Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 33 THƯỜNG NIÊN

VÌ CHÚA CON HY SINH

 

KHỞI NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hoà cùng niềm vui với triều thần thiên quốc, chung chia niềm hạnh phúc với Hội Thánh Công Giáo và Hội Thánh, Việt Nam, cùng với các thánh tử đạo Việt Nam. Chúng con xin dâng lời thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa, vì Chúa đã khứng nhận dòng máu anh dũng của cha ông chúng con đã đổ ra vì niềm tin vào Chúa. Chúng con biết chắc chắn rằng giờ này Chúa rất vui sướng vì vườn hoa thiên quốc có thêm những bông hoa của con cháu lạc Hồng với màu đỏ da vàng. Chúng con cũng biết giờ phút này trên bàn thờ Chúa vẫn đang chờ đón những giọt máu hy sinh và những bông hoa bác ái của mỗi người chúng con dâng tiến lên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Được quỳ bên Chúa trong giây phút này thật là một hồng ân lớn lao cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết dùng những giây phút quý giá này mà tâm sự với Chúa cho phải đạo làm con. Xin Chúa thánh hóa trí lòng và thân xác chúng con cho xứng đáng thưa chuyện với Chúa. Xin cho chúng con biết ngụp lặn trong tình yêu của Chúa để chúng con kín múc được từ Chúa nhiều ân sủng cho đời sống tâm linh của chúng con.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêu                (Mt 25, 14-30)

"Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính số với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!" Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU CHẾT VÌ YÊU CON

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ngước mắt nhìn lên thập giá Chúa và chúng con tự hỏi: Chúa ơi, tại sao Chúa lại chết thập giá để cứu chúng con. Rồi chúng con ngước mắt nhìn lên Thánh Thể Chúa và tự vấn lương tâm: Chúa ơi tại sao Chúa lại hiến mình trong tâm bánh để ở lại với chúng con. Thật lòng chúng con không hiểu nổi nếu chúng con không có con mắt đức tin, và cũng chẳng thể nào tin được nếu không được Chúa chỉ dạy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! tất cả chỉ vì yêu chúng con. Chính vì không muốn cho chúng con phải trầm luân trong biển khổ đời đời, Chúa đã chấp nhận lấy cái chết của Chúa để đổi lại sự sống cho chúng con. Chính vì biết rõ loài người chúng con yếu đuối hay sa đi ngã lại, cho nên Chúa đã tự nguyện ở lại trong bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế và thông ban sự sống đời đời cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu của chúng con, tình yêu của Chúa dành cho chúng con là như thế đó, còn tình yêu của chúng con dành cho Chúa chẳng có là bao: chúng con còn ngại khó sợ khổ khi đi theo Chúa, mỗi khi làm được việc gì cho Chúa là chúng con còn tính toán hơn thiệt chi li đối với Chúa. Đối với Chúa mà còn như thế, còn đối với anh chị em thì không thể khá hơn được. Bảo chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con đã là chuyện khó, phương chi tha thứ cho kẻ thù làm sao chúng con có thể tha thứ được. Khi có người đói khổ nghèo khó đến xin giúp đỡ, chúng con đã không chia sẻ mà lại còn có những câu nói không hay dành cho họ nữa. Nhiều khi có một số tật mà bao nhiêu lần quyết tâm chúng con cũng không từ bỏ được. Đứng trước bạn bè chúng con thường hay đề cao và khẳng định mình hoặc có thể dèm pha nói xấu họ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! nếu kể hết thì còn nhiều lắm; nhưng Chúa không chấp tội chúng con đâu vì Chúa luôn luôn yêu thương và tha thứ cho chúng con.

 

Hát Bài: Cho Con Đến Với Ngài.

1. Vì con chưa yêu Ngài, nên thập giá còn nặng vai, vì con chưa mến Ngài, nên đời như còn lắm chông gai. Vì con chưa tin Ngài, nên còn sợ hãi tương lai. Vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai.

Đk. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều. Xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiêu. Xin tin Ngài để vơi gánh lo âu. Xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời con.

2. Vì con chưa yêu Ngài, nên gặp thất bại nhiều phen. Vì con chưa mến Ngài, trong đời vẫn còn lắm bon chen. Vì con chưa tin Ngài nên còn sợ hãi đêm đen. Vì con chưa theo Ngài nên để lòng còn vướng ố hoen.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO CHỊU CHẾT VÌ YÊU CHÚA.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo gương Chúa, các thánh tử đạo Việt Nam cũng đã sẵn sàng đáp trả tiếng gọi tình yêu của Chúa, chấp nhận đổ máu ra vì Đức Kitô. Dù cho gông cùm, gươm đao hay tù tội, tất cả những cực hình đó không làm cho các ngài sờn lòng nản chí. Những tra tấn dã man hay những lời dụ dỗ ngọt ngào, cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa tình yêu Đức Kitô. Các thánh tử đạo Việt Nam cha ông chúng con, đã anh dũng chiến đấu đến giọt máu và hơi thở cuối cùng, sẵn sàng hiến ban mạng sống mình vì Đức Kitô và cho Đức Kitô. Chính nhờ dòng máu kiên cường bất khuất của các thánh tử đạo Việt Nam mà hôm nay chúng con mới thừa hưởng được gia tài đức tin mà các ngài đã để lại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! khi nhìn lại cuộc sống đạo của cha ông chúng con thực lòng chúng con rất là hổ thẹn: vì năm xưa cha ông chúng con đâu có học hiểu Chúa được bao nhiêu, đâu có được những điều kiện thuận lợi để sống đạo như chúng con ngày hôm nay. Cha ông chúng con đâu có được tham gia vào giới này, hội đoàn kia. Thế mà tại sao các ngài lại có một đức tin kiên cường như thế! Giả như chúng con hôm nay, mà gặp phải những thử thách đức tin như các ngài năm xưa. Chắc có lẽ chúng con không có được một lòng đạo đức như cha ông của chúng con, để chúng con sẵn sàng khước từ những cám dỗ, những đam mê xấu. Kiên vững chấp nhận những hy sinh thử thách, để tôi luyện đức tin ngày một tinh ròng hơn. Nhất là biết can đảm phá bỏ những rào cản không cho chúng con đến được với Chúa mỗi ngày, và dứt khoát phá đổ những bức tường ngăn cách chúng con đến với tha nhân, hầu cùng với họ chúng con dắt dìu nhau đến với Chúa.

 

Hát Bài: Anh Hùng Việt Nam

Đk. Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời, dòng máu thắm tô đẹp cuộc đời, còn lưu danh thiên thu. Đây những anh hùng Việt Nam trung thành theo bước Chúa Giê-su, gươm đao thêm dũng chí, nhục hình thêm can trường. Từng lớp lớp tiến lên pháp trường.

1. Hân hoan khi lao tù, mừng rỡ lúc gươm vung, nguyện theo Chúa đến cùng, dù thịt tan xương nát. Bao nhiêu gian nan khốn khó, dệt thành chiến thắng quang vinh, triều thiên thánh tử đạo lấp lánh soi thiên đình.

2. Đi gieo trong châu lệ, về chiến thắng reo vui. Hạt hư thối chôn vùi, rày trổ sinh hoa trái. Bao con dân nay biết Chúa, nhờ dòng máu rắc gieo xưa, và ca khúc khải hoàn sẽ tiếp liên vang hòa.

3. Ôi cha ông kiêu hùng, dù chết vẫn kiên trung. Rầy trên chốn cửu trùng phù hộ cho con cháu. Theo gương xưa luôn tiến bước, nhìn thập giá quyết hy sinh, để tông giống anh hùng thắp sáng quê hương mình.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: SỐNG NIỀM TIN THEO GƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn hy vọng cha ông chúng con năm xưa, và cũng là nguồn sự sống cho chúng con hôm nay. Quỳ trước Thánh Thể Chúa chúng con tuyên xưng niềm tin tuyệt đối vào Chúa; một niềm tin đã phải trả giá bằng máu đào của cha ông chúng con. Một niềm tin đã được ươm trồng vun tưới bằng chính cuộc đời tử đạo của tổ tiên chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đi theo làm môn đệ Chúa ngày hôm nay chắc không còn cảnh máu chảy đầu rơi nữa, cũng không còn gông cùm xích sắt nữa. Thế nhưng mỗi một giai đoạn lịch sử của con người lại có một hành trình thập giá khác nhau. Ngày nay thay vì phải chiến đấu với những sức ép bên ngoài, chúng con luôn phải đối đầu với lực đẩy bên trong: phải từ bỏ cuộc sống hưởng thụ để sống một đời nghèo khó; phải giã từ quá khứ xấu xa để sống một cuộc sống mới; phải khước từ những lôi cuốn của đam mê, để tâm hồn được sống một cuộc đời thanh sạch; phải dẹp ngay ý riêng để thuận theo ý Chúa. Tất cả như đang dệt lại trong chúng con, buộc chúng con phải nỗ lực chiến đấu trong đời sống nội tâm của mình. Và trong cuộc đấu tranh này, không ít lần chúng con đã bị thương tích, thậm chí đôi khi đã bị ngã gục trước sự tấn công của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Chính khi bị thương tích và gục ngã đó chúng con mới nhìn nhận thân phận con người của chúng con thật yếu đuối và mỏng dòn; đồng thời chúng con khám phá ra được sức mạnh của Thiên Chúa tiềm tàng trong những bất lực của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! chúng con cám ơn Chúa đã kéo chúng con lên, đã nâng đỡ, thêm sức và đồng hành với chúng con trên nẻo đường tiến về thiên quốc. Xin Chúa cứ tiếp tục làm những điều Chúa muốn nơi chúng con, để chúng con cũng sẵn sàng thi hành những việc Chúa thích nơi anh em chúng con.

 

Hát Bài: Muối Men Cho Đời

1. Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xuân. Muốn sống cho Ngài và đem sự sống cho đời, cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi.

Đk. Con không đến để làm theo ý con, nhưng con xin dâng trọn đời cho nước trời, như sáp biến tan cho đời thắp sáng. Như chút muối men cho tình mến thắm, như tiếng ru êm cho đời nắng ấm cho tươi vui nụ cười.

2. Quá khứ đời con còn ghi dấu chân hoang đàng, bao nhiêu hồng ân bỏ qua chút bao khổ đau, có lúc đam mê để rồi nặng trĩu ê chề. Nay nương bóng Chúa tìm lại lẽ sống cho đời con.

3. Tương lai đời con là những khúc quanh mây mù, thấy những hiểm nguy tự nhiên bước chân ngại ngùng. Chúa hứa cho con nụ hồng tươi giữa muôn gai, qua bao gian khó để được cũng bấy nhiêu niềm vui.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Những giây phút hạnh phúc bên Chúa sắp qua đi rồi, chúng con lại sắp sửa trở về với đời thường. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con. Xin hãy biến đổi chúng con nên giống Chúa, xin Chúa hãy thánh hóa môi miệng chúng con biết nói đúng về Chúa, xin Chúa hãy thánh hóa lòng trí chúng con biết nghĩ những điều tốt. Xin Chúa hãy thánh hóa đôi tay của chúng con, biết làm những việc thiện và xin Chúa hãy thánh hóa con tim của chúng con biết yêu mến mọi người. Từ đó anh chị em của chúng cũng sẽ nhận ra được Chúa đang thực sự sống và hoạt động trong chúng con.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

                    Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.