tôn trọng những quyền lực đó, chúng con phải tôn trọng các luật lệ và quy tắc của chính quyền. Chúng con phải trở nên những công dân có trách nhiệm, và bằng hết khả năng có thể, chúng con phải đóng góp vai trò của mình, trong việc làm cho đất nước trở thành một nơi tốt đẹp, cho tất cả các công dân. Nếu không trở nên một người công dân tốt, thì chúng con không giữ được bổn phận của người Kitô hữu. Nhưng Chúa ơi chúng con cũng là những công dân của nước Trời, chúng con được hưởng một số đặc ân khác và chúng con phải có nghĩa vụ đối với nước Trời nữa. Trong nhiều trường hợp những trách nhiệm đối với quốc gia và nước Trời không mâu thuẫn nhau, nhưng đôi khi có thể xung khắc nhau. Khi đó chúng con tự nhiên sẽ biết phải ưu tiên cho trách nhiệm nào trước. Đôi khi chúng con có thể lâm vào tình thế, làm thế nào để trở thành một kitô hữu trong một thế giới trần thế này. Chúa dạy cho chúng con biết sự gì của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Như thế có nghĩa là chúng con phải phấn đấu và biết cách cắt tỉa những tinh tuý của trần thế mà đan dệt đời mình cho toả ngát hương hoa nước Trời. Cũng giống như đoá hoa sen sống giữa ao tù sình lầy, mà lại không lây nhiễm sình lầy. Trái lại biết hút lọc những chất bổ dưỡng trong bùn, để đan dệt thành những đóa hoa sen xinh tươi toả ngát hương thơm. Như vậy, chúng con sẽ phấn đấu trở thành những công dân tốt trong đất nước Việt Nam này và đồng thời chúng con cùng là những công dân tốt của nước Trời nữa. Chúng con sẽ không vi phạm bổn phận đối với Thiên Chúa và cũng sẽ không vi phạm bổn phận đối với đồng loại của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con luôn ý thức chúng con là công dân của nước Trời, nên chúng con phải tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Chúng con chỉ tôn thờ duy nhất một mình Thiên Chúa, còn trong những sự việc khác chúng con vui mừng nhìn nhận và phục vụ các quyền lực trần thế, cầu mong họ sẽ biết điều hành đất nước một cách khôn ngoan và công bình.

 

Hát Bài: Sống Trong Niềm Vui

1. Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn, một đời lần trong thao thức, lòng con ngập tràn trong nỗi buồn Chúa ơi xin thương giữ gìn con về đây xin dâng cả tâm hồn tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời.

Đk. Lạy Chúa lạy Chúa con chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa lạy Chúa con hãy đưa con về sống trong niềm vui.

2. Được ngài được nguồn chân lý, sự sống ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén dịu hiền con lãnh nhận Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hoà lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bôh mùa.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã mời gọi chúng con sống giữa cuộc sống hôm nay, chúng con phải sống thế nào cho người ta nhận biết Thiên Chúa ở trong chúng con. Sống như đường hướng của Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn lựa: sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào. Lạy Chúa làm sao chúng con có thể phản ánh khuôn mặt thật của Chúa trong cuộc sống đời thường của chúng con? Làm sao chúng con có thể chuyển tải Phúc âm vào trong đời sống thường ngày của chúng con? Làm sao chúng con có thể sống Phúc âm bằng hành động phục vụ trong yêu thương với hết mọi người? Thưa đó là chúng con phải tập trở nên muối mặn, để ướp cho đời khỏi hư thối; chúng con phải tập trở nên men yêu thương để thấm nhập và làm dậy lên men tình thương nơi lòng mỗi người; chúng con phải tập trở nên ánh sáng phá tan bóng tối cuộc đời và soi dẫn cho mọi người nhận biết vinh quang nước Chúa nơi trần thế này. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.