Chúa Nhật V Thường Niên Năm C

 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

CÁC ÔNG BỎ MỌI SỰ THEO THẦY 

 

Khởi Nguyện 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa thấu suốt tâm can lòng dạ từng người chúng con. Chúa biết rõ những giới hạn và bất toàn của chúng con. Chúa cũng đánh giá cao sự nhiệt thành của chúng con dành cho Chúa. Chính vì thế Chúa sẵn sàng hiện diện trong mọi cảnh sống của chúng cơm và mời gọi chúng con đi theo Chúa. Bằng chứng là hôm nay Chúa đã hiện diện bên cạnh những ngư phủ ở biển hồ Galile. Chúa đồng cảm với những nỗi chán chường thất vọng của các ông, vì thả lưới suốt một đêm mà không bắt được con cá nào. Chúa đề nghị các ông ra chỗ nước sâu mà thả lưới, để thử thách niềm tin và sự vâng lời của các Tông đồ. Sau đó Chúa ra lệnh kéo bới lên để thưởng cho sự vâng lời của các ông, một mẻ cá vượt quá ước mơ và sự mong đợi của các Tông đồ, sau đó Chúa mời gọi hãy đi theo Chúa mà làm ngư phủ đánh lưới người. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Suy nghĩ tới đây chúng con khám phá ra được sự dễ thương và lòng quả cảm nơ các Tông đồ. Đầu tiên các ông thất bại nhưng không thất vọng: bằng chứng là các ông tiếp tục giặt lưới để chuẩn bị cho những chuyến đi đánh cá sắp tới. Các ông là những người đầy kinh nghiệm biển cả, nhưng vẫn giữ được tấm lòng khiêm tốn: Bằng chứng là khi nghe Chúa đề nghị ra chỗ nước sâu mà thả lưới, các ông đã thưa với Chúa chúng con đã vất vả suốt đêm, nhưng vâng lời Thầy con đi thả lưới. Các Tông đồ là những con người quảng đại và nhiệt thành đối với niềm tin và cuộc sống: bằng chứng là các ông đang có một cuộc sống ổn định: Có gia đình, có nghề nghiệp, có bạn bè, có cha mẹ.thế mà khi nghe Chúa ngỏ lời muốn các ông đi theo Chúa, các ông đã can đảm giũ bỏ lại tất cả, không bịn rịn, không nuối tiếc, mau mắn lên đường theo chân Chúa để làm ngư phủ cho Chúa. Amen. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Luca                                   Lc 5, 1-11 

          Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lẫn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 

          Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 

          Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì Con là kẻ tội lỗi! ". Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người Con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

          Đó là Lời Chúa. 

 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Bỏ Mọi Sự Theo Chúa. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chẳng ai ngờ cuộc đời Simon có thể chuyển hướng. Ông đã có nghề nghiệp ổn định và đã lập gia đình. Thế giới của ông là Giênêzaret, là những con cá quẫy đuôi trong lưới, là gia đình cần phải chăm nom. Ông yêu vợ con, yêu cả biển cả. Chúa đã đạt ông vui sống trong thế giới ấy, nên chỉ có Ngài mới có thể kéo ông ra, và bất ngờ đứa ông vào một thế giới mới, một đại dương bao la hơn nhiều. Một gia đình rộng lớn hơn vạn bội. Chỉ có Chúa mới có thể làm trái tim ông say mê một ai khác. Yêu một ai đó hơn những người ông đã từng yêu. Chúa đã đến với ông thật tự nhiên. Ngài chọn thuyền của ông làm nơi giảng dạy. Sau đó Ngài mời ông thả lưới bắt cá, Simon có nhiều lý do để khước từ. Ông có thể nhân danh kinh nghiệm của mình, để thấy tốt hơn nên chỉ chờ dịp khác, hay nại lý do mệt mỏi sau một đêm ra khơi. Nhưng Simon đã vâng lời chỉ vì tin Thầy Giêsu. Mẻ cá lạ lùng, mẻ cá chỉ có trong mơ. Mẻ cá làm Simon run rẩy nhận ra mình tội lỗi, và nhận ra Đấng Thánh ở gần bên. Mẻ cá bất ngờ mở đường cho một lời mời gọi mới: Đừng sợ từ nay anh sẽ là kẻ bắt người. Simon lại có nhiều lý do hơn để từ chối, gia đình bề bộn, tương lai bấp bênh. Kẻ quen bắt cá đâu có khả năng bắt người. Kẻ tội lỗi đâu xứng với sứ mạng. Nhưng một lần nữa Simon dám tin vào Lời Chúa, để cho Chúa tự do lôi kéo mình. Ông đã bỏ lại bao điều ông yêu mến. Khi bỏ lại hai thuyền đầy cá. Ông tin rằng những mẻ cá mới đang đợi ông.

           Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa vẫn đang gọi chúng con ra khỏi lối mòn quen thuộc, khỏi những điều tưởng như không thể đổi. Chúng con có sẵn sàng lên đường theo Chúa không? Hiện nay chúng con còn những gì đang ràng buộc, mà chưa dứt bỏ đoạn tình để tin theo một Thầy Chí Thánh. Hay cuộc đời chúng con còn nhiều dang dở, chưa giũ bỏ thanh thoát cõi lòng thành. Thì xin Chúa thêm ơn mạnh sức, cho chúng con quyết ôm chân Thầy Giêsu. Amen

 

Bài Hát: Bỏ Ngài Con Theo Ai 

1. Bỏ Ngài con biết theo ai? Đời lộng gió cánh chim ngàn phương. Trùng trùng sóng nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu? Bỏ ngài con biết theo ai? Bên đời kia tương lại khuất mờ. Bước đi không Ngài đời con buồn tênh. 

Đk. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lác tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai?

2. Ngài ơi sao bỏ rơi con, để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặc con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi thân con máu đào. Chết treo thập hình nào ai buồn thương. 

 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Vâng Lời Thầy Con Thả Lưới

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin mượn lại tâm tình của Thánh Phêrô mà dâng lên Chúa tâm nguyện của chúng con: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không bắt được gì hết. Nhưng vì lời Thầy con sẽ thả lưới” Đây là lời bày tỏ sự bất lực của con người, để chính sự bất lực này sẽ làm nổi bật quyền năng của Thiên Chúa. Chính sự vâng phục của con người trước uy quyền của Thiên Chúa, sẽ đem lại hiệu quả vượt sức tự nhiên của loài người. Từ vâng phục dẫn đến phép lạ, từ phép lạ dẫn đến niềm tin trước mẻ cá Simon xưng Đức Giê-su là Thầy “Vì lời Thầy con sẽ thả lưới” Nhưng sau mẻ cá kỳ diệu Simon lại tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi” qua phép lạ mẻ cá, Simon đã nhận ra quyền năng Thiên Chúa nơi Đức Giê-su và đã tin vào Người. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chính khi tin vào quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa, mà Simon đã ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình, trước sự thánh thiện vô song của Thiên Chúa. Trước khi gặp Chúa, Simon dù có vất vả suốt đêm cũng không được một con cá nào. Sau khi gặp Chúa, Chúa đã hướng dẫn Simon kéo lên một mẻ cá bội thu. Nhưng dù có nhiều đến rách lưới Simon cũng không màng, vì từ đây mục đích đời ngài không phải là những thành quả vàng son mà chính là Chúa mà thôi. 

          Lạy Chúa Giêsu, từ bỏ mọi sự là điều kiện để đi theo Chúa. Xin cho chúng con một đức tin can đảm, dám từ bỏ những gì chúng con đã từng bám víu, cũng chẳng sợ thiệt thòi khi đã hiến dâng. Xin cho chúng con một đức tin liều lĩnh, sẵn sàng mất đi tất cả, để xin giữ trọn một mình Chúa mà thôi. Vì Chúa chính là gia nghiệp và là phần phúc cuộc đời chúng con. Amen

 

Hát Bài: Chúa Là Gia Nghiệp 

Đk. Chúa là gia nghiệp đời con xin Ngài bảo toàn thân con. Vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc và chỉ nơi Chúa con tìm thấy được nguồn vui. Chúa là gia nghiệp đời con.

1. Con chúc tụng Chúa suốt đời vì Ngài thương dẫn đường chỉ lối. Giữa lúc đêm trường con tưởng nhớ Ngài, Ngài ở bên con con còn sợ chi.

2. Tâm tự đượm thắm hoan lạc, và lòng con mở hội mừng hát. Ngày tháng trong đời con vẫn an nghỉ, Ngài ở bên con con mãi vững tâm.

 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Chia Đang Mời Gọi Chúng Con

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thánh Phêrô hôm nay đã được Chúa mời gọi một cách rõ ràng và công khai, sau mẻ cá thật nhiều, Chúa đã nói với Thánh Phêrô “Đừng sợ từ nay anh sẽ đi lưới người như lưới cá”. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Tin mừng cho thấy không phải chỉ có Phêrô, người được gọi đích danh đã theo Chúa, mà cả những người khác nữa cũng vội vã theo Chúa. Họ đưa thuyền vào bờ và bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Đến đây chúng con mới thấy rõ, mẻ cá lạ Chúa làm là có dụng ý hay có mục đích mở đường cho ơn gọi của Phêrô và đồng bạn. Nghề nghiệp đánh cá của các ông thật đã giúp ích các ông hiểu một cách dễ dàng sứ vụ mới là làm “những kẻ chài lưới người” nhưng mẻ cá lạ mới giúp các ông quyết định đáp lại ơn gọi một cách mau chóng, vì biết rạng có Chúa giúp sức khi các ông thi hành sứ vụ. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, Chúa đã chọn gọi những người làm việc cho Chúa, làm cộng tác viên của Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại. Chúa đã gọi các Tông đồ, và bao người khác trong đó có cả chúng con nữa. Những ai được Chúa mời gọi phải mau mắn đáp lại ơn huệ của Chúa. Chúa kêu gọi đó là một ân huệ Ngài ban. Một cách khiêm tốn và biết ơn, vì chúng con chẳng đáng được vinh dự lớn lao như thế, vì tự sức chúng con chẳng làm nổi việc gì. Chúng con phải làm trọn ơn gọi của mình. Khi đã chấp nhận thì không ngoái cổ lại đằng sau và hãy bắt tay vào việc một cách cần mẫn, hết lòng trông cậy vào ơn phụ trợ của Chúa, vâng Lời Chúa, tin tưởng phó thác để Chúa tùy ý hoàn tất công việc lúc nào theo như Chúa muốn. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn phù trợ cách đặt biệt cho những người Chúa đã chọn, đã và đang khiêm tốn chịu khó làm việc của Chúa trên khắp cánh đồng và vườn nho trong Hội Thánh. Nhất là cho Đức Thánh Cha, cho các Giám mục, linh mục cùng tất cả những người đang cộng tác với các ngài. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa chỉ bảo chúng con làm việc trong hoàn cảnh Giáo hội hiện nay, trên quê hương đất nước chúng con. Amen.

 

Hát Bài: Trèo Lên Cao Sơn 

Đk: Trèo, trèo lên, ai được trèo lên cao sơn Chúa? Ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ?

1. Ấy là người vô tội, có lòng thật thà trong trắng, không mê đắm ba phù hoa, không gian trá chẳng thế gian.

2. Ay là người sống đạo, Công bình tận tình bác ái, coi ai: cũng là anh em, yêu thương chẳng từ một ai.

 

Tâm Nguyện Kết

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá, ít học và đã lập gia đình, để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội. Chúa xây dựng Giáo Hội trên một tảng đá mong manh, để ai nấy ngây ngất trước quyền năng của Chúa. Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đạt Chúa lên trên mọi sự: gia đình sự nghiệp, người yêu, chúng con chẳng thể nào từ chối, vịn cớ mình kém đức kém tài. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường tìm được hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. 

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con không hiểu tại sao Chúa đã chọn gọi chúng con, vào làm vườn nho của Chúa. Một con người nhiều giới hạn và bất tài, nhưng Chúa vẫn tín nhiệm và trao ban. Chúa muốn dùng chúng con làm khí cụ bình an của Chúa, để mời gọi chúng con tiến bước đi gieo an bình, Chúa đã chọn chúng con làm tông đồ của Chúa, để trao ban cho chúng còn một sứ mạng mới rao giảng Tin mừng của nước Thiên Chúa. Chúa đã chọn chúng con làm con của Chúa. chỉ vì Chúa biết rõ ràng Chúa yêu chúng con. Xin cho chúng Con cũng biết chọn Chúa làm Chúa của chúng con. Chỉ vì chúng con biết rõ ràng chúng con yêu Chúa. Amen.

 

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.